2013. március 29., péntek

Hazánk Alkotmányos Rendje a Cél

KÁSLER ÁRPÁD RENDKÍVÜLI BESZÁMOLÓ-KÖZLEMÉNYE


 
Hajnali fél három van. Rengeteg levezetett kilométeren és megbeszélésen vagyok túl, pedig az országjárás még csak ezután kezdődik.
Hát emberek nincs mit kertelni, HELYZET van!

Dózsa unokája ritkán jár errefelé. Ne hagyják elmenni mert sokat kell rá várni és nem biztos, hogy lesz még kihez eljöjjön, ha így folytatódik a kifosztás és pusztítás. Április 21-én találkozunk a Hősök terén 11 órakor. Mindenki hozzon magával egy összecsukható széket, két-három mécsest, meleg ruhát függetlenül az időjárástól, na meg uzsonnát kulacs vizet, és főleg hozzanak magukkal még egy embert.

Közel fél évtizedet rááldoztam az igazság felderítésére, de hol gazság az úr, ott az igazság csak fogoly lehet, és mi is csak tántorgó foglyai vagyunk önnön tehetetlenségünknek mindaddig, amíg hagyjuk, hogy mások elherdálják életünk legszebb éveit.

A februári hóban néhány tucatnyian kimondtuk, hogy elég volt. Azóta egyre több követőnk van, egyre többen csatlakoznak. Április 21-re nagyszabású rendezvényt terveztem, olyat, amire az ember élete végéig emlékezni fog. Komoly technikai követelményekre van szükség ahhoz, hogy egy Hősök terét megfelelően behangosítsunk. Csak a két oldali hangfalsor súlya három tonna és ezeket 14 méter magasra kell felfüggeszteni. Színpadot, mobil WC-ket kell kivinni, a többi az meglepetés.

Meglepetésben nem fogunk szűkölködni, Önök se szűkölködjenek a létszámot illetően. Mi készülünk, a rendezvény költségvetése számításaink szerint meghaladja a tíz millió forintot.
 Még az összeg nem áll rendelkezésre, de az elmúlt két hétben, nagyon eredményesen kalapoltam azoknál az igaz magyar embereknél, akiknek még van miből fordítani a nemzet ügyére. Sajnos az idő szorít, ezért ezt a fajta tevékenységet háttérbe kell szorítsam, mert egy kampányfilmen dolgozunk, amelyet minimum tízezer példányban DVD lemezre nyomattatjuk ki. A példányszám és a rendezvény kivitelezése függ a kerettől amiből gazdálkodhatunk. Felemelő érzés az a bizalom és hit, ahogyan bíznak bennem az emberek. Hát ezért érdemes folytatni ezt a küzdelmet. Aki bízik bennem, bízik az ügyben és még van miből, az ne restelkedjen hozzájárulni.

Eddig is voltak és ezután is lesznek akik kígyót-békát rám kiáltanak. Mint ismeretes voltak akik szerint 140 milliót kerestem az adósokon, politikai karrierre törekszem stb. Nos ezzel kapcsolatban is lesz meglepetés 21-én. Ami meg a pénzt illeti, kezemmel a szívemen mondhatom, hogy én csak adtam ennek a mozgalomnak és így lesz a jövőben is. A február 16-i és március 9-i rendezvényeink költségei kb. 300.000 Ft-ot tettek ki összesen, ebből ott a helyszínen 198 ezer forint gyűlt össze lepapírozva és aláírással átvéve. Ebben nincs benne az önkéntesek vállalása, mint sátor, aggregátor, hangosítás, szakmai tudás stb. Köszönet nekik! Jöhet adóhivatal, vámkommandó akárki és így lesz a mostaninál is.

Na de térjünk a lényegre! Érkezett a közjegyzőtől egy papíros, hogy forduljak a törvényszékhez a végrehajtás felfüggesztése végett, azt a kölcsönügyletet illetően amely jelenleg Luxembourgban van. Ez a drága közjegyző azon hivatkozásomra, hogy az Európai Parlament és Tanács rendeletében foglaltak szerint, végrehajtani közjegyzői okirat alapján csak nem vitatott követelést lehet, és én vitatom a követelést, nem állja meg a helyét. Azért nem állja meg mert:
A közjegyző álláspontja szerint a követelés vitatottságát nem végrehajtási eljárásban, hanem a kötelezettségvállaláskor kell megvizsgálni, márpedig a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában az adós a kölcsöntartozás fennállását nem vitatta.”

Tessenek nyugodtan rám szólni, ha azt látják, hogy kezd elmenni a józan eszem, mert ilyen marhaságokat olvasva ez könnyen előfordulhat. Ettől függetlenül nem lenne elegáns, ha szabadjára engedném az őszinte véleményemet létrehozó agytekervényeimet a tisztelt közjegyző asszonyt illetően, de annyit azért halkan megjegyzek, hogy a közjegyzői okirat megírásakor még tartozásom nem állt fenn, hiszen napokkal utána utalt a bank, hát mi a fenét vitattam volna?!

Mindegy, nem lényeges, átmeneti időszak az életemben úgy, ahogy átmeneti időszak a közjegyzők és a végrehajtók életében is az a gazdagság amit az emberek kifosztásából harácsoltak össze. Nyugodtan pereljenek be, már alig várom, de ismét halkan megsúgom, hogy meg ne hallják, a váltás után aki bűnösnek találtatik, az teljes vagyon elkobzásra lesz ítélve, a letöltendőt pedig majd érdemeik szerint a megfelelő helyen fogják kibekkelni. Erre mondják azt, hogy a szerencse forgandó.

Na de menjünk tovább. Történelmi Alkotmány vagy a Szent Korona Alkotmánya.
„Ha valamilyen ok miatt a Szent Korona Alkotmánya megszakad vagy sérül, a Szent Korona jogfolytonossága sérül. Amikor megszűnik ez az ok, a nemzet helyreállítja a jogfolytonosságot, ezzel visszatér a törvényes állapotokhoz. A köztes időben hozott törvényeket felülvizsgálják, ami megfelel a Szent Korona Alkotmányának, az beépül, ami ellentétes, az meg lesz szüntetve. II. József a halálos ágyán visszavonta az összes magyarellenes törvényt, Ferenc Józseffel szemben Deák Ferenc érvényesítette a »törvényszegés jogot nem alapoz«, így az uralkodó visszavonta törvénytelen rendelkezéseit és helyreállították a jogfolytonosságot.

Sem a törvényhozó (parlament), sem a végrehajtó hatalom nem alkotmányozhat!

Az Alkotmányhoz kizárólag csak az alkotmányozó nemzetgyűlés nyúlhat, helyreállítás végett. Tagjait a nemzet választhatja ki. A megalakult alkotmányozó nemzetgyűlés kimondja, hogy az illegitim állapot alatt hozott törvények semmisek és felülvizsgálják az összes azóta meghozott törvényt. Ami megfelel a Szent Korona Alkotmányának, azt újra érvényesítik, ami nem, az megszűnik.

A történelem minden alkalommal bebizonyította és most is bizonyítja, hogy amikor nem a történelmi Alkotmány alapján áll az ország, mindig hanyatlás következik be, amikor helyreállítjuk a jogfolytonosságot, az ország felerősödik, fellendül.”

Nézzünk egy másik témát.

Németország 1945-ben adósa maradt a Magyar Királyságnak 104 millió birodalmi márkával, ez mai értéken kb. 150 millió dollár. Ausztria 70 millió dollárral tartozik. Ezek a nyilvános adatok és vannak még a nem nyilvános adatok, háborús jóvátétel jogcímen. Ha elég sokan lesznek, akkor elmondom, hogy mennyi az. Szóval van keresnivalónk bőven úgy a történelmi Alkotmányunknál mint az ősi államformánál. Ez az egyetlen esélye a nemzetnek és az országnak.

Emberek! Dózsa unokája ritkán jár errefelé. Ne hagyják elmenni mert sokat kell rá várni és nem biztos, hogy lesz még kihez eljöjjön, ha így folytatódik a kifosztás és pusztítás.

Április 21-én találkozunk a Hősök terén 11 órakor. Mindenki hozzon magával egy összecsukható széket, két-három mécsest, meleg ruhát függetlenül az időjárástól, na meg uzsonnát kulacs vizet, és főleg hozzanak magukkal még egy embert.

Április 21-én Összefog a Nemzet!

Kásler Árpád
Kelt: 2013. március 29. napján
(felhasznált irodalom v. Vesztergám Miklós)
------------------------------------------- EMLÉKEZZÜNK! -------------------------------------------
/2011. március 5./
Ami érik, nem múlik!
A TAHSZ 6 pontos felhívása,
majd április 16.-ig további 5 ponttal bővült a felhívás, amelynek utolsó pontja volt

a 11. pont
"A jelenlegi országgyűlés, amennyiben a fenti 10 pont figyelmen kívül hagyásával fogad el törvényt, avagy alaptörvényt, akkor elmulasztja az alkotmányos jogfolytonosság helyreállítását, a magyar nemzet szolgálatát. Ezzel a törvénytelenséget törvényessé hamisítja, így nem képviselője a magyar nemzetnek. Ezért Isten és ember előtt felelnie kell.

Budapest, 2011. április 16.

H a z á n k  A l k o t m á n y o s  R e n d j e  a  C é l 

TAHSZ Sajtószolgálat"

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése