2013. március 13., szerda

Kiáltványban fordul a gazdákhoz a Gazdatanácsok Szövetsége

Kiáltvány a Magyar Gazdához
Kiáltvány a Gazdatanácsok Szövetsége minden tagjához
Kiáltvány a város és a vidék sorsában osztozó minden polgárhoz
Kiáltvány minden tisztességes országgyűlési képviselőhöz

A magyar falu, a magyar vidék, a magyar föld a tét! Elég volt!
Állítsuk meg az NFA keretében folytatott arcátlan földfosztást!

A Gazdatanácsok Szövetsége
Szolidaritási Gazdagyűlésbe

hívja minden tagját és minden pártolóját

2013. március 23-án 11 órára

Bábonymegyerre, a darány-pusztai vasútállomáshoz
Sajtótájékoztatóval összekötött Gazdagyűlést hirdet a Gazdatanácsok Szövetsége. A Sajtótájékoztatót a Szövetség tisztviselői, a Bábonymegyer-Som térségi feles Gazdatanács képviselői és az általuk felkért Szabó Rebeka független országgyűlési képviselő tartja. A Szövetség a sajtótájékoztatót követő Gazdagyűlésen nyújt lehetőséget az előzetesen bejelentkező országgyűlési képviselők, köztisztviselők számára, hogy nyilatkozatot tegyenek a falu és a vidék, a helyi gazdák megélhetését biztosító társadalmi ellenőrzés, a tisztességes és törvényes ellenállás és jogrend megteremtése mellett (@-levélcím: gazdatanacs@gmail.com).

Követeljük együtt, hogy azonnal állítsák le a látszólag törvényes törvénytelenségeket a földbérleti pályázati szerződések ügyében Bábonymegyeren és országszerte!
Követeljük együtt, hogy semmisítsék meg az NFA földbérleti pályázatokat és a gazdák nélkül soha többé ne alakítsanak ki állami földpályázati rendszert.

Követeljük együtt, hogy kényszerhasznosításba ne lehessen adni egyetlen hektárt sem senki másnak, mint a helybélieknek, amíg találni alkalmas vállalkozó gazdát, sőt Gazdatanácsot is helyben, hogy a faluért, községért közbirtokosságban művelhesse meg a területet a tisztességes önkormányzattal együttműködve!

Követeljük együtt, hogy a kormány azonnal tegyen rendet és azonnal kezdeményezzen vizsgálatot az NFA földpályázatok keretében végrehajtott és már a Napnál is világosabb "állami korrupció" felszámolására.

Ez az ügy már nem a Nemzeti Földalap kezelésébe vett néhány %-nyi állami földterületről szól. Ez az ügy a kormányprogram álcázatlan megcsúfolásáról, a falvak és a vidék életképes gazdáinak kisemmizéséről szól.

Vessünk véget együtt a nyilvánvaló visszaéléseknek. Követeljük együtt a kormánytól még utoljára, hogy tegyen rendet és takarítsa el a Vidékfejlesztési Minisztériumból és az NFA vezérkarából a kormányprogrammal ellentétes gyakorlatot folytató bennfenteseket!

Gazdák! Gazdagyűlésbe! Gazdatanácsokba! A Gazdatanácsok Szövetségébe!

Kajászó után Bábonymegyerre is köpönyeg - mert nem bennfentesek

Kaposváron járt a mai napon (2013. 03. 13-án) a helyi pályázatok ügyében a Bábonymegyeri Gazdatanács két tagja Szabó Rebeka országgyűlési képviselővel együtt azért, hogy megtudják, a január 5. óta eredményhirdetésre váró Bábonymegyer-Som térségi földbérleti pályázatoknak mik az eredményei. A néhányszor tízhektárnyi területre már régóta vártak. Hiába jelezték, hogy pályáznának, minduntalan a "majd" kiírandó hivatalos pályázatra hivatkozva utasították el őket. A gazdálkodók tehát vártak, majd tavaly ősszel pályázhattak végre.
Megtudták ma a megyei NFA irodán, Kaposvárott azt, amire hiába vártak, amit hiába kerestek az NFA honlapján, a minduntalan rájuk hivatkozó illetékesek válaszra méltassanak egy helyi gazdát.

Megtudták, hogy kisemmizték őket, hogy egyikük még azt a 8ha területet sem nyerte el, amit 20 éve takarmányozásra használt, s egyúttal azt is, hogy majd' a teljes kiírt területre, mintegy 1000ha-ra ún. "kényszerhasznosítás" címén kötöttek szerződést - valójában a lehető legkedvezőbb bérleti lehetőséget biztosító szerződést - egy bábonymegyeri önkormányzati képviselővel, nagygazdával, Ágh Jánossal és - ne várj csodát, falusi ember! - részben siófoki illetőségű családtagjaival, mind az ötükkel, s hogy az 1000ha-nak híja ne legyen - a lajoskomáromi tejfeldolgozó céggel. Miért is éppen ezekkel, akiknek már előtte sem volt sokkal kevesebb?

Ne várjatok megértést odafenn helybéli gazdák! Ti nem vagytok bennfentesek!
Elég volt! A pohár betelt. A türelemnek vége. Eljött a cselekvés, a cselekvő kiállás ideje.

Önrendelkezést a falvak és a vidék népének!
Önrendelkezést és földet a helyieknek!

                Dr. Boór Ferenc sk.                                     Tamási Béláné sk.
       Gazdatanácsok Szövetsége titkára             Gazdatanácsok Szövetsége jogi képviselője
              gazdatanacs@gmail.com        Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület elnöke

Vonatkozó hírek: 
A földpályázatok dátumára kíváncsiak

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése