2012. június 2., szombat

Június első hétvégéjén Szittya Világtalálkozó a Magyarok Házában

Június 2-án és 3-án zajlik a Magyarok Világszövetségének budapesti székházában, a Turul Szövetség szervezésében a Szittya Világtalálkozó, amely a 2012. augusztus 15-20. között sorra kerülő Magyarok VIII. Világkongresszusának társrendezvénye. Alább a részletek.

Szittya VilágtalálkozóA Turul Szövetség szervező bizottsága nevében szeretettel és tisztelettel várom a hagyományos Szittya Világtalálkozóra (SZVT), mely most is az év egyik kiemelkedő nemzeti eseményének ígérkezik.


A szabadon látogatható 2 napos rendezvény 2012. június 2-án (szombaton) 10 órakor kezdődik Budapesten, a Magyarok Háza Széchenyi termében. (1052 Semmelweis u. 1-3. Megközelíthető: a piros metróval, a 47-es és 49-es villamossal, vagy a 7-es autóbusszal az Astoria megállóig.) A regisztráció mindkét napon 9-től 12-ig folyamatos lesz.


A belépti díj a két napra 5000 Ft/fő. Ez alól csak a felkért előadók mentesülhetnek, ill. az elcsatolt országrészekből érkező testvéreink 20 % kedvezményt kaphatnak. (...) Külön 1-1 napra a belépés 3000–3000 Ft.


A névvel ellátott kitűző-kártya viselése végig kötelező, másra át nem ruházható, s elvesztése esetén nem pótolható! Az utazás egyénileg történik, szállásról (elegendő 2-án éjszakára, mert 3-án este bárki hazajuthat) és étkezésről magunknak kell gondoskodnunk. Büfé lesz (ásványvíz, kávé, sör, szendvics stb.). Ebédre (kb. 1000 Ft) mindkét napon ajánljuk Nyers Csaba mesterszakács ősmagyar fogásait. Az ebédigényeket lehetőleg előre jelezzék (pl. a befizetési csekken) a felkészülés végett. Egyéb felvilágosítást csak válaszboríték ellenében, ill. telefonon és drótpostán adunk.

Mindkét napon megvásárolhatók DVD és CD felvételeink, ill. különböző könyveink. Kérjük itthoni és külföldi nemzeti érzésű honfitársainkat, hogy minél többen vegyenek részt a kitűnő szakemberek nevével fémjelzett, színvonalas SZVT-n, és élőszóban, ill. e program fénymásolásával, internetes terjesztésével is tudassák ismerőseikkel, barátaikkal. Szeretnénk, ha adományaikkal is segítenének anyagi gondjainkon, mivel a belépőkből származó pénzmag nem fedezi összes költségeinket, s hivatalos támogatást sehonnan sem kapunk. Felhívjuk szíves figyelmüket a türelmes, kulturált viselkedésre, s az előadók jogainak tiszteletben tartására. A várható melegre való tekintettel mindenkinek könnyű, nyári öltözéket javaslunk.


(Ős)történeti és nemzetvédelmi találkozónk célja: népünk eredetének, őshonosságának, kultúrájának és hagyományainak büszke fölmutatása, történelmi- és nemzettudatunk elmélyítése, sorskérdéseink, valós lehetőségeink és kötelességeink számbavétele.


Jelmondatunk: „Ismerd a múltat, és harcolj a jövőért!”


Az előadások közt időnként versmondással és dalokkal (2-án Vesztergám Miklós tárogatóművész, 3-án Szabó Andrea Asharti énekes) élénkítjük a figyelmet; továbbá az ebédszünetekben megtekinthetjük a házban levő képzőművészeti kiállításokat is. Kérjük előadóinkat, hogy a félórás időkeretet ne lépjék túl, s felszólalásuk után az előadásuk anyagát, CD-n vagy e-mailben (tördeletlenül), adják át, küldjék el Siklósi Andrásnak, hogy később valamennyit közölhessük a Tárogatóban. Az előadásokhoz dia- és írásvetítőt, valamint laptopot és projektort biztosítunk. Vitát, ill. kérdéseket, hozzászólásokat nem tervezünk, mert nincs rá idő. A program folyamatos lesz, az ebédek kivételével szüneteket nem tartunk.


Saját használatra hangfelvételt bárki készíthet, videót azonban nem.

Az SZVT részletes programja

(A tervezett sorrend és időbeosztás rugalmasan változhat.)

Június 2-án(szombat)

10-10,30  Általános tudnivalók + zene, Novák Előd (Jobbik) köszöntője, Himnusz, Magyar hitvallás
10,30-11  Siklósi András: A halál torkából a radikális megújulásig (megnyitó előadás)
11-11,30  Rostás László: „Világ világa, virágnak virága”
11,30-12  Ft. Hegedűs Loránt: Isten mindent megtesz értünk, de semmit helyettünk
12-12,30  Végvári József: Állapot és folyamat nyelvünkben és műveltségünkben: két szócsaládról
12,30-13  Nagy Attila: Janus-arcú szabadkőművesség
13-13,30  Varga Csaba: A legtisztábban fennmaradt ősnyelv
13,30-14  Rácz Sándor: 1956-os és jelenlegi helyzetünk párhuzamai s a lehetséges kiutak

  14-15         EBÉDSZÜNET

15-15,30  Orosz Mihály Zoltán: Az élhető és biztonságos település kialakításának elvrendszere és módszertana
15,30-16  Gyárfás Ágnes: A magyar ősmonda Mezopotámiában és a Kárpát-medencében
16-16,30  Szeszák Gyula: Alkotmány, alaptörvény, sarkalatos törvények
16,30-17  Deák Dezső: A kiskunhalasi rováspálcák vizsgálatának eredményei
17-17,30  Hasznos Miklós: A mai magyar társadalom és problémái
17,30-18  Bakk Erzsébet és István: Szakrális hagyományaink – a pálosok
18-18,30  Ifj. Tompó László: Vérbírósági perek Nürnbergtől Budapestig
18,30-19  Varga Zoltán: Móricz János kutatásai Dél-Amerikában
19-19,30  Nagy Jenő: Szamizdattal a valódi rendszerváltásért
19,30-20  Horkovics-Kováts János: A magyar ősnyelv bizonyítékai
20-20,30  Eva Maria Barki (Ausztria): Magyarország szuverenitása és a magyarság önrendelkezése
20,30-21  Berényi László: Mágikus jelképeink az „egységtudat” hirdetői

Június 3-án(vasárnap)

  9-9,30    Énekek + emlékezés Árpád apánkra
 9,30-10   Molnár V. József: A magyarság küldetése
10-10,30  Halász József: A Szentkorona-tan és a Szentkorona-értékrend közti különbségek
10,30-11  Kovács József: A természetgyógyászat lehetőségei korunk betegségeinek orvoslásában
11-11,30  Varga István: Hogyan kerüljük el a csődöt egy kaotikus világban?
11,30-12  Cser Ferenc (Ausztrália) és Darai Lajos: A magyar népművészet történelmi vonatkozásai
12-12,30  Bene Gábor: Alkotmánysértésekből fakadó közjogi küzdelmeink a középkortól máig
12,30-13  Farkasinszky Tibor: Urmia-tó környéki őshazánk 21 bizonyító körülménye

   13-14        EBÉDSZÜNET

14-14,30  Lipusz Zsolt: Modernizáció és politika a kiegyezés utáni Magyarországon
14,30-15  Szendrey Marót Ervin: Az Élet vallása és az őskörösztény Szentháromság
15-15,30  Király B. Izabella: A magyarság arculata és önképe
15,30-16  Gondos Béla: Kárpát-medencei erődtemplomok
16-16,30  Budaházy György: Igazságszolgáltatásunk visszásságai egy hazafi meghurcoltatásainak tükrében (interneten)
16,30-17  Nagypál Botond: A Tarihi Üngürüsz és a magyar őstörténet
17-17,30  Tejfalussy András: Hogyan védekezzünk a hazai bűnszövetkezet szándékos népirtása ellen?
17,30-18  Rumi Tamás: Csíksomlyói napkövek
18-18,30  Zetényi-Csukás Ferenc: Magyar hősök a sztálinista hódítók elleni finn önvédelmi háborúban
18,30-19  Záhonyi András: Kettős vagy hármas honfoglalás? (Emlékezés László Gyulára)
19-19,30  Zárónyilatkozat, befejezés + Szózat, Székely himnusz, esetleg kötetlen dalolás (gitárkísérettel)Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat
7546/120601

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése