2012. június 8., péntek

A TAHSZ Sajtóközleménye a földtörvény társadalmi vitájáról

Azok, akik követték híreinket, tudják, hogy a Kormány és a Vidékfejlesztési Minisztérium - holmi nem tisztázott társadalmi vitára, illetve a MAGOSZ-szal tervezett "konzultációra" alapozva - egészen az alábbi hír megjelenéséig határozottan és egyértelműen arról nyilatkozott, hogy június közepéig, még a tavasszal (!) benyújtja a Parlament elé földtörvény tervezetét

Jelen kormányzat az NFA pályázati elbírálásokban máig kiderült és folyamatosan felmerülő, s a törvénytelenség gyanúját többszörösen is megalapozottan felvető "vidékfejlesztési" gyakorlattal már eddig is súlyos sérelmet okozva a gazdatársadalomnak, e cselekedetével végképp elvesztette volna maradék hitelét. Ezért is fogalmazta meg a TAHSZ 2012. május 5.-i V. Országos Értekezlete Közindítványát, amelynek 12. pontja így hangzott:

12.  Minthogy a Kormány által meghirdetett társadalmi vita a földtörvényről már az utolsó lehetőség arra, hogy a magyar földvagyon  védelme érdekében a Kormány 2010-ben nyilvánosságra hozott földprogramjának célkitűzései valósulhassanak meg, e Közindítványban kinyilvánítjuk, hogy a MAGOSZ nem tekinthető a gazdatársadalmat kizárólagosan képviselő szervezetnek, s különösen nem a földtörvény kérdésében meghirdetett társadalmi vita bázisának. Követeljük a Magyar Kormánytól a földtörvény társadalmi vitájának közcélú szakmai-közéleti alapokra helyezését, melyben Ángyán József és Tanka Endre mellett a gazdák valós érdekvédelmét ellátó hiteles, együttműködő szervezetek, közösségek képviselői jussanak szóhoz, kapjanak érdemi szerepet.

S ennek első eredménye a tegnapi napon nyilvánosságra hozott kormányzati hírrel beérett. Azaz azzal, hogy a földtörvény beterjesztését későbbre halasztották és széleskörű egyeztetést hirdettek meg a gazdák és a szakmai, közéleti társadalmi szervezetek képviselőivel. Érdeklődve várjuk, hogy ez mit is jelent valójában, s hogy milyen formában kíván ebben a kormányzat részt venni a következő néhány hónapban, hiszen a társadalmi vita már megkezdődött.

Ujjongani végképpen semmi okunk, főként miután a TAHSZ V. Országos Értekezletének egyik felszólalója - s a TAHSZ szóvivője által a szerkesztőbizottságba felkért - Tácsi István teljesen alaptalan és elképesztő rágalmaitól lett éppen a Közindítvány nyilvánosságra kerülésekor hangos és zajos néhány (s mától mindenkinek legyen ez jellemző, hogy melyik) honlap és világhálós vagy esetleg nyomtatott újság. Tájékozatlanságában és sértődöttségében, hogy nem új pontok megfogalmazására, hanem szerkesztésre lett felkérve, arcátlan és érthetetlenül zagyva vádakkal illette a TAHSZ főszervezőjét és szóvivőjét, rontotta mérhetetlenül a senki által addig és azóta sem vitatott alapokon nyugvó Közindítvány hitelét, ezzel fokozott károkat okozva az ez ügyben éppen, pillanatnyilag kevésbé tájékozódni képes nemzeti érzelmű oldalon.

Tácsi Istvánnak ajánljuk, hogy - saját bevallása szerint 100%-ban egyetértve az általa rágalmazottak neki is válaszul mellékelt, s a további teendőkről szóló levelének tartalmával - ne tegyen úgy, mintha nem rágalmazta és becsmérelte volna a Közindítványt és szerkesztőit, hanem amennyiben valóban részt kíván venni a TAHSZ által elindított munkában, s mintegy "egyszerű munkásként együttműködni a Közindítvány aláíróival", akkor kérjen elnézést a nyilvánosság előtt és egyszerű munkásként álljon sorba (azaz ne várja el, hogy különleges figyelemmel illesse bárki is közülünk), s Nemzettársaitól annyit követeljen csupán, amennyit maga is teljesíteni képes!

Legyen ez tanulság azoknak, akik figyelemmel kísérték eddig is a "közmunkások", a TAHSZ és a Fejér Szövetség közéleti működését!
-------------------------- a TAHSZ sajtóközleménye ----------------------------
Sajtóközlemény a földtörvény társadalmi vitájáról

Örömmel értesültünk a híradásokból arról, hogy a Kormány társadalmi vitát kíván lefolytatni (http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/elhalasztjak_a_foldtorveny_beterjeszteset.521650.html ) a készülő földtörvénytervezetről bevonva abba az érdekeltek társadalmi és érdekvédelmi szervezeteit, valamint magukat a gazdákat.

Ezzel teljesülni látszik a Közindítványunk (A TAHSZ Nemzet- és Földvédelmi Közindítványa /Magyar Nemzet- és Földvédelmi Közindítvány/) erre vonatkozó pontja.
Felhívjuk azonban az érdekeltek figyelmét a fennmaradó 11 pontra, melynek sem társadalmi, megvitatásáról, sem egyéb módon történő tárgyalásáról nem kaptunk ez ideig hírt.
Ismételten kérjük az illetékeseket, hogy vegyék figyelembe a társadalom fontos kezdeményezését, mely nagymértékben befolyásolja mind a gazdasági helyzetet, mind a társadalom és nemzet egészséges fennmaradását.

A TAHSZ vállalta, hogy megfelelő érdeklődés esetén 2012. június 23-án lehetőséget biztosít társadalmi vita megtartására a készülő új földtörvényről (http://tahsz.com/uj/2012_junius_23.doc).
Tamási Béláné / Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület elnöke/ Gazdatársaknak írt levele (http://tahsz.com/uj/Tamasi_Belane_Kedves_Gazdatarsak.doc)

Budapest, 2012-06-08
Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség Sajtószolgálata
-------------------------- Eddig a TAHSZ sajtóközleménye ----------------------------

A jelen kormányzatnak e napokban közzétett hírével még maradt egy csöppnyi, halovány esélye, hogy a Történelmi Alkotmány szellemében arra az útra lépjen, amely felszámolja a nagybirtokrendszereket, s megakadályozza a föld külföldi tulajdonba kerülését, s a magyar nemzettestet védelmező földtörvényt kezdeményezzen a gazdákkal, a családi gazdaságok hiteles szakmai-közéleti képviselőivel és a nemzetvédő társadalmi, közéleti szervezetekkel közmegegyezésre törekedve. Halovány, de mégis maradt esély!

Halovány, mert a nyilvánosságra hozott "koncepció" még mindig túlteng az EU megfelelési vágytól, s mert a kormány nem hajlandó belátni, hogy az NFA és a Vidékfejlesztési Minisztérium döntéseivel szembement nemcsak e "koncepcióval", hanem saját kormányprogramjával, sőt, EU előírásokkal is (lásd korábbi tudósításunkat Morvai Krisztina levelét - alul!).

Ám maradt még esély, mert maradtak még, akik hisznek a kormányzatnak, akik el tudják képzelni, hogy csak azért nem tették eddig, amit a gazdák vártak tőlük, mert nem érezték a társadalmi erőt azok, akik a kormány tanácsadói köreibe is beférkőzött nagybirtokos és EU-konform lobbik ellen hathatósabban szeretnének lépni!

Nos, Kedves Méltóságos Hölgyek és Urak!
Akkor legyen elég a bújócskából, elő a farbával a kormányközeli körökből is! Itt az ideje! Ez a történet már és most a magyar földről, hazáról és nemzetről, s nem holmi árucsere-forgalmi vagy pártközi megállapodásról szól!
most a Nemzet- és Földvédő Közindítványhoz,
mert holnap már késő lehet!


Dr. Boór Ferenc
Fejér Szövetség, TAHSZ szóvivő

Vonatkozó ÉBRESZTŐ írásaink:  
Csatlakozz - Mozdulj meg vidék - elkészült a földtörvény vitaanyaga! 
A föld - országos összefogásért - dübörög: 10 pont a gazdákért
A 120. Hétvezér Est felvételei - A föld a létért és nem a génmódosításért dübörög 
Uraim, vigyázzanak, mit képviselnek - nyílt levél a MAGOSZ alelnökeinek! 
Csípi a szemünket ez a föld feletti porhintés 
Fejér után Borsodban is párolog a föld - Cipolla földje?! 
Gazdakövetelések 10 pontban - NFA STOP!
Követelések a Fejér Szövetség által is támogatott gazdatüntetésen 
Nem piskótára ... FÖLDre megy a ... - Nem, ez nem játék!
Nagy János NFA elnökhelyettes "nagyot alkotott", miután a GMO értekezletről távozott

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése