2012. augusztus 22., szerda

Történelmi jelentőségű Záró-nyilatkozatot fogadott el a Magyarok VIII. Világkongresszusa

A Magyarok VIII. Világkongresszusának

Záró-nyilatkozata


Elfogadta a Magyarok VIII. Világkongresszusának Záró-konferenciája,
2012. augusztus 20-án, Budapesten
 
2012. augusztus 15-20. között Budapesten ülésezett a Magyarok Világkongresszusa
Jövő a Szent Korona jegyében címmel.

Az 1929-ben életre hívott és a trianoni békeparancs következtében szétdarabolt, majd képviselet nélkül hagyott egyetemes magyar nép legitim képviseletére hivatott testület, ezen VIII. ülésén tíz szakmai konferencia keretében tárgyalta a magyar nép sorskérdéseit: föld-víz-élelem, népegészség és demográfia, népjólét, őstörténet, kultúra, borászat, a rovásírás világhálós szabványosítása, Petőfi Sándor halála, Teleki Pál miniszterelnök halála és a nemzetstratégia témakörökben.

A Magyarok VIII. Világkongresszusa kidolgozta és elfogadta a magyar nemzet új meghatározását, amelynek középpontjába a magyar nép és a magyar nemzet által évszázadok közjogi harcai árán kialakított államot, a Szent Korona országát helyezte, amelyben a legmesszebbmenően érvényesítették az Isten arcmására teremtett minden egyes ember és nép egyenlő méltóságát.

            A magyar nemzet új meghatározása, avagy a nemzet új, magyar meghatározása, amely a mély válságban vergődő világ minden állama részére követhető példa lehet, – hét oldalas dokumentum alakjában – jelen Záró-nyilatkozat szerves részét képezi.

            Annak a nagyvonalú állami berendezkedésnek fejében, amely évszázadokon keresztül lehetővé tette, hogy a Szent Korona országában a későbbi trianoni utódállamok államalapító nemzetei fejlődhessenek, elvárjuk, hogy e nemzetek rögzítsék alkotmányukban azt a tényt, hogy az uralmuk alá politikai kényszerrel sodort magyar nemzeti közösségek továbbra is, és megváltoztathatatlanul a magyar nemzet részei.

            A Magyarok VIII. Világkongresszusa és az általa elfogadott új nemzet-meghatározás a legfőbb nemzetstratégiai feladatnak Magyarország alkotmányos jogfolytonosságának helyreállítását jelölte meg.

            Határozatunkat abban a meggyőződésben fogadtuk el, hogy történeti alkotmányunkon kívül nincs és nem is lehet életképes magyar nemzet.

            A Magyarok VIII. Világkongresszusa ennek érdekében a magyar állam köztársasági elnökéhez, országgyűléséhez és kormányához fordul, és kéri az alkotmányos jogfolytonosságot helyreállító nemzetgyűlés haladéktalan összehívását.

            A maga részéről a Magyarok VIII. Világkongresszusa felkéri és meghatalmazza Rácz Sándort, az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc élő hősét, az ország egyetlen, forradalmi legitimitással rendelkező karizmatikus vezetőjét, hogy legyen ennek az ügynek a magyar állam intézményei felé a képviselője. 

Egyben meghatalmazza, hogy a megalakítandó nemzetgyűlés felsőházi elvű képviselőinek felére jelöljön erre a feladatra általa alkalmasnak tartott személyiségeket.

A Magyarok VIII. Világkongresszusa figyelmeztet arra, hogy amennyiben nem lehetséges a magyar földet magyar nemzeti tulajdonban megtartani, Magyarországnak – ha élni akar – ki kell lépnie az Európai Unióból.

A Magyarok VIII. Világkongresszusa számos, a magyar nemzet élete és jövője szempontjából életbevágóan fontos határozatot hozott, amelyeknek teljes köre jelen Záró-nyilatkozat szerves része.

Budapest, 2012. augusztus 20.
A Magyarok VIII. Világkongresszusa
Elfogadta a Magyarok VIII. Világkongresszusának Záró-konferenciája
A kiadmányt hitelesíti Patrubány Miklós István Ádám, a Magyarok Világszövetségének elnöke

Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat
7593/120821


  1. „Nem én kiáltok, a föld dübörög…” – Konferencia földről, vízről, élelemről
  2. In vivo - Demográfiai és orvoskonferencia a magyar népet sújtó betegségekről
  3. Mindennapi kenyerünk – Népjóléti konferencia
  4. Szkíták és magyarok, hunok és magyarok, avarok és magyarok – Őstörténeti konferencia
  5. A Fény üzenete – Kulturális konferencia
  6. „Radványi Jenő” borászati konferencia és borverseny
  7.  Élő rovásírás – Kerekasztal a székely-magyar rovásírásról
  8.  „Hamvaidnak elhozás végett…” – Konferencia Petőfi Sándor haláláról
  9. Konferencia Teleki Pál miniszterelnök haláláról
10. Jövő a Szent Korona jegyében – Nemzetstratégiai konferencia

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése