2012. szeptember 12., szerda

Nyílt levél Fejér országgyűlési képviselőihez: Minket képviseljetek, képviseljetek minket!

Nyílt levél

Fejér megye minden országgyűlési képviselőjének, 
nevezetesen Brájer Éva képviselő asszonynak és
Cser-Palkovics András, Dorkota Lajos, Horváth András, L. Simon László, Mikola István, Orbán Viktor, Rozgonyi Ernő, Tessely Zoltán, Törő Gábor, Varga Gábor, Vargha Tamás képviselő uraknak[1]

Tárgy: Felszólítás a megyei gazdák, a kajászói gazdatanácskozás állásfoglalásának képviseletére és parlamenti interpellációra, s a kormányprogram vonatkozó célkitűzéseinek számonkérésére.

Tisztelt Országgyűlési Képviselő Asszony/Úr!

Felhívjuk figyelmét arra, hogy Ön, mint közszolgálatban álló köztisztviselő az érvényben lévő törvények szerint pártállástól függetlenül köteles a helyi, a megyei érdekeket képviselni, megjeleníteni a magyar országgyűlésben, s közvetíteni azt a kormányzat felé.

Tájékoztatjuk, hogy a már több évtizede, vagy évszázada mezőgazdasággal foglalkozó, földművelő és állattartó megyei családi gazdaságok világos és a kis- és közepes gazdaságok képviselői, a családi gazdálkodók által már egy éve a legkülönbözőbb tanácskozásokon, levélben és minden megnyilvánulásban is egyértelműen és félre nem érthetően megfogalmazott állásfoglalása, hogy elfogadhatatlan az NFA jelenlegi tevékenysége, a földbérleti pályázatok odaítélési módja és eredménye. A helyi családi gazdálkodók közös érdeke az NFA pályázati rendszer azonnali felfüggesztése, az annak keretében létrejött szerződések visszavonása, eltörlése.

Felhívjuk figyelmét, hogy az NFA pályázatok elbírálási, szabálytalanságokat elkendőző és a nyilvánosságot kizáró gyakorlata, a nagybirtok rendszereket növelő szerződéskötései mind külön-külön és együttesen is határozottan és bizonyíthatóan ellentétesek a vonatkozó EU irányelvekkel és gyakorlattal, a kormány programjával és utoljára, de nem utolsó sorban, a helyi, megyei gazdák, ezáltal a megyei lakosság érdekeivel, sőt, ez utóbbiak megélhetési esélyeit végzetesen rontja, rombolja.

Állampolgári kötelességünket gyakorolva a lehető leghatározottabban szólítjuk fel Önt,
1.    hogy a helyi érdekeket képviselje a – kormány megbízásából, de céljaival ellentétesen működő – NFA-val szemben;
2.    hogy haladéktalanul és a helyi érdekeket egyértelműen képviselve szólaljon fel ennek érdekében az országgyűlésben és kérjen magyarázatot a kormány programjával és képviselőinek nyilatkozataival ellentétes földpolitikai gyakorlatra;
3.    és hogy tegyen meg minden szükséges lépést a – 2012. szeptember 4-én, Kajászón rendezett gazdatanácskozás – határozatában megfogalmazottak érvényre juttatásáért, megvalósulásáért;
4.    s hogy a földkérdésekben folyamatosan megnyilvánuló, véleményt formáló helyi társadalmi szervezeteket sem mellőzve a helyi gazdák részvételével, hiteles képviselőinek, szervezeteinek részvételével kezdeményezzen széleskörű társadalmi vitát a földtörvény tervezetről a megye egy-egy településén még azelőtt, mielőtt a földtörvény tervezet vitája az országgyűlésben napirendre kerül;
5.    és hogy a leghatározottabban képviselje, hogy az országgyűlés rendezzen nyílt parlamenti vitanapot a földtörvény tervezetről, ahol a helyi és országos társadalmi szervezetek képviselői is felszólalhatnak és közvetlenül fejthetik ki álláspontjukat a kormányzat, az országgyűlési képviselők és a nagynyilvánosság előtt!

Egyúttal jelezzük, hogy a fentiek teljesítéséről, tervezett intézkedéseiről, avagy elutasítás esetén annak okáról írásos tájékoztatást várunk. A mi véleményünk szerint nincs és nem is lehet most Önnek és nekünk sem a földbérleti viszonyok ellenőrzésénél és a földtörvény tervezett társadalmi vitájánál fontosabb (hangsúlyozzuk: fontosabb, nem sürgetőbb, s nem csupán ugyanennyire fontos) közérdekű nemzetstratégiai feladata! Kérjük, hogy cselekedjék mihamarabb, hogy ne váljék ez a kérdés egyben sürgetővé is!

Végül kérjük, hogy nyílt levelünket, s az abban foglalt követelésünket vegye a napjainkban általános bizalmatlanság közepette a képviselői szerepköre iránti bizalomnak, megtiszteltetésnek!

Székesfehérvár, 2012. szeptember 12.

                   Tamási Béláné                       Dr. Boór Ferenc
    Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület elnöke         Fejér Szövetség szóvivője


[1] Címzettek: Képviselői Irodaház (1054, 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.); Fejér Szövetség Titkársága (Dr. Boór Ferenc, 8000 Szfvár, Udvardi u. 34.)

Mellékletek:

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Vonatkozó bejegyzéseink: 
Szégyellje magát a süket és néma közszolgálati sajtó!
Föld(f)osztás NFA módra - Hajdú-Biharban is azt folytatják, amit Fejérben kezdtek el!
 
Magadról dönts, ne másról - állj a fejér megyei gazdák mellé most, Kajászón! 
A 120. Hétvezér Est felvételei - A föld a létért és nem a génmódosításért dübörög 
Uraim, vigyázzanak, mit képviselnek - nyílt levél a MAGOSZ alelnökeinek! 
Csípi a szemünket ez a föld feletti porhintés 
Fejér után Borsodban is párolog a föld - Cipolla földje?! 
Gazdakövetelések 10 pontban - NFA STOP!
Követelések a Fejér Szövetség által is támogatott gazdatüntetésen 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése