2015. március 13., péntek

Aki magyar, készül megadni a végső tiszteletet a Nemzet Költőjének

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Elnökhelyettes Úr!
Kedves Miklós! Kedves Sándor!

Nagy örömmel értesültünk arról, hogy a MEGAMORV - Petőfi Bizottság sajtótájékoztatójával pont került egy küzdelem első szakaszának végére. Az igazság megkerülhetetlen. 

Gratulálunk a Magyarok Világszövetsége Elnökségének és különösen Fuksz Sándornak, az MVSZ kezdeményezésére évekkel ezelőtt életre hívott Petőfi Bizottság elnökének, az MVSZ elnökhelyettesének és Neked, a Magyarok Világszövetsége elnökének!

Fogadjátok a Fejér Szövetség Elnökségének legmélyebb elismerését
  1. azért a KÜZDELEMÉRT, NYILVÁNOS FELLÉPÉSÉRT, aminek következtében lehetővé vált, hogy Morvai Ferenc a háttér ellenállást leküzdve előrukkoljon a DNS vizsgálattal és annak eredményével
  2. azért a KÖVETKEZETESSÉGÉRT és KITARTÁSÉRT, amelyet az sem tört meg, hogy soha nem látott és a legkevésbé sem várt becsületsértések és rágalmak között kellett ezt véghez vigyétek!
A Fejér Szövetség és a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete egyként sorakozik fel március 15-én a Hősök terén a Magyarok Világszövetsége Elnöksége mellett, hogy együtt hirdessük


HAZAI FÖLDBEN KELL ELTEMETNÜNK PETŐFI SÁNDORT!

Bizalmunk az ősi erényben:

                               Dr. Boór Ferenc elnök                                        Sajó Victor elnök
                      MVSZ Fejér Megyei Szervezet                                     Fejér Szövetség

Fuksz Sándor előadás Székesfehérvárott, az Országzászó téren, a 226. Hétvezér Estén, 2014. június 24-én, Keresztelő Szent János napján
1. rész: https://www.youtube.com/watch?v=zPA5ILS952g
2. rész: https://www.youtube.com/watch?v=k7KOj-SGPeI

Petőfiért! - GENETIKAI VIZSGÁLATTAL IS IGAZOLVA!

Immár genetikailag is igazolva van, hogy 1989. július 17-én a szibériai Barguzinban, a Morvai Ferenc vezette expedíció valóban Petőfi Sándor hamvait tárta fel. Ezt ma, 2015. március 13-án maga Morvai Ferenc jelentette be kínai szakértők társaságában, a budapesti Erzsébet szállóban tartott sajtótájékoztató keretében. Az eseményen jelen volt Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke is, aki gratulált a MEGAMORV-Petőfi Bizottságnak és minden tagjának, és köszönetet mondott nekik a világ magyarságának nevében.

A jelentős érdeklődéssel kísért sajtótájékoztatón Morvai Ferenc összefoglalta az elmúlt 25 év küzdelmeit, kemény szavakkal bírálta a magyarországi politikai osztályt és a tudományos világ képviselőit, akik gáncsoskodásukkal mindeddig akadályozták a Petőfi-ügy genetikai vizsgálatokkal is alátámasztott lezárását. A kínai Igazságügyi Azonosító Központ Tudományos és Technológiai Kutatóintézetének képviseletében megjelent szakértők kínaiul és magyarul ismertették az általuk lefolytatott DNS-vizsgálat eredményét. A MEGAMORV-Petőfi Bizottság 2014. szeptember 2-án juttatott el  hozzájuk egy lábszárcsontot, a Barguzinban feltárt csontváz részét, valamint 2 ma élő Petőfi-rokon közjegyző előtt vett vérmintáját. A jelentés szerint a csontminták mindkét vérmintával való összehasonlítása elérte a 99,2-99,9 %-os hasonlóságot. A mitokondriális DNS-vizsgálat eredményét alább teljes egészében közzétesszük.

A sajtótájékoztatón jelen volt Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, aki az elhangzottak után elsőként felszólalva gratulált, és a világ magyarságának nevében köszönetet mondott Morvai Ferencnek és a MEGAMORV-Petőfi Bizottság minden tagjának Petőfi Sándor hamvainak szibériai feltárásáért, az elmúlt 25 év küzdelmeiért és a genetikai vizsgálatok elvégzéséért.

A sajtótájékoztatón kiosztott füzetben található közjegyzői ténytanúsítás szerint a vérmintákat 2008. március 25-én vették le Budapesten.

Ezek alapján sajtószolgálatunk két kérdést fogalmaz meg:
1.      Miután a csontminta 25 éve, a vérminták pedig 7 éve léteznek, miért kellett mostanig várni a DNS-vizsgálat lefolytatására?
2.      Van-e valamilyen konkrét indítéka annak, hogy a DNS-vizsgálatot éppen most végezték el?

A kínai szakértők felolvassák
a DNS-vizsgálat jelentését
Morvai Ferenc a mai sajtótájékoztatón
Patrubány Miklós a világ magyarsága nevében
gratulál a MEGAMORV - Petőfi Bizottságnak
Kéri Edit
szenvedélyesen szólt hozzá
A Magyarok Világszövetsége öt évvel ezelőtt tűzte zászlajára a Petőfi-ügyet.

Három év vizsgálódásai után Petőfi Sándor-értekezletet szervezett, amelynek eredményeképpen a Magyarok Világszövetsége bizonyítottnak látta, hogy Barguzinban minden kétséget kizáróan Petőfi Sándor hamvai kerültek elő, és nyilvánosságra hozta 12 pontos bizonyítását.

Tavaly, Petőfi Sándor segesvári eltűnésének 165. évfordulóján az MVSZ megjelölte a magyar honvédeknek a Hősök terén található szimbolikus sírját, amely álláspontja szerint egyedül méltó arra, hogy Petőfi Sándor hamvait befogadja.

MVSZ Sajtószolgálat
8560/150313


A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése