2015. március 26., csütörtök

Nagyboldogasszony napi kegyeleti zarándoklatra szólítanak a Fehérvár egyetlen "felajánlás" domborművét avató szervezetek

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek
(kiknek nem állt módjukban részt venni az avatást követő sajtótájékoztatónkon sem)!

szerző említése nélküli fotókat készítette: Tarczi István
Felemelő eseménynek voltak tanúi ma délután 16:30 perctől Székesfehérvár Koronázó terén a résztevők és az éppen arra járók a Fejér Szövetség és a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete által rendezett avató ünnepségének és az azt követő állófogadással egybekötött előre meghirdetett sajtótájékoztatójának köszönhetően. 

A helyreállított "Felajánlás"
épület homlokzati dombormű
70 év után Tamási Béláné Marika tagunk áldozatos kitartása és Szilágyi Mihály kőfaragó mester szakértő munkája révén helyreállíttatott és 2015. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, a Magyar Nőnapon felavattatott Székesfehérvár egyetlen olyan domborműve, amely Fejér megye címerképét, azaz azt az eseményt örökíti meg a Koronázó tér 4. számú épület homlokzatán, amidőn halála napján Szent István király Magyarországot Nagyboldogasszonyunk oltalmába ajánlotta mindörökre.

Tamási Béláné Marika
a kép baloldalán a háttérben
Szilágyi Mihály mellett
A Koronázó tér 4-es számú épület homlokzatát hajdan díszítő, ám a második világháború alatt megrongálódott domborművet a "kommunista" időszakban megcsonkítva, az ölében a gyermek Krisztust tartó Nagyboldogasszonyt ábrázoló kép maradványait leverve, a nélkül hagyták csupán együtt romlani a műemlék jellegű épülettel.

Szilágyi Mihály kőfaragó és Boór Ferenc
Magyarország címerét tartó angyalokkal
(a szövetség hölgy tagjaival) a háttérben
Tamási Béláné Marika a dombormű maradványaira lelve, azt pincéjébe rejtve évekig őrizte és várta a pillanatot, mikor a helyreállítás lehetséges lesz. Az épület tovább már halaszthatatlan felújítása adta meg azt a lehetőséget, hogy az eredeti állapothoz hűen és önerőből szorgalmazott helyreállítás végre megtörténhessék.

Dr. Boór Ferenc, a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket, a mintegy 50 fehérvári polgárt, a rendező szervezetek mellett a Szondi György Honvéd SE - Kardforgatók Lovagrendje és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom képviselőit és a neves nap, Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára, azaz a Magyar Nőnapra tekintettel külön is a megjelent hölgyeket, akiket egy-egy fehér rózsával ajándékozott meg a Szövetség az avató ünnepség nyitányaként.

A megkoronázott
Koronázó tér 4. számú épület
Az avató ünnepségen
résztvevők koszorújában
A bevezető szavak után Nyárai Horváth István atya emlékeztette a jelenlévőket a Szent István királyunk által, halálának napján tett "felajánlás" évezredes jelentőségére és áldotta meg a már kiegészült, eredeti állapotának megfelelően helyreállított domborművet és természetesen a jelenlévőket, majd a Hungarikum együttes kivételes hangú énekesének, Mudris Anettnek vezetésével és Kremnitzky Géza gitárművész zenei kísérete mellett együtt énekelte el velünk a magyarok régi nemzeti imádságát, a Boldogasszony anyánk három alábbi versszakát. Felemelő pillanatai voltak ezek a percek az avató ünnepségnek.


Kremnitzky Géza
Mudris Anett
Boldogasszony Anyánk, régi nagy Patrónánk!
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: 
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról! 

Ó Atya Istennek kedves szép leánya,
Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája:
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott, 
Szent László király is minket reád bízott. 
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

A Hungarikum együttes Szent Istvánt köszöntő és istenes dalaival színesített avató ünnepség ugyancsak az ő előadásukban - a rendezvény napját, a Magyar Nőnapot, Gyümölcsoltó Boldogasszony napját is kellőképpen hangsúlyozandó - egy nőnapi köszöntő népdallal zárult.
https://www.youtube.com/watch?v=zFI_SNr8KvQ
Tarczi István összeállítása az avatásról a képre kattintva megtekinthető
https://www.youtube.com/watch?v=zcjbtrOQBok&list=UUr2ayiR_YjAhp5FIehfzLow
A sajtótájékoztatóról készült felvétel
részlet a képre kattintva megtekinthető
Az avató ünnepség után azonnal, 17 órakor kezdődött a Koronázó tér 4. számú épület 1. emeleti (a homlokzati dombormű alatti ablakok mögötti) különtermében  a Fejér Szövetség fogadással egybekötött sajtótájékoztatója, amelyet - sajnálatos, vagy sem, de tény, hogy - a sajtó képviselőinek távolmaradása mellett kellett megtartsanak a szervezők a résztvevő és közreműködő fehérvári polgárokat feltétlenül megtisztelve. A sajtótájékoztató keretén belül ismertette Tamási Béláné Marika a dombormű felújítás részleteit.

Dr. Boór Ferenc a sajtótájékoztatón részletezte az avatás végén tett bejelentést, hogy 2015. augusztus 15-én várhatóan 8 társadalmi szervezet küldöttségében mintegy 200-300 fő részvételével rendezi meg a Fejér Szövetség és a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete Fehérvár Második Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklatát négy helyszínről, az Aranybullától, a Bory-tértől, a farkasvermi és a ráchegyi körforgalomtól kiinduló útvonalakon, melyek a Felsővárosi Általános Iskola udvarán épített Fejér Kemencénél tervezett kenyérszentelőn egyesülnek. A zarándoklat végállomása, amint 2014-ben is volt, ez évben is a Koronázó tér, azaz a Nemzeti Sírkert és Emlékhely területe, Szent István síremléke lesz. A legkorábban 14 órakor, az Aranybullától induló zarándoklatot ez évben is Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke nyitja meg, míg a kegyeleti szertartás főszónoki szerepét a Koronázó téren a szövetség felkérését elfogadva Papp Lajos nyugalmazott szívsebész vállalta el úgy, hogy maga is részt kíván venni a zarándoklaton és az újkenyér-szentelő eseményen. A rendező szervezetek a kegyeleti szertartás levezetésében közreműködőként ifj. Tompó László közírót, szerkesztőt kérték fel.
Legyen munkaszüneti ünnepnap Nagyboldogasszony napja,
s legyen e napon a Nemzeti Sírkert és Emlékhely Fehérvár Csíksomlyója!
A sajtótájékoztató keretében Dr. Boór Ferenc azt is bejelentette, hogy Fehérvár újraválasztott polgármesterével és alpolgármestereivel, a Vörösmarty Színház igazgatójával és a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságának képviselőjével már januárban megkezdett és február végi folytatási ígérettel félbemaradt tárgyalás lezárására készülve elkészült a Szövetség azon javaslata, amely az önkormányzat már ismert céljaival és elképzeléseivel is összhangba hozható módon tehet nyugvópontot a Szövetség által kifogásolt "koronázási szertartásjáték" kegyeleti vitájára és az érthetetlenül elhúzódó "Országzászló emlékmű helyreállítás" ügyére. Várjuk a polgármester megígért jelentkezését a tárgyalás folytatására, ahol ismertethetjük megoldási javaslatainkat.

Köszönjük a Fejér Megyei Hírlap munkatársainak, hogy az avató ünnepségről legalább egy másfél perces beszámolót készítettek, amely jobb híján, a Feol facebook oldalán kapott helyet az alábbi címmel és tartalommal:

Megszépült a Koronázó tér 4-es számú épületének homlokzata
forrás: FEOL.HU, 2015. március 25., 20:49 szerző: Tihanyi Tamás

Székesfehérvár - Szerda délután a Koronázó tér 4-es számú épületének homlokzati domborművét avatták fel a Fejér Szövetség szervezésében.
A felújított dombormű (Fotó: Molnár Artúr)
(megjegyzésünk: pontosabban; a dombormű eddig is látott része felújítva)

A dombormű Fejér megye címerképét örökítette meg, hosszú évtizedek után újra régi fényében díszíti a Koronázó tér egyik épületét.

https://www.youtube.com/watch?v=bKUkVosBkXA
--------------------------------------------------------------------------------------------

Minthogy azonban  a felvétel nem tartalmazza sem a rendezvény előtt készült riportot az MVSZ megyei elnökével, s a címlapon szereplő kép sem mutat mást, azaz többet a domborműből, mint a "kommunista" világ által is meghagyott, avagy megtűrt részletet, feltétlen tekintsék meg az FMH által készített - a gyermek Krisztust ölében tartó Nagyboldogasszonyt is megmutató - többi felvételt (a fotógalériában a bejegyzésben) és fogadják szeretettel Tarczi István tagunk, a Független Újságírók Szövetsége munkatársa által készített, az avató ünnepség felemelő pillanatait is hűen megörökítő képeket (lásd: a fentieket!) és a Youtube oldalon elérhető összefoglaló videó felvételt (https://www.youtube.com/watch?v=zFI_SNr8KvQ).

Kiegészítés egy nappal később (2015. március 26-án): a Fehérvár TV az eseményről a másnapi Híradóban egy perces összefoglalóval tudósított, amely ide kattintva a 13:45 perctől látható - http://www.fehervartv.hu/video/index/13216), avagy az alábbi képre kattintva - a híradóból kiemelve - önállóan megtekinthető:
Szövegközi kép 1
A híradó részlet a képre kattintva megtekinthető
Fejér Szövetség Sajtószolgálat
ui: Hála és köszönet minden résztvevőnek és közreműködőnek és áldás minden magyar nőnek!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése