2015. március 19., csütörtök

A 263. Hétvezér Est vendége: Záhonyi András

Ha kedd, akkor Hétvezér Est....

Záhonyi András: Rokonaink lehettek-e a sumer-szumírok?

Tatárlakai agyagkorong,
i.e.5500 körül
Záhonyi András írástörténész, akinek eredeti foglalkozása mérnök, rendkívül érdekes témakört mutat be a 263. Hétvezér Esten: a sumér-magyar nyelvrokonság kérdését elemzi a természettudományok módszereivel.A fizika kultúrtörténetét megíró polihisztor, Simonyi Károly tanítványa. Professzorától tanulta azt a rendszerszemléletű megközelítést, melyet a táblázatos összevetések, statisztikai (gyakorisági) vizsgálatok során a bölcsészettudományban, a holt nyelvek kutatása során is felhasznál. Mint tudományos kutató tagja az Agyagtábla Baráti Körnek, a Filozófiai Vitakörnek és a Zürichi Magyar Történelmi Egyesületnek. 
Záhonyi András könyve az  asszirológusok és a sumerológusok munkáját egyaránt segíteni tudja. Az egyetemi és főiskolai oktatásban jó például szolgálhat a rendszerszemlélet, a nagyobb adatbázisok áttekinthető rendszerezésének egyik példájaként. Fontosnak tartja, hogy ez a hiánypótló szó- és jeltár a világhálón is elérhető legyen. 

Sumér agyagtábla
i.e. 3200 körül
Megjelent könyvei:
Ősi titkok nyomában (2005) - a mezopotámiai kultúráról
Hol vagy, Mezopotámia? (2006) - a tanulmányok társszerzője
XY a betű neve (2008) –- a székely-magyar rovásírásról
A Magyar Szent Korona és a kereszténység (2010) - őszintén a magyar hagyományokról
Jókairól - Krúdy módra és Mikszáth szemével (2011) - irodalmi kísérlet
Sumer-akkád-magyar szó- és jeltár (2012)

Az előadás ideje: 2015. Március 24. kedd 18 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Ady Endre. u. 32. I. em.
MissTee Teabolt                                                  
Fejér Szövetség sajtószolgálat
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése