2012. február 18., szombat

2012: Tisztújítás a Magyarok Világszövetségében

Egy hónapja zajlanak az MVSZ VIII. Kongresszusára készülve a Magyarok Világszövetsége szervezeteinek tisztújító közgyűlései, küldött választásai a következő 4 évre és jelölései az MVSZ tisztségeire. Alább közzétesszük az MVSZ Sajtószolgálat ezen folyamattal kapcsolatos eddigi közleményeit.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2012. február 17. 19:55

Közlemény: Jelölések a Magyarok Világszövetsége vezető tisztségeire


A Magyarok Világszövetségében 2012-ben teljes tisztújításra kerül sor. A tisztújítás folyamata az MVSZ Választási Szabályzatában foglaltak szerint zajlik (10/2008. (III.29.) MVSZ KGY, 12/2011. (XII.3.) MVSZ Eln.). A Választási Szabályzat 13. pontja így rendelkezik: „Az MVSZ elnökének, elnökhelyettesének, térségi elnökeinek tisztségére a jelöléseket a 2012. január 21 – február 16. időszakban kell megtenni. Az itt megadott időkeret be nem tartása jogvesztő hatályú. A jelöléseket az MVSZ budapesti hivatalába kell eljuttatni, amely a jelölési időszak végét követő első munkanapon az MVSZ sajtószolgálata révén közzéteszi a jelöltek névsorát és a jelölőket.”

A tegnap lezárult jelölés során az alábbi jelölések történtek:
Tisztség
Jelölt neve
Jelölő szervezet / személyMVSZ elnöke
Patrubány Miklós
Pap Miklós János


Dr. Hinora Sándor


Dr. Hinora Sándorné


Oláh István


MVSZ Erdélyi Országos Tanács


MVSZ Franciaországi Országos Tanács


MVSZ USA Országos Tanács


MVSZ Svájci Országos Tanács


MVSZ Fővárosi Szervezete

Rácz Sándor
MVSZ Franciaországi Országos Tanács

Semjén Zsolt
Orbán Balázs Erdélyi KörMVSZ elnökhelyettese
Dr. Boór Ferenc
MVSZ USA Országos Tanács

Borsos Géza
MVSZ Erdélyi Országos Tanács


MVSZ Fővárosi Szervezete

Fuksz Sándor
Pap Miklós János


Dr. Hinora Sándor


Dr. Hinora Sándorné


Oláh István


MVSZ Franciaországi Országos Tanács

Ladó László
MVSZ Ausztráliai Országos Tanács


MVSZ Franciaországi Országos Tanács


MVSZ Svájci Országos TanácsKárpát-medence térségi elnök
Fuksz Sándor
MVSZ Fővárosi Szervezete

Oláh István
Pap Miklós János


Dr. Hinora Sándor


Dr. Hinora SándornéKárpát-medencén Kívüli térségi elnök
Felber Zoltán
MVSZ Franciaországi Országos Tanács


MVSZ Svájci Országos Tanács

Dr. Léh Tibor
MVSZ USA Országos Tanács

Budapest, 2012. február 17.

Közzéteszi a Magyarok Világszövetsége hivatala.

MVSZ Sajtószolgálat
7412/120217

 2012. február 17. 16:57

Az MVSZ küldött-mandátumot nyert tagszervezetei

A Magyarok Világszövetsége több mint 200 magyarországi tagszervezete közül húsz civil szervezet rendelkezik küldöttállítási joggal. A tagszervezetek közgyűlése a következő négy évre az alábbi szervezeteket ruházta fel küldöttállítási joggal:
1)      TIB – Történelmi Igazságtétel Bizottság
2)      Trianon Társaság
3)      ’56-os Magyarok Világszövetsége
4)      Magyar Földvédő Mozgalom
5)      Magyar Érdekvédelmi Szövetség
6)      Magyar Szellemi Védegylet
7)      Összmagyar Testület
8)      Rákóczi Szövetség
9)      Bocskai Szövetség
10)  Recski Szövetség
11)  Erdélyi Szövetség
12)  Kárpátaljai Szövetség
13)  Hun Fokos Szövetség
14)  Orbán Balázs Erdélyi Kör
15)  Budapesti Székely Kör
16)  Kovács Imre Társaság
17)  Hermann Ottó Társaság
18)  Pro Libertate Alapítvány
19)  Magyar Csodaszarvas Egyesület
20)  Szent László Magyarságtudományi Akadémia

Az MVSZ Küldöttgyűlésében a fenti szervezeteket 1-1 küldött képviseli.

MVSZ Sajtószolgálat
7411/120217

2012. február 13. 22:33

Küldöttválasztó gyűlés Révkomáromban

A Magyarok Világszövetsége Felvidéki Országos Tanácsa február 11-én, szombaton tartotta küldöttválasztó közgyűlését Révkomáromban.

A Csemadok székházban lezajlott tanácskozást Stubendek László, a helyi Csemadok alapszervezet elnöke köszöntötte méltató szavakkal, sok sikert kívánva a jövőbeni munkához és bejelentette, hogy kezdeményezni fogja az általa vezetett szervezet tagként való csatlakozását a Magyarok Világszövetségéhez. Fuksz Sándor a Felvidéki OT elnöke megköszönte a példaértékű közeledést és átadott Stubendek Lászlónak egy Bély községben előkerült, 1849 augusztus 6-án kelt „SZÓZAT Komárom rendíthetetlen várából a feldunai hív magyar néphez” c.  röpiratot, amelyet Klapka György tábornok és Újházy László kormánybiztos jegyzett a császári csapatok felett aratott győzelem után.

A résztvevők titkos szavazással megválasztották az MVSZ Küldöttgyűlésének felvidéki tagjait és a Felvidéki OT elnökségét.

A Világszövetségre váró feladatok közül ez évben kiemelkedik az augusztusban megrendezendő  Magyarok VIII. Világkongresszusa, melynek vezérgondolata „Jövőnk a Szent Korona jegyében”  lesz és előadások, konferenciák sora foglalkozik majd nemzetünk sorskérdéseivel.

Az egyéb szervezeti kérdéseken túl termékeny vita bontakozott ki a közelgő előrehozott parlamenti választásokról, a felvidéki magyarság politikai kilátásairól és választási alternatíváiról. Az Országos Tanács határozatban szólítja urnákhoz a magyar választókat és kéri fel a Magyar Koalíció pártját is önrendelkezésünk következetes képviseletére. A vitában elhangzott vélemények tükrözték nemzeti közösségünk jogos elvárását az eddiginél bátrabb és következetesebb érdekképviselet iránt, amely nem alapulhat kevesebbre, mint az önrendelkezésre. Ez  a szó – sajnos – hiányzik választási propagandaanyagokból. Az elvtelen, látszatproblémákra, gazdasági haszonszerzésre épített politika könnyen elveszítheti, elveszíti támogatóit…!

MVSZ Sajtószolgálat
7408/120213

2012. február 13. 9:48

Küldöttválasztás Budapesten, Kolozsváron és Komáromban

A Magyarok Világszövetsége májusi tisztújító Küldöttgyűlésének előkészítéseként az egyes országokban zajlanak a küldöttválasztó közgyűlések.
Február 11-én, szombaton egyidejűleg tartották a budapesti, erdélyi és felvidéki küldöttválasztást. Mindhárom helyszínen négy éves megbízással megválasztották az országos tanácsok elnökségét is.

Az új budapesti elnökségbe olyan ismert személyiségeket választottak meg mint:
Dr. Dobos Attila, énekes, zeneszerző, Dr. Gaudi-Nagy Tamás, országgyűlési képviselő, Dr. Grespik László ügyvéd, Gonda László, a Kossuth téri Gyurcsány-ellenes tüntetés egyik főszereplője, Dr. Horváth Szabolcs főorvos, Orbán József, a MAREVOSZ elnöke, Dr. Kőrösi Mária, egyetemi tanár. Elnök: Gyetvay György Gergely.

Az erdélyi küldöttek mind területileg, mind szakmák szerinti megosztásban jó keresztmetszetét adják az erdélyi magyar társadalomnak. A megválasztott küldöttek között van egy püspök, Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök személyében, van orvosprofesszor, Dr. Egyed-Zsigmond Imre révén, volt Európa tanácsi parlamenti képviselő Borbély Imre révén, volt európai parlamenti képviselő, Kónya-Hamar Sándor személyében, valamint az erdélyi magyar közélet számos ismert szereplője. Az erdélyi országos tanács is új elnökséget választott. Tagjai között alelnöki minőségben Borsos Géza, a Székely Nemzeti Tanács alapítója, alelnöke, Borbély Imre, Mátyás Attila evangélikus esperes. Elnök: v. Tokay Rozália.

A komáromi közgyűlésen nyolc felvidéki küldöttet választottak. Közülük a legismertebbek Fuksz Sándor, Mihályi Molnár László, Kovács Ilona, Radványi Viola. A közgyűlésen, amely a komáromi CSEMADOK székházában zajlott, jelen volt Stubendek László, a szervezet elnöke is, aki bejelentette, hogy az általa vezetett egyesület, amely az egyik legnagyobb CSEMADOK-szervezet, belép a Magyarok Világszövetségébe.

MVSZ Sajtószolgálat
7406/120212

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése