2012. február 9., csütörtök

Emlékezz - egy éve és egy hónapja történt!

Ma egy éve és egy hónapja van annak, hogy a Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség megalakult és kiadta első Felhívását!
Felhívás!
1.    Magyarországnak van Alkotmánya, mely hosszú évszázadokig, 1944. március 19.-ig, a német megszállásig (de facto) hivatalosan is érvényben volt és (de jure) alapjogi értelemben érvényben is van.
2.    Nem „alkotmányozni” kell, hanem a magyar nemzettestet védelmező történelmi magyar Alkotmányt kell helyreállítani.
3.    Sem a végrehajtó hatalom, sem a törvényhozás (így jelenlegi kormány vagy országgyűlés) nem alkotmányozhat. Törvénytelenség jogot nem alapít.
Minden magyar érzelmű személyt, helyi közösséget, szervezetet, mozgalmat, nemzetfenntartó erőt történelmi Alkotmányunkat helyreállító szövetségek létrehozására hívunk.
Budapest, 2011. január 9.

S éppen egy éve van annak, hogy megfogalmazta azt a körlevelét, amelyet minden magyar embernek majd' hogy kívülről volna tudni kötelesség. Csak hat pont. Idézhetnénk többet is, ha kell, de ez a hat pont is hat. Csak hat alapelv, ami ha érvényben van, megvéd, megtart és megemel.

Tamási Áron: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”

Az 1944. március 19-ig – a megszállásig – tiszteletben tartott
MAgyar történelmi alkotmány ALAPELVEI
I
Magyarország önrendelkezésének elve (Hungaria semper libera)(Hungaria semper libera)
MAGYARORSZÁG ÖRÖKKÉ SZABAD.
Az alkotmány[1] és az abból fakadó alaptörvény és jogrendszer biztosítja az egyetemes magyarság, a Szent Korona[2] tagjai által alkotott Magyarország örök szabadságát, önrendelkezési jogát, amit senkinek nincs joga feladni, sem csorbítani.
II
A Szent Korona tulajdon[3] elve (Sacra Corona radix omnium possessionum)(Sacra Corona radix omnium possessionum)
MINDEN JOG ÉS BIRTOK FORRÁSA A „SZENT KORONA”[2].
A nemzet létfeltételei nem elidegeníthetők az egyetemes magyar nemzettől. A föld-, a víz-, a levegő- és az energiakincsek az egyetemes magyarság örök és elidegeníthetetlen tulajdona, melyeket csak a Szent Korona[2] tagjai birtokolhatnak.
III
Egységes szabadság – törvény előtti egyenlőség – elve (Una et eadem libertas)(Una et eadem libertas)
A SZENT KORONA[2] MINDEN TAGJÁT EGY-UGYANAZON SZABADSÁG ILLETI MEG
a kötelezettségek és a jogok összhangján keresztül, ahol a Szent Korona[2] tagjai az államalapító magyar nemzet tagjai, bárhol élnek a világon, és az államalkotó nemzetek tagjai, akik a Szent Korona országai[4] területén élnek és műveltségüket az egyetemes magyar nemzet[2] értékrendjét elfogadva ápolják és gyakorolják.
IIII
Ellenállás joga és kötelessége (Jus resistendi et contradicendi)(Jus resistendi et contradicendi)
A SZENT KORONA[2] MINDEN TAGJÁNAK JOGA ÉS KÖTELESSÉGE ELLENTMONDANI ÉS ELLENÁLLNI, HA SÉRÜL AZ ALKOTMÁNYOS ESZME[5],
azaz joga és kötelessége, hogy ellenálljon és ellentmondjon minden olyan törekvéssel szemben, amely jogait csorbítja, és kötelezettségeinek teljesítését korlátozza vagy gátolja.
V
Szent Korona érvényessége (Sub specie Sacrae Coronae)(Sub specie Sacrae Coronae)
AZ ALKOTMÁNYOS ALAPTÖRVÉNY, MINDEN JOGSZABÁLY, A TÖRVÉNYHOZÓ, VÉGREHAJTÓ ÉS BÍRÓI HATALOM MINDEN INTÉZKEDÉSE MEG KELL, HOGY FELELJEN AZ ALKOTMÁNYOS ESZMÉNEK[5].
Minden jog és kötelezettség magyar érdeket szolgál, a Szent Korona[2] tagjai és biztonságuk érdekében érvényesíthető!
VI
Alkotmányos jogfolytonosság elve (Ex turpi causa non oritur actio)(Ex turpi causa non oritur actio)
HATALOM NEM ALKOTMÁNYOZHAT TÖRVÉNYTELENSÉG JOGOT NEM ALAPÍT.
A Szent Korona országaiban[4] a hatalom gyakorlása akkor elfogadott (legitim) és törvényes, hogyha biztosított a magyar állam azon évszázados intézményei és elvei szerinti működése, amelyek együttesen garantálják függetlenségét, törvényességét, a szabadságot, a jogok és kötelezettségek egyensúlyát, vagyis mindazt, ami a magyar alkotmányosság évezredes lényege.
Kelt: 2011. február 9-én

[1] Szent Korona alkotmány
[2] jelképesen: a Szent Korona;
kifejtve: a Szent Korona által megszemélyesített
egyetemes magyarság, vagy egyetemes magyar nemzet;
nagyon röviden: „magyarság”, „nemzet”.
[3] Nemzeti tulajdon
[4] Magyarország(-on)
[5] Szent Korona eszme és értékrend

Vonatkozó bejegyzéseink:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése