2012. február 17., péntek

Nyílt levél az Országzászló-tér ügyében Fehérvár városvezetéséhez

Nyílt levél
Székesfehérvár polgármestere és városvezetése részére
Fehérvár belvárosának és Országzászló terének helyreállításáért

Tárgy: „Fehérvár-belváros rehabilitációja”, Fő utca felújítása, Országzászló-tér, „2013-as Emlékév”

Tisztelt Dr. Cser Palkovics András Polgármester Úr!
Tisztelt Fehérvári Önkormányzat, Városvezetés!
Tisztelt érintett köztisztviselő Hölgyek és Urak!

Marosi Arnold (1873. február 9., Szilsárkány – 1939. január 22., Székesfehérvár) cisztercita gimnáziumi tanár, hajdani múzeumigazgató 1933-ban írt szavaival kezdem levelem, amelyben 8 társadalmi szervezet álláspontját, kérését és felajánlását tolmácsolom.

„Székesfehérvár országzászlót állít, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett, melynek egykor székvárosa volt. Sehol Kárpátok ölében ez a zászló történelmibb talajon, a magyar geniustól jobban áthatott légkörben nem loboghat, mint itt, hol valamikor ezt az ősi országzászlót őrizték, mellyel királyaink hadra keltek. A most felállítandó országzászló is harcra szólít: harcra a kishitűség, a bátortalanság és jelen helyzetünkben való megnyugvás ellen.”
Marosi Arnold: A székesfehérvári országzászló, Székesfehérvári Szemle  III. évf. 2. szám, 1933.(Címlapon), forrás:
http://epa.oszk.hu/01900/01940/00014/pdf/szfvsz_03_02_1933.pdf

Amilyen örömmel fogadtuk a hírt, hogy Székesfehérvár az 1938-as fehérvári ünnepi eseményekre és rendkívüli országgyűlésre emlékezve, annak 75. évfordulójaként a 2013. évet emlékévvé nyilvánítja, pontosan akkora megdöbbenéssel állunk most azon bejelentések előtt, hogy megkezdődik Székesfehérvár Fő utcájának felújítása, melynek pályáztatása és területátadása is megtörtént, s amelynek tartalmáról az egyetlen, nyilvánosság számára is elérhető forrás a Székesfehérvár hivatalos honlapján „Fő utca felújítása” címen szereplő ún. „koncepciós terv” képei és kisfilmje.

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a Fejér Szövetségbe tömörült társadalmi szervezetek és a Fehérvári Polgári Védegylet határozottan tiltakozik az ellen, hogy a Fő utca felújítása során a „Fehérvár belvárosának Rehabilitációja” címen a város honlapján ismertetett beruházás valósuljon meg. Ezúton kérjük a Városvezetést, hogy

- tisztázzák a Fő utca felújítása feladatra vonatkozó terveiket, s hogy az mennyiben felel meg a város honlapján szereplő, s abban a formában számunkra vállalhatatlan terveknek (vonatkozó bejegyzésünk itt olvasható),

- adjanak tájékoztatást az építési ügyekben és városfejlesztésben érintett és megkérdezett társadalmi szervezetek Önöknek megküldött véleményeikről, álláspontjukról, s a kiírt pályázatok tartalmáról és elbírálásáról,

- s, hogy válaszoljanak, mi akadályát látják annak, hogy akár – a félreérthetően szerencsétlen címet kapott – "Fehérvár Rehabilitációja" feladatterv keretén belül, azaz egy éven belül megvalósulhasson az 1938-as állapotokat is hűen tükröző Országzászló-tér helyreállítása és azt követően Ereklyés Országzászló avatása különös tekintettel arra, hogy a 2013-as évben ünnepelhetjük a 75. évfordulóját annak, hogy a Magyar Országgyűlés Fehérvárott tartott rendkívüli ülést.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Városvezetés!

Nem Fehérvárt, hanem az 1920-1938-ig tartó korszakot kell az azóta rárakott alaptalan rágalmak alól rehabilitálni és ennek bizonyítékaként ahhoz a korszakhoz méltó Fehérvárt és különösen Országzászló-terét helyreállítani. Kérem, tekintsenek rá az alábbi két képre! A baloldali Fehérvár Országzászló-terét abban az állapotában ábrázolja, ahogy 1938-ban a fehérvári polgárok láthatták, míg a jobboldali kép azt az állapotot tükrözi, amilyen lehetne (megjegyzem: a valóság, a mai, parkosított állapotában ennél még felemelőbb és méltóbb képet mutathatna).

holnap
tegnap
Úgy véljük, hogy az anyagi erő, s minden körülmény biztosított ahhoz, hogy Székesfehérvár Országzászló-terét a város a 2013-ra meghirdetett emlékév kezdetére, de legkésőbb annak közepére, 2013. augusztus 18-ra helyreállítsa, ezzel a 75. évfordulón méltó emléket állítva annak a korszaknak, melyben Székesfehérvár mind építészetileg, mind pedig gazdasági és társadalmi körülményeit tekintve töretlenül fejlődött, és amelyet az akkori ország vezetés egy rendkívüli ünnepi országgyűléssel tett még emlékezetesebbé!


E cél érdekében a Fejér Szövetségbe tömörült hét társadalmi szervezet és a Fehérvári Polgári Védegylet minden szakértelmét és lehetséges társadalmi erejét felajánlja. Állunk rendelkezésre. Amint Marosi Arnold szavaival kezdtem, úgy azzal is fejezem be a levelet.

„Az országzászló az önbizalom, a hazaszeretet fölébresztése mellett azokra a százezrekre is figyelmeztet, kik e zászló alatt hadra kelve nem okoskodnak, miért kellet annyit szenvedniök, mikor anélkül is meglehetnének; nem kérdeztek, mi hasznuk lesz belőle; még azzal sem törődtek, lesz-e hálás a jövendő nemzedék mindezért. Az Isten lelke, a hazaszeretet, kötelességhűség vitte őket, és mindenüket odaadták, vérüket, s életüket is érettünk. A hála kötelez tehát, hogy ne feledkezzünk meg róluk és vértanúságuk tragikumáról, hazánk megcsonkításáról, melybe soha, de soha belenyugodnunk nem szabad.”

Székesfehérvár, 2012. február 17.

Tisztelettel:
                       Kaszás István                                                      Dr. Boór Ferenc
              8000 Szfvár, Fő utca 3.                                       8000 Szfvár, Udvardi u. 34.
         Fehérvári Polgári Védegylet                       Telefon: +36(30)2038648, fax: +36(22)301532
                            elnök                                     Fejér Szövetség társadalmi szervezet képviselője

1 megjegyzés:

 1. címzett:
  kelt: 2012. február 18. 13:08
  tárgy: Országzászlót Fehérvárnak vissza!

  Nagyon örülünk a nyílt levelüknek és a remek Marosi Arnold idézetnek!

  A Fő utca felújításába bele kell, hogy kerüljön a fehérvári országzászló eredeti helyen, eredeti formában való vissza állítása.

  A Nyitott könyvet a Múzeumba!!! A Virágórával semmi bajom maradjon is a helyén, de esetleg a virágóra ellentételezéseként a Várkörút felé nézve a az Országzászló emlékművet kiegészíthetnénk egy Nagy-Magyarország virágágyással is.

  KITARTÁS! ÉLJEN HÓMAN BÁLINT is! (egy szobor vagy egy dombormű őt is megilletné a városban.)

  K.A.

  VálaszTörlés