2012. február 27., hétfő

Ángyán válaszolt: Föld, föld, föld - helyben, hálózatban, szövetségben - szövetségbe gazdák, magyarok!

Ángyán József volt a vidékfejlesztés utolsó bástyája?

Valóban ő lett volna az utolsó, aki gátat tudott volna vetni a nagybirtokosok falánkságának? Mintha csak jósolt volna az akkori vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár a fórumán, mikor a vendégünk volt. Még az ún. "alkotmányozás" előtt. Az alaptörvény megszületett és a föld védelmében szükséges földtörvényt, ahogy tisztesség védelmében az "ügynöktörvény" azóta már a múlté, a homályba veszett azokkal a kérdésekkel együtt, amelyeket a szabad mandátummal rendelkező 2/3-os többség, amúgy élve szabadságával, szabadosan és határozottan leszavazott. (Lásd: Kik vagytok ti - parlamenterek?)

Még egy éve sem történt, hogy Ángyán József a vendégünk volt (2011. március 30-án) azon a fórumon és sajtótájékoztatón, amelyet az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület és a Földvédő Mozgalom szervezésében "A vidék élni akar" címmel a Fejér Szövetség tartott, s amiről a Fejér Megyei Hírlap is tudósított. Akkor még a gazdák hitték, hogy az alig egy éve megválasztott kormány a földek sorsán változtatni tud (Lásd: http://www.fmh.hu/cimlapon/20110330_videk_jovoje_forum). De nem tudott. Pont.

Ángyán József világos, egyenes emberként beszélt akkor és ma is, amely már a világhálós oldalakon is olvasható (Ángyán József levele itt, e cikk végén is megtalálható)
Ángyán József, s általa, rajta keresztül a kormány akkor még egyértelműen a családi gazdaságok földhöz juttatása mellett tette le a "voksot", s a kormány ma is ezt hirdeti, miközben az ellentéte történik folyamatosan, megállás nélkül ma is. Ángyán József tartja a szavát, mondjanak bármit is azok után, hogy lemondott az államtitkárságról. Lemondott, mert nem tehetett mást, mert azt ígérte, hogy lemond, ha úgy érzi, a vidékfejlesztés ügye kisiklott, s hogy nehogy az ő személye hitelesítse azt, ami ott folyik most.

S ma már a Nemzeti Föld Alap (NFA) kezelésébe vett földek ügyében a lepel is lehullt! Mintha csak jós lett volna Ángyán József, akkori vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár, mert arról beszélt, amiről Tanka Endre professzor úr is a Magyar Nemzetben írt, ím már másodszor. Teljesen világos, hogy a végrehajtásban a vidékfejlesztés ügye, a családos kis- és középgazdaságok ügye végleg félrecsúszott.

Nagy állami gazdaságok és földbérlők polipja (vagy maffiája?) fojtotta meg a Darányi-tervben meghirdetett köz- és hivatalos kormányzati akaratot?

Érdemes megtekinteni ezt a felvételt, mire is hívja fel a figyelmet Ángyán József nem ma, hanem már akkor, 2011. márciusában, hogy a vidékfejlesztési ügy addig is és min is múlott! Különös tekintettel a következő részekre hívom fel a figyelmet: az okokról és a helyzetről 10'00''-től 12'00''-ig, a nemzetbiztonságról 16'00''-től 19'00''-ig és - figyelem - az ügyeskedő  és pofátlan "magyar" - inkább csak magyarul is beszélő - nagybirtokos tökéről 24'00''-től 28'00''-ig és - különös figyelemmel - az akkori szabályozási tervekről és a megjósolt "maffia" módszerekről és a trógerekről 42'00''-től a végéig! Nagyon, de nagyon fontos, hogy értsd, mi van és volt! Ángyán József akkor sem papolt!

Hölgyek és Urak!

Ángyán József a földkérdésben is, az élelmiszer ellátásban is a SZÉKISÉG ELVÉ-ről beszélt, az önrendelkező, helyben gazdálkodó és kereskedő, a hangya mód szövetkező életképes gazdálkodók hálózatáról, szövetéről csomópontokkal, de egyetlen központ nélkül. Egészséges szövetről beszélt, nem egy pókhálóról, vagy polipról, amelynek megszerzése, felszámolása sem történhet egy központból! A székiségről beszél, nem a "globalizmusról"!

Az ő munkatársait nyakló nélkül menesztették a végrehajtásból. S kik maradtak ott? Az NFA nagybirtok párti földosztása máris bizonyított. 2014-ben, ha így megy, ahogy ma látható,

"repülő szőnyeggé válik a magyar föld"!


Ébresztő magyar gazdák és magyarok!
Ne várjátok, hogy valaki megoldja helyettetek azt,
amit Ángyán József és csapata nélkületek fenn sem tudott
!

Találkozzunk és fogjunk össze a vidékfejlesztésért
a 119. Hétvezér Estén Tanka Endrével:
"Nem én kiáltok, a föld dübörög"
VIGYÁZZATOK MAGYAROK!

2012. március 27. 19.00, Királykút, Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.

Ángyán József levele az érte kiáltókhoz
forrás: greenfo.hu, "angyan-jozsef-terez-anya-tanacsait-koveti", 2012. február 27. 9:52

"Az évtizedek alatt kialakult, ellenérdekelt "maffiahálózat" mindent vinni akar a földtől, az erőforrásoktól a támogatásokon át a piacokig. Mindent vinni akar a vidéki, helyi közösségek, családok elől, és magam, munkatársaim valamint az emberekkel közösen kidolgozott Nemzeti Vidékstratégiánk e zsákmányszerzés útjában álltunk" - írta a VM lemondott politikai államtitkára a mellette kiálló zöld szervezeteknek.

Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium politikai államtitkára  január 18-án nyújtotta be lemondását írásban, döntését nem indokolta. Orbán Viktor miniszterelnök elfogadta Ángyán József felmentésére vonatkozó kérését - közölte pár nappal később a Vidékfejlesztési Minisztérium. Akkor zöldszervezetek levélben fordultak Orbán Viktorhoz, egyebek mellett arra kérték a miniszterelnököt, erősítse meg pozíciójában Ángyán Józsefet. E kiállást köszönte meg a professzor.

Kedves Barátaim!

Mindenek előtt engedjétek meg, hogy - megkésve bár, de - hálás szívvel ezúton mondjak köszönetet azért a sajtónyilatkozatért, amellyel felajánlott lemondásomat követően nyilvánosan kiálltatok mellettem és a Nemzeti Vidékstratégia irányvonala mellett. Ez a kiállás és egyenes beszéd segíthet csupán a viszonyaink megváltoztatásában. Ez adott nekem is erőt e számomra nehéz időszakban, és ad erőt a folytatásra is. Ennek önmagáért való értékéből mit sem von le a folyamat ma látszó végeredménye.

A felém irányuló - meg nem szolgált, ki nem érdemelt - szeretet egyúttal rámutat a felelősségemre és arra is, hogy döntésemet illetően magyarázattal tartozom mindazoknak, akik bíznak bennem és számítanak rám. A találgatások, csúsztatások, időnként rosszindulatú indoklások helyett jobb, ha magam adom magyarázatát elhatározásomnak.

Ami a lemondásom felajánlását és annak elfogadását illeti, azt kell mondanom, hogy jó lelkiismerettel nem tehettem mást, Miniszterelnök Úr pedig sajnos nem adott lehetőséget a számomra egyre növekvő lelki válságot okozó problémák és a hónapok óta érlelődő végső döntésem okainak személyes megbeszélésére. Ez utóbbit - nem kis szomorúsággal bár, de természetesen - tudomásul vettem, ám ettől világlátásom, a magyarság és a magyar vidék, a helyi gazdaság, a helyi közösségek és családok iránti elkötelezettségem mit sem változott.

Anélkül, hogy lemondásom felajánlását itt részletesen indokolnám, kérem engedjétek meg, hogy az alapvető okokról és körülményekről az alábbiakban tájékoztassalak Benneteket.
Azzal a programmal szemben, amelyet a Nemzeti Vidékstratégiában megfogalmaztunk, amelyet a társadalom túlnyomó többsége - a fórumainkon, az elmúlt nyolc hónap széleskörű társadalmi vitái során megtapasztaltak szerint - teljes mértékben támogat, és amelynek végrehajtására szegődtem, nos ezzel a programmal szemben mohó, zsákmányszerző gazdasági érdekcsoportok, hogy ne mondjam "maffiacsaládok", spekuláns nagytőkés "oligarchák" és a volt TSz-eket, állami gazdaságokat a többiek elől elprivatizáló nagybirtokos "zöldbárók" koalíciója jött létre.

Ez az évtizedek alatt kialakult, ellenérdekelt "maffiahálózat" mindent vinni akar a földtől, az erőforrásoktól a támogatásokon át a piacokig. Mindent vinni akar a vidéki, helyi közösségek, családok elől, és magam, munkatársaim valamint az emberekkel közösen kidolgozott Nemzeti Vidékstratégiánk e zsákmányszerzés útjában álltunk.

Elérte hát ezen érdekcsoport, hogy - amint mondani szokták - elfogyott körülöttem a levegő, ellehetetlenült a közös vidékstratégiánk megvalósítása, elkezdődött annak gyökeres átalakítása, adott gazdasági érdekcsoportok üzleti tervévé züllesztése, és megindult az állami földterületeknek a meghirdetett birtokpolitikai irányelvekkel gyakorta össze nem egyeztethető bérbe adása.

Ezzel a körrel és az általa kikényszerített irányváltással - amely meggyőződésem szerint Dél-Amerikába vezet - jó lelkiismerettel közösséget vállalni nem tudok és nem is akarok! Maradásommal a bennem bízó emberekben nem tarthattam fenn tovább azt a tévképzetet, hogy a közösen meghatározott irányba rendben mennek a vidékfejlesztés ügyei. Én nem csaphatom be az embereket! Soha sem tettem, és ezután sem fogom senki kedvéért sem megtenni! Jeleznem kellett hát a fenti helyzetet és irányváltást, és erre nem maradt más eszközöm, mint lemondásom felajánlása.

A fent leírtak után úgy gondolom, nem kell külön indokolnom, hogy mélységesen egyetértek Miniszterelnök Úrnak az utóbbi hetekben több fórumon elmondott azon tételmondatával, hogy "a gazdasági elitet távol kell tartani a politikai döntéshozataltól!" Örömmel és bizakodással ám egyúttal türelmetlen várakozással is tölt el, hogy e mondat tanúsága szerint Miniszterelnök Úr is látja a problémát. Éppen ezért ehhez a megítélésem szerint igen fontos tételmondathoz magam csupán két kisebb, szerény megjegyzést tennék.

Egyrészt a nevezett kör egy részét én nem számítom a szó igazi értelmében vett "elithez" tartozók közé, sokkal inkább az elmúlt zavaros évtizedeink gátlástalan, mohó, másokon átgázoló, zsákmányszerző haszonélvezőinek tartom őket.

Másrészt ahhoz, hogy távol tudjuk e kört tartani a döntéshozataltól, ahhoz előbb el kell őket onnan távolítani, hogy a közpénzek és a nemzet közös vagyona valóban a közjót szolgálhassa. Arról nekem sajnos nincsenek információim, hogy mikor és milyen eszközökkel kezdődik el e körök eltávolítása a hatalomból, de türelmetlenül várom ennek bekövetkeztét. Meggyőződésem ugyanis, hogy erkölcsi megújulás nélkül nincs felemelkedés a magyarság számára!

Ahogy látom, nem lesz egyszerű a folyamat, de e valódi rendszerváltó, nyílt színi küzdelemben magam is szívesen részt veszek, erre készen állok! Abban a Korten által megfogalmazott "modern kétpártiságban", amelyben az egyik oldalon a spekuláns multinacionális nagytőke és helyi rezidenseinek érdekei, a másik oldalon pedig az emberek, a helyi közösségek érdekei és értékei állnak, én ez utóbbiak pártján állok és ott is maradok! Meg vagyok győződve arról, hogy az emberek is ezt várják tőlünk, és a két oldal birkózásában velünk vannak. Velük, az emberekkel és nem az oligarchákkal kell szövetséget kötnünk! Ezzel a belső összefogással leszünk kifelé is erősek!

Addig azonban, amíg mindez - rossz előérzeteim szerint komoly megrázkódtatások és katartikus kijózanodások után bár, de törvényszerűen - bekövetkezik, addig is Sík Sándor és Teréz Anya tanácsait követve igyekszem "tenni a jót ott, ahol lehet, úgy, ahogy lehet. Tekintet nélkül arra, hogy másoknak tetszik-e, vagy nem, hogy mások látják-e, vagy nem, hogy lesz-e sikere, vagy nem." A lemondásom kapcsán kialakult - állásfoglalásra késztető, éles - helyzetben, a számomra is meglepő és megindító, felém irányuló - meg nem szolgált - szeretet láttán úgy érzem, hogy sokan gondolkodunk ugyanígy, és ez ad számomra hitet, reménységet a világunk változtathatóságában. E cselekvés terepeit ma számomra ismét az Egyetem, az Országgyűlés és a civil nyilvánosság fórumai jelentik.

Kedves Barátaim!

Kérlek Benneteket, hogy a fentiekről az általam igen nagyra becsült szervezetetek tagságát és civil szerveződéseitek minden résztvevőjét is tájékoztassátok, és nekik is adjátok át hálás köszönetemet, szeretetteljes, baráti üdvözletemet.

Remélem, lesz még alkalmunk közösen tenni hazánk, nemzetünk, a magyarság és annak vidéki közösségei megmaradásáért, felemelkedéséért.

Erőt adó állásfoglalásotokat, kiállásotokat ismételten hálásan megköszönve, "a világ fölött őrködő Rendben" és összefogásunk erejében változatlanul bízva őszinte tisztelettel és baráti szeretettel üdvözöllek Benneteket:

Ángyán József

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése