2012. október 18., csütörtök

Fejér Szövetség sajtónyilatkozata - Igazságot Kajászónak

2012. október 17-én, szerdán, 14 óra 30 perctől a helyi Művelődési Házban

„Igazságot Kajászónak”
címmel

a kajászói gazdák, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, a Fejér Szövetség gazdatanácskozást szerveztek, melyen a következő döntést hozták:

1.     Többszörösen igazolt tények alapján a gazdatanácskozás megállapította, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) kezelésében lévő és földbérleti pályázatban meghirdetett, 0122 és 0124 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földterületeket a helyi gazdák döntését, véleményét figyelmen kívül hagyva, szabálytalan szerződésben adta az NFA Kiss Árpád vállalkozó kezelésébe.

2.     A gazdatanácskozás megállapította, hogy a vonatkozó pályázati eredmények nyilvánosságra kerülése után megfogalmazott és a kajászói és váli gazdák által aláírt petíciót követően az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület és a Fejér Szövetség minden lehető törvényességi lépést betartva és jóhiszeműen eljárva számos beadványban tájékoztatta az illetékes hatóságokat és az ország közméltóságait a szabálytalanságokról, amelyekre egyetlen érdemi válasz sem érkezett.

3.     Mindezek alapján a gazdatanácskozás úgy döntött, hogy élve alapjogaikkal, a helyi földterületek felett gyakorolt önrendelkezés jogával a megállapított szabálytalanságok felszámolása és a törvényesség helyreállítása érdekében az 1. pontban megjelölt földterületeket 2012. október 17-én a helyi, kajászói gazdák saját kezelésbe veszi, amelyről a mellékelt levelekben tájékoztatják a Nemzeti Földalap kezelő szerveit, illetékeseit és értesítik a vidékfejlesztési minisztert.

Kelt: Kajászón, 2012. október 17-én 15 óra 30 perckor

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Mellékletek:                                                                                    Kajászó, 2012. október l7.


Fazekas Sándor miniszter Úrnak

Budapest


   Tisztelt Miniszter Úr


Egyesületünk  a mellékelt levélben szólította fel az NFA-t a
szükséges lépések megtételére.

Öntől pedig azt kérjük, hogy  szíveskedjék ellenőrizni a földhaszonbérleti pályázatoknál elkövetett törvénytelenségek felszámolását, mivel munkatársai  a tények tanúsága szerint  alkalmatlannak és/vagy érintettnek bizonyultak   mind a kiírás, mind az elbírálás során.
Ismételten kérjük továbbá, hogy  az összes érintett bevonásával 
új, az önrendelkezés, mint európai alapelv, valamint  törvényesen, világos és átlátható szabályok mentén  írják ki soron kívül   a visszavontak helyett  az új pályázatokat.

Mindehhez ismételten felajánljuk  szakértőink és a gazdák segítségét.

            
                                             Tisztelettel és reménykedve
     
                         Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület                   

                                                     -   Fejér Szövetség
 

 


                                                                                   Kajászó, 2012. lo. 17.

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Budapest


Tisztelt Cím

   Miután már több, mint egy éve kifogásoltuk eljárásukat és ajánlottuk fel szervezetünk és szakértőink segítségét a haszonbérleti pályáztatás  rendjének megfelelő kialakításában,

miután már több, mint fél éve   folyamatosan  tájékoztattuk Önöket az elkövetett hibákról mind a kiírás, mind az elbírálás területén  - és Önök mindezt, de főleg a társadalmi igazságosságot  is mellőzve figyelembe sem vették: tagjaink úgy döntöttek, hogy kezükbe veszik  a rendezést.
Teszik ezt különösen, mivel az Európai Unió képviselője, a Via Campesina életre hívója, José Bové Úr  Kajászón tett látogatása során sem értette – nem is érthette hogy a mi országunkban miért nem alkalmazzuk az önrendelkezés európai alapelvét.
Ez pedig jelen esetben azt jelenti, hogy  a falvakhoz, városokhoz tartozó állami  vagyis köztulajdonú – földekről az ott élő gazdálkodók dönthetnek.

Ennek az uniós alapelvnek eleget téve  elsőként a kajászói gazdák veszik vissza a törvénytelenül a jogtalanul  odaadott földeket.

Törvénytelen, mivel

  A pályázati felhívás és kiírás célja fentieken túl a családi gazdaságok termőföldről szóló l994. évi LV. Törvény (a továbbiakban: Tft.) 5. §(1) bekezdése belföldi magánszemélyek esetében 300 ha nagyságú, vagy 6000 AK értékű termőföld tulajdonjogának megszerzését teszi lehetővé. Ezen tulajdonszerzési korlátok alkalmazását írja elő a törvény 11. § (1) bekezdésében a használati jogának szerződéssel való alapításakor is.

   A Rendelet 6. § (1) bekezdése előírja, hogy a földrészlet nyilvános pályázat útján történő eladására, haszonbérbe adására és vagyonkezelésbe adására irányuló pályázati felhívásban az NFA – mint kiíró – köteles valamennyi pályázó számára egyenlő esélyt biztosítani, valamint a pályázati felhívás és kiírás tartalmát úgy meghatározni, hogy az abban foglalt feltételek teljesíthetők legyenek”.

A pályázati felhívás és kiírás célja fentieken túl a családi gazdaságok kialakítása, megerősítése, továbbá az állattenyésztési tevékenység ösztönzése, az állattenyésztés termőföld igényének biztosítása.
Az NFA a pályázat elbírálásakor elkövetett adminisztrációs hiba – miszerint az odaítélt  terület kataszteri tiszta jövedelme  meghaladja a Tft. A-10lapján a magánszemélyek által használható terület kataszteri jövedelmének maximális mértékét – következtében nem biztosított egyenlő feltételeket valamennyi pályázó részére.

Fentiek alapján  a  HU21-10063.   és a HU21-10064. számú pályázattal

               Kiss Árpád Kápolnásnyék Vándor utca 33/a.

alatti lakosnak  nem adható bérbe a két egymás melletti terület, mivel annak kataszteri tiszta jövedelme  

                                       8.194,32    AK.

Ezért a  megkötött földhaszonbérleti  szerződés semmisségét megállapítottuk.

Semmis továbbá, mivel   -  a pályázó nem mezőgazdasági vállalkozó,
                              
nem rendelkezett a szükséges szakmai végzettséggel,
-  nem rendelkezik a műveléshez szükséges  
   eszközökkel és a földet azonnal  művelésbe  
   adta.
A   pályáztatott földterületekre pályázatot adott be 4 kajászói gazda, akik mind jogosultak  voltak  és az önrendelkezés elve alapján meg is osztoztak a szabad területeken. Tisztességüket bizonyítandó, lehetőséget hagytak olyan pályázónak  is, aki esetleg később jelentkezett.   Nem Mészáros Lőrincre és családtagjaira gondoltak, hanem  kajászói illetőségű gazdára.

Most a 4 pályázaton „elbukott”  gazda – akik egyesületünk kajászói tagozatának tagjai  – kezelésébe  vette a területet és felhívjuk az Önök figyelmét, hogy hívják őket szerződéskötésre.

Elvárjuk, hogy fenti elvek alapján semmisítsék meg a többi hasonló pályázatot.
A Csákvári ZRT „olimpiai bajnokai” Önöktől bérelik, illetve vásárolták az összes tulajdonukban és művelésükben  lévő földet, mely messze meghaladja a pályázatban nekik juttatott újabb területeket. Ennek ellenőrzését saját nyilvántartásuk alapján tudták volna – tudják -  elvégezni. De használható az a nyilvános támogatási  jegyzék is, mely ugyancsak a VM birtokában van.
Azt, hogy nem életvitelszerűen foglalkoznak mezőgazdasággal, nem laknak ott- amit megjelöltek -  már nem is érdemes megemlíteni.
A csákvári földek a csákvári, a  többi községhez tartozó földek  a községek saját gazdáit  illetik, amennyiben megfelelnek a törvényben előírtaknak.  

Ugyanilyen módon szükséges az össze pályáztat felülvizsgálata, megsemmisítése és a helyi gazdák  bevonásával  az újabb és sürgős birtokbaadás, hogy a következő gazdasági évben a gazdák időben művelésbe tudják venni a földeket és ne illetéktelenek  szedjék annak hasznait.

Minden hatósági eljárásban teljes körű  képviselettel bíztuk meg  a

                                Nemzeti Jogvédő Szolgálatot.……

Kérjük tehát, hogy ha  a  fentiekben  részletezett  eljárások bármelyikével nem értenek egyet,  vagy nem kívánják végrehajtani, erről nemcsak szervezetünket, az érdekelt gazdákat, hanem a Nemzeti Jogvédő Szolgálatot is értesítsék  a
Gaudi Ügyvédi Iroda címén:  Budapest IX.  Gabona utca lo.

Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület
              Székesfehérvár Koronázó tér 4.

Képviselők:  Tamási Béláné    8000  Székesfehérvár, Koronázó tér 4.

                       Hahn László       2483  Gárdony, Rákóczi utca  30.

                                                                
                                                             Fejér Szövetség

Képviselő:   dr. Boór Ferenc    8000 Székesfehérvár, Udvardi utca  34.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése