2012. október 18., csütörtök

A Fejér Szövetség sajtótájékoztatója a földtörvényről

Kajászó, 2012. október 17., szerda, 16 óra 20 perc

Tisztelt Jelenlévők!

A Fejér Szövetség a 2012. október 16-án országgyűlési vitára bocsátott földtörvényről (szakjogászok és mezőgazdasági szakértők véleménye alapján)

A földtörvény (Ftv) sérti a közösségi jogot, a Római Szerződést azzal, hogy éppen a földpiac hazai milliós szereplőit sújtja jogtalan hátránnyal.

A jogalkotók nyilvánvalóan a tőkés nagybirtokrendszernek alávetett javaslattal éltek, miközben 2014-től minden magyar föld tőkének minősül.
Hogyan szabályozzák az EU alapító tagállamok, hogy a föld tőkebesorolása ellenére is képesek azt megvédeni?
1.     bevált megoldással: mezőgazdasági üzemszabályozással, szektoregyenlőség és versenysemlegesség biztosításával
2.      kizárják a nagybirtokrendszert és az azzal járó külföldi földspekulációt.
3.     csak egyetlen üzem létesítését engedélyezik
4.     kizárják, hogy a gazdálkodó jogi személyek (cégek) kiváltságokat élvezzenek a természetes személyekkel (gazdákkal) szemben
5.     különösen a térmértéki kiváltságot tiltják, azaz egy cég maximális üzemmérete nem haladhatja meg a magángazdákét, a legkisebb és legnagyobb üzemméret független az üzemfenntartó személyétől.

Ezzel szemben mi a hazai helyzet, mit tesz a Ftv és a tervezett hazai üzemtörvény (Ütv), miközben 2014 májusától minden magyar föld – jogi értelemben – tőkének minősül?
1.     A hazai Ftv és Ütv nem kívánja a nagybirtokrendszert lebontani, sőt, végleges megszilárdítását célozza, szolgálja.
2.     Kiváltságaival a földalap 90 százalékát birtokló nagybirtokok további növelését segíti.
3.      Az Ütv nem lesz kötelező, a nagyüzemet feloldja az „egyetlen üzem” kötelem alól.
4.     A nagyüzem cégtulajdonos „földműves”-nek, cége „mezőgazdasági termelő”-nek és „helybeli illetőségű”-nek minősülve azonos tulajdonszerzési jogokkal bír a természetes személyekkel.

DE!!! Itt kerül összefüggésbe az NFA földbérleti elbírálási gyakorlata a ftv-nyel:
5.     A föld-haszonbérletnél – nyíltan áttörve a piaci szereplők hátrányos megkülönböztetésének az uniós tilalmát – korlátlan üzemméretet biztosító kiváltságrendszert létesít a nagyüzem javára
a.     az új jogcímekkel, mint a „vételi jog” és a „nyíltvégű lízing”
b.    egyoldalú nyilatkozattal a földet megveheti
c.      tagjait bővítve tetszőlegesen átlépheti az 1200ha-t is
d.    külföldi tőkeberuházó elsődleges elő-haszonbérleti jogával élve 1200ha feletti földtulajdont szerezhet.
6.     Hamis közgazdasági indokra alapoz, ugyanis tény, hogy az iparszerű, nagytáblás művelés és gépesített mezőgazdaság nagyüzemi élő munka igénye (félkész termék előállítás mellett) csekély, nyereségigénye miatt csökkenő, s a mai (letaglózott) egyéni gazdaságok élőmunka igényének negyede-nyolcada csupán. Térmérték kiváltság nem ezeket, hanem éppen a gazdákat illetné.
7.     A max. 50ha-os őstermelők önfoglalkoztatók, egyéni vállalkozók és családi gazdák hátrányos megkülönböztetése égbekiáltó a Ftv-ben. Csökkentett haszonbérleti jogukkal sohasem juthatnak 50ha-t meghaladó földhöz, míg a nagyüzemek a térmértéki kiváltságaikkal, az elsődleges elővásárlási és elő-haszonbérleti jogaikkal 1200ha felett is korlátlanul szerezhetnek földtulajdont tagjaikon keresztül.
8.     Mindezek mellett, az alaptörvényben a föld nem vagyon, hanem a „nemzet öröksége”. Jogi értelemben azonban az állami és az önkormányzati földtulajdon nemzeti vagyon, de nem forgalomképtelen kincstári, illetve törzsvagyon, hanem „üzleti vagyon”, amit bárki megvehet. A közvagyon korlátlan forgalomképessége a tőkeberuházók ingatlanszerzését szolgálják, hiszen az önkormányzatok akár a legértékesebb termőföldet is a kívánt mértékben belterületbe vonhatják, hogy azt aztán ingatlanként akár külföldi tulajdonba is adhassák.

A Ftv a nagyüzemi tőketulajdonosok átfogó kiváltságrendszerének létrehozásával átgázol a kormány földprogramján és a saját célképzetén.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése