2012. október 24., szerda

Az MVSZ 56-os felhívása: Jogfolytonosságot!

Jogfolytonosságot! - Az MVSZ Elnökségének felhívása

A Magyarok Világszövetségének Elnöksége az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 56. évfordulóján felhívással fordult a magyar nemzethez. A felhívással – amelynek címe: Jogfolytonosságot! – az MVSZ Elnöksége teljes mértékben felvállalja a Magyarok VIII. Világkongresszusának határozatát, amely a legfőbb nemzetstratégiai feladatnak Magyarország alkotmányos jogfolytonosságának helyreállítását jelölte meg.

Az MVSZ Elnökségének felhívását Fuksz Sándor olvasta fel 2012. október 23-án, 17 órakor az 56. évforduló alkalmából, a Kossuth Lajos utcában szervezett megemlékezés nyitányaként.
Alább közzétesszük a felhívás teljes szövegét.

Felhívás
 
Jogfolytonosságot!

A Magyarok Világkongresszusának célja idén is az volt, hogy látképet készítsen nemzetünk helyzetéről és javaslatokat fogalmazzon meg a jobbítás érdekében. Minden túlzás nélkül elmondhatjuk: a Kongresszus által föltárt bajok olyan súlyosak, a vázolt tennivalók olyan sürgetőek, hogy nem rejtőzködhetünk bölcsességek kényelmes kulisszái mögé – tettekre van szükség.

A végveszélyt érzékelve, a Kongresszus határozatban szólította fel a mai magyar politikai vezetést és az ’56-os Rácz Sándort, hogy üljenek tárgyaló asztalhoz a magyar jogfolytonosság helyreállításának érdekében. Ám hiába jelentkezett Rácz Sándor – akit forradalom választott az ország vezetőjévé–, a mai magyar állam vezetői  nem hajlandók fogadni őt!?

A Magyar Köztársaság elnöke nem hajlandó találkozni a Magyarok Világszövetsége elnökével. Nem hajlandó eljönni 1956 56. évfordulóján, a nemzeti összefogás jegyében meghirdetett emlékező nagygyűlésünkre. Eközben a magyart naponta fosztogatják, verik, gyilkolják szerte a Kárpát-medencében.

A magyarságnak ma nincsen hazája a világon. Azaz nincs védett hely, hajlék, ahol meg lehetne húzódni, ha veszedelem fenyeget. A világban szétszórt vagy az anyanemzettől elszakított magyarok nem látják azt a védelmező, óvó, erős családot, amely legalább reményt adhatna a világban járványként terjedő, fenyegető veszélyek ellen.

A Magyarok VIII. Világkongresszusa szolgált azzal a szakmai és erkölcsi munícióval, amely lehetőséget kínál, de igényt is támaszt a felelős cselekvés iránt, amikor kimondja:

Történelmi alkotmányunkon kívül nincs és nem is lehet életképes magyar nemzet!

Széchenyi István, a legnagyobb magyar utolsó leírt szavai ugyanazon eligazítást adják:

A megoldandó kérdés neve: alkotmány”.

Minden bajunk gyökerét itt kell keresni. Nem működhet az ország igazságon, tisztességen, méltányosságon  alapuló rend nélkül.

Kísérletezések és toldozások-foldozások helyett vissza kell állítanunk a Szent Korona rendjén alapuló történelmi jogfolytonosságot!

Nincs más út.

Felhívással és figyelmeztetéssel kell fordulnunk a magyar néphez, államhoz, intézményekhez, pártokhoz – babitsi kiáltással –, hogy Elég volt! Legyen vége már! Legyen vége a pusztításnak, bűnnek és mellébeszélésnek.

Hívjunk, szólítsunk minden igaz magyart, mert ha végveszély van, mindenki számára van feladat. De felelősség is. Ha valaki, valakik nem mérik fel népünk katasztrofális helyzetét, és nem akarnak részt vállalni a jövő megmentésében, azokról mondjon le a nemzet.

Október 23. van. Az 1956-os, utolsó magyar szabadságharc 56. évfordulója, amely mindannyiunkat kötelez. A pesti srácok, az aradi tizenhármak, Petőfi, Széchenyi, Kossuth, Rákócziak, Zrínyiek  – valamennyien figyelmeztető fáklyák: történelmi felelősségünk kezdeményezni és véghezvinni Történelmi Alkotmányunk újbóli életbe léptetését.

Budapest, 2012. október 23.

                                                                       A Magyarok Világszövetségének Elnöksége

MVSZ Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése