2012. október 15., hétfő

Tanévnyitó a Szt.László-MTA-n

Megnyitott tanév a Szt.László-MTA-n

Október 6-án lezajlott a tanévnyitó a Szent László Magyarságtudományi Akadémián, amely fennállásának 17. évéhez érkezett. A tanévnyitón az intézmény fenntartójának, a Magyarok Világszövetségének nevében Patrubány Miklós bejelentette, hogy az idén a Szent László-MTA egyetemes magyar népfőiskolává válik, amelynek előadásait világhálós videokonferencia-termekben követhetik a vidéken élők és a külhoni magyarok is.

Patrubány Miklós ismertette a 2012-13-as tanév fő oktatási irányzatait, amelyek között kiemelten szólt a Magyarok VIII. Világkongresszusa határozatainak és előadásainak feldolgozásáról. Ez az oktatási program a maga 64 előadásával a tananyag felét képezi, és minden szombaton 15-19 óra között zajlik.

A tanévnyitón bemutatták a Jövő a Szent Korona jegyében című Magyarok VIII. Világkongresszusának első, 512 oldalas kötetét, amely a magyar nemzet új meghatározását tartalmazza, és az új nemzet-meghatározást eredményező nemzetstratégiai konferencia harmincegy előadását.

Ez a kötet lesz a 2012-13-as tanév legfontosabb tankönyve. Ezért a Szent László Magyarságtudományi Akadémia beiratkozott hallgatói jelentős, 33%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg. Tantárgyfelelős: Bottyán Zoltán.
Az elnök kiemelten szólt két másik tantárgyról is, amelyeknek oktatása keddenként és szerdánként 18-20 óra között lesz, és  amelyek ugyancsak egész éves tananyagot képeznek. Dr. Drábik János Új honfoglalás címmel tart tíz előadást, arról, hogy miként lehet felvenni a harcot a nemzetet felszámolni szándékozó globális háttérhatalmakkal. Kocsis István felelőse  a Szent Korona misztériuma és tana című tantárgynak, amely apránként a magyarságtudományok legjelentősebbikévé lép elő.

Orbán József, a Szt.László-MTA oktatási igazgatója ismertette a hallgatói részvételi feltételeket. Az előadásokon bárki részt vehet, óránkénti 250 forintos tandíj ellenében. A beiratkozott hallgatók 50%-os kedvezményt élveznek. Ők minden félév elején befizetik a kedvezményezett tandíj teljes összegét.

A beiratkozók a mellékelt jelentkezési lapot töltsék ki és küldjék be a szt.laszlo-mta@mvsz.hu villámposta címre.
A beiratkozás határideje: 2012. október 15.

Mellékletek:
1.      A MAGYAR NEMZET c. kötet mennyiségi árkedvezményei, bankszámlák
2.      A MAGYAR NEMZET c. kötet tartalomjegyzéke
3.      A Szent László-MTA beiratkozási űrlapjai

1. Melléklet
A MAGYAR NEMZET című kötetét az alábbi mennyiségi kedvezményekkel vásárolható meg:
  1-2  példány  3000 Ft/példány
 3-5  példány  2800 Ft/példány
 6-8  példány  2600 Ft/példány
9 –11 példány 2400 Ft/példány
12-14 példány 2200 Ft/példány
15-…  példány 2000 Ft/példány
A beiratkozott hallgatók 2000 Ft-os áron vehetik meg tankönyvként.

A kötet a Magyarok Világszövetségének székházában megvásárolható.

Ha bárki bankutalással befizeti a vásárolni kívánt kötetek árát, és megadja postai címét, úgy azokat a Szt.László-MTA másnap postázza. Külföldi megrendelés esetén felszámítják a postázási költségeket.
Magyarországról történő átutalás esetén:
Magyarok Világszövetsége 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
bankszámlája: 10300002-20102159-70763285

Külföldről történő átutalás esetén:
Magyarok Világszövetsége
1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
bankszámlája: IBAN HU 07  10300002-20102159-70763285
MKB - Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
1056 Budapest, Váci u. 38.
SWIFT Kód: MKKBHUHB

2. Melléklet

A MAGYAR NEMZET c. kötet tartalomjegyzéke

Jövő a Szent Korona jegyében
Nemzetstratégiai konferencia

Alapvetés ....................................................................................................................... 3
Tartalomjegyzék ............................................................................................................ 7
Program .......................................................................................................................11

záró-konferencia
A Magyarok VIII. Világkongresszusának Záró-nyilatkozata ..................................15
A magyar nemzet új meghatározása ........................................................................... 17

Nyitó-konferencia
Kocsis István: A Szent Korona védőboltozata .................................................... .39
Drábik János: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!” ................................. 67
Dr. Orosz Mihály Zoltán: Magyarország válaszúton: integrálható vagy
önálló nemzeti lét felé kell-e segíteni a cigányságot? ............................................. ..109

A Nemzetstratégiai konferenciA
a Szent Korona világa
Bottyán Zoltán: Jövő a Szent Korona jegyében ..................................................121
Prof. Dr. Vass Csaba: Hungária, az Archiregnum ............................................. .133
Dr. Bakos Batu: A Szentkorona misztériuma ..........................................................167
Dr. Balogh Sándor: A Korona Tan misztikája .....................................................171
Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa: Vallási és etnikai közösségek
a Szent Korona országában a teljes autonómiáig ..................................................... 179
Dr. Popovics Tibor Miklós: A Szent Korona országa és a ruszinok,
„mint II. Rákóczi Ferenc fejedelem leghűségesebb népe, „gens fidelissima” .......193

Magyar nép, magyar nemzet
Pápai Szabó György: Magyar erkölcs, magyar jellem, magyar küldetés ......... 213
Dr. Cser Ferenc: A mellérendelő emberi viszony szerepe
a magyar nemzet történetében .........................................................................................223
Dr. Boór Ferenc: A székiség vezérelve ............................................................... …231
Bakk István: A Pálos Rend szerepe a magyar nemzet életében ...........................247
Dr. Zétényi Zsolt: Az ősi Alkotmány – 2012-ből szemlélve ................................263
Botos László: A nemzettudat szerepe a nemzet életében .....................................287
Dr. Varga Csaba: Új nemzetfelfogás és új nemzetstratégia ................................293

A nemzeti lét
Dr. Bogár László: A történelmi pusztulás lejtőjén
a magyar nemzet állama ..................................................................................................311
Dr. Léh Tibor: Etnikai vagy állampolgári nemzet? ...............................................315
Dr. Drábik János: A nemzet és az állam kiszolgáltatottsága a globális
háttérhatalomnak .............................................................................................................329
Prof. Dr. Váralljai Csocsány Jenő: A népszaporulat a nemzeti lét
elsődleges feltétele ..........................................................................................................351
Varga István: A nemzeti lét dimenziói, különös tekintettel
az értékteremtésre ............................................................................................................383
Prof. Dr. Tanka Endre: A föld szerepe a nemzet életében ..............................391
Borsos Géza: A Székely Nép helye                                                                                                     
a magyar nemzet (történetében), testében ………….……………………………….399
Borbély Imre: Szubszidiáris nemzetstruktúra és tudásköz
pontú nemzetfejlesztés, illetve ezek mai korlátai ................................................. …407

Alakuló Nemzet
Szabó László: A Magyar Unitárius Egyház újraegyesülésének
nemzetpolitikai üzenete .................................................................................................451
Gazda József: A magyar nemzettudat állapota és a magyar jövő .............. …455
váradi és micskei Dr. Baranyi Tibor Imre: A Nemzet mibenléte
az őshagyomány fényében ...........................................................................................469
Siklósi András: Szellemi, lelki, erkölcsi és hitbeli adalékok
a magyarság megmentéséhez .......................................................................................477
Csapó Endre: Nemzet a világszórványban ..........................................................485
Dr. Bene Gábor: Mi a nemzet? ...............................................................................491
Dr. Kőrösi Mária: Hazánkhoz – Hazánkért – Nemzetünkért –
a politikai geográfia tükrében ...................................................................................501

3. Melléklet

A Szent László-MTA beiratkozási űrlapjai


Jövő a Szent Korona jegyében


Jelentkezési lap
a Szent László Magyarságtudományi Akadémia
2012-13-as tanévére


Alulírott

………………………………………………………………………………………

ezennel
jelentkezem  /  beiratkozom
(egyiket karikázza be)

a Szent László Magyarságtudományi Akadémia 2012-13-as tanévére.
(A jelentkezettek 500 Ft alkalmankénti befizetésével látogathatják az előadásokat. A beiratkozottak 50%-os kedvezményt élveznek, ha a féléves tandíjat a meghatározott időpontokig előre befizetik.)

Az előadásokat – az alkalmankénti tandíj befizetése ellenében bárki látogathatja, de vizsgára csak a beiratkozottak jelentkezhetnek.Személyi adataim:

1.     Nevem és keresztnevem:
2.     Születésem helye és időpontja:
3.     Anyám lánykori neve:
4.     Legmagasabb iskolai végzettségem a tanintézmény megnevezésével:
5.     Lakcím:
6.     Mobil telefonszám:                            Villámposta cím:
7.     Távoktatásban kívánok részt venni:    IGEN / NEM

 Jövő a Szent Korona jegyében

Tudnivalók
a Szent László Magyarságtudományi Akadémia
2012-13-as tanévéről

Kedves Hallgató, és Leendő Hallgatók!
Kedves Előadók, kedves Vendégek!

Ma megnyitjuk a Szent László-MTA új tanévét, amelyben a szervezésen sok minden függ, az Önök elvárásaitól addig a nemzeti küldetésig, mely teljesítésére vállalkozunk.

Céljaink konkrét kivitelezésében a lehetőségeink maximális kiaknázása közepette kívánjuk átadni azon tudást, melyet  nemzetünk  önkéntes gondolkodói nyújthatnak, azon összefogó szervezkedésen, melynek anyagi hátteret ugyancsak  a Magyarok Világszövetsége önkéntes hozzájárulása ad.

Ezen önkéntesség  behatárolt. Ha az előző tanévek szervezési kérdéseit elemeznénk, – amikor  Magyarságtudomány alapjai címmel előadás sorozat zajlott –  a pozitív eredmények mellett látható egy lényeges lemorzsolódás, lemondás azon értékekről, amit felkínáltunk.

Szeretnénk továbbra is ingyenes alapon szervezni az előadásokat, de ez a mai világban, amikor mindennek meg kell fizetni az árát, már csak a technikai szükségletek  folytán csak részben lehetséges.

A most kezdődő tanévet 2013 júniusig tervezzük, heti  négy előadással, szombaton 15.oo illetve 17.oo órától illetve kedden és szerdán 18.oo órától.

A hallgatói részvétel feltételei:
·        egy kétórás előadás hallgatói díja 500 Ft
·        a beiratkozottak, akik a tandíjat a megadott időpontokig rendezik 50%-os kedvezményt élveznek

Az első félévben a beiratkozottak 20.000 Ft tandíjat tartoznak befizetni, két egyenlő részletben:  október 15-ig illetve október 31-ig.

Budapest 2012 október 6-án
                                                                               Orbán József
                                                                           Szent Laszló-MTA
                                                                             oktatási igazgató

MVSZ Sajtószolgálat
7614/121008

A Magyarok VIII. Világkongresszusa és az MVSZ kiadványai kedvezményes áron megvásárolhatók a Hétvezér Estéken is.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése