2013. november 13., szerda

Mikor loboghat végre Országzászló Fehérvár Országzászló terén?

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott dr. Mező Balázs Béla önkormányzati képviselő, a 2013. november 14-i rendkívüli Közgyűléssel kapcsolatosan az alábbi azonnali kérdést intézem tisztelt Polgármester Úrhoz.

Tisztelt Polgármester úr!

Számos civil szervezet és csoportosulás (Fehérvári Polgári Védegylet, Fejér Szövetség) megkeresett azzal az észrevétellel, hogy a Fő utca felújításával egyidejűleg lehetőség lett volna - de elmaradt - az Országzászló tér méltó helyreállítása. A civil szervezetek szerint az Önkormányzat jelenlegi vezetése korábban egyetértett a helyreállítási kezdeményezéssel. S noha a Fő utca felújítására jelentős összeget fordítottak, gyakorlatilag a Fő utcához szervesen kapcsolódó tér - 1938-as állapotokhoz méltó - helyreállítása elmaradt. Az igaz, hogy a Fő utca felújítása projektben a díszburkolat-cserével kapcsolatosan is szerepelt az eredeti tervekben az Országzászló tér felújítása, de az ilyen formában történő felújítást számos kritika érte, éppen ezért a civilek kezdeményezésére az Országzászló tér felújítása elmaradt.

Kérdésemre a civilek elmondták, hogy tudomásuk szerint a Fejér Megyei Építészek Kamarájával egyeztetések folytak a Polgármesteri Hivatal részéről, egy, a teret érintő tervpályázat kiírásáról. Ezért kérdezem tisztelettel, hol tart e folyamat? 

Az érintettekkel történt konzultációm alapján észrevételezem egyúttal azt, hogy valószínűleg tévedés történt, illetve félreértették egymás szavait, mert ha információim pontosak, akkor a T. Polgármester úr a Fejér Megyei Építész Kamara által készítendő tanulmánytervet várja, azonban ilyet a Fejér Megyei Építész Kamara nem ígért, és nem is ígérhetett meg, ugyanis erre jogköre nincs. Az Építész Kamara csak véleményezheti a terveket/ tanulmányokat, szakmai alapon.

Véleményem szerint azonban ez (mármint a tervpályázat kiírása) önmagában nem helyénvaló, illetve nem elégséges eljárás, épp ezért elsődlegesen javaslom, hogy ne egy pályázat eredményétől tegyük függővé az Országzászló tér helyreállítását, hanem szülessen minél előbb szándéknyilatkozat illetve állásfoglalás a városvezetés részéről abban, hogy az 1938-as állapotoknak megfelelően újítsuk fel az Országzászló teret, vagyis állítsuk helyre az 1938-ban is állt emlékművet. 

Ha és amennyiben pedig mégis tervpályázat kiírása mellett dönt a városvezetés, akkor az alábbi egyértelmű kitételek mellett kiírt pályázat eredményétől tegyük függővé az Országzászló tér helyreállítását és környezetének kialakítását.

Készülhetnek tanulmánytervek az arra vállalkozóktól, de a civil szervezetekkel egyetértve határozott meggyőződésem, hogy az egyetlen helyénvaló megoldást és a legkevesebb érdeksérelmet az jelentené, ha az eredeti Országzászló tér kerülne helyreállításra, amely viszont semmi esetre sem egyeztethető össze az ott elhelyezett és sokak által vitatott "nyitott könyv" téren tartásával. Legjobb tudomásom szerint az eredeti Országzászló térről, az ott hajdan állt emlékműről számos korabeli térképmásolat, metszett, rajz és leírás maradt fenn, melyekből könnyű szerrel helyreállítható az 1938-ban már fennállt emlékmű. Ez a megoldás magyarán a leggyorsabban kivitelezhető, és nem lenne szükség költséges pályáztatásra, ideértve mindenfajta bürokratikus eljárást is (ami persze nem a városvezetés hibája, hanem a bonyolult jogi környezetből adódna).
Javaslom fentiekre tekintettel másodlagosan, hogy az esetlegesen kiírandó tervpályázat az 1938-as állapotok helyreállítását és a „nyitott könyv” eltávolítását tartalmazza, illetve írja elő.

Tudomásom van arról is - s ezt a lehetőséget sem zárnám ki -, hogy a Fejér Szövetség közérdekű beruházásként (közadakozásból) el is vállalná az Országzászló tér helyreállításának szervezését, kivitelezését, azonban ehhez is az önkormányzat egyértelmű hozzájárulása, és mielőbbi állásfoglalása szükséges.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, és a T. Közgyűlést, hogy az Országzászló tér helyreállítására rövid időn belül tegye meg a lépéseket. Győrben -  a szintén  Fidesz vezetésű városban - ez már megvalósult, tehát nem egyedi és példa nélküli elképzelésről van szó. (FMH: Országzászlót az Országzászló térre) 

Leszögezem, a Jobbik támogatja – és az ez irányú kezdeményezést felkarolja – az Országzászló tér 1938-as állapotnak megfelelő helyreállítását/ felújítását, mind pedig a „nyitott könyv” térről történő elhelyezését. Számunkra is igen fontos – nem csak szimbolikus értéke miatt – mindkét ügy.

Kérem, ezért nyilatkozzon tisztelt Polgármester úr, hogy hajlandó-e a jelenlegi városvezetés az Országzászló tér (1938-as állapotnak megfelelő) rekonstrukciójára, így megvan-e a politikai szándék és akarat a 2014-es költségvetésben szerepeltetni ezt a tételt?
A politikai szándékot követően pedig mikor kerül sor valódi tettekre? 
Előre is köszönöm a szíves válaszadást, és az ügy támogatását!

Maradok üdvözlettel és tisztelettel:
dr. Mező Balázs Béla
Székesfehérvár, 2013. 11. 13.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése