2013. november 16., szombat

Országzászlótól a torkunkon lenyomni szándékozott holokauszt évig

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Fehérvári Honfitársak!
 

Van némi ellentmondás (redundancia) az FMH cikkében olvasható és a fehervar.hu oldalon szereplő beszámoló között. Érdekes, pedig az Országzászló tér és "nyitott könyv" ügye, még az alcímben is szerepel amott, az FMH oldalakon. Ezek szerint nemcsak mi éreztük ezt közügynek és említésre méltónak. Itt (ti. a fehervar.hu oldalon) pedig se híre, se hamva. Azt olvashattuk (az FMH nyomtatott és világhálós hasábjain), hogy nem volt része soha az Országzászló tér a Fő utca helyreállításának (rehabilitációjának). Dehogynem. Nézzenek csak utána!
Tisztelt Polgármester Úr, és igen tisztelt Olvasók!
Ez egyszerűen nem igaz, hogy nem volt része az Országzászló tér a Fő utca rehabilitációjának. Igenis része volt és nem csupán a "nyitott könyv"-et, virágórát cserélték volna le arra (vagy még meredekebben arra), amire a Fő utcát, hanem az Országzászlót is egy sereg szökőkutas zászlócskára! (http://fejerszovetseg.blogspot.hu/2012/02/eleg-volt-ereklyes-orszagzaszlot-az.html)
Helyesebben és pontosabban fogalmazott volna Polgármester Úr, ha azt nyilatkozta volna, hogy a később (tiltakozásunkra is talán) módosított tervben nem szerepelt már az Országzászló tér ledindás-szökőkutas felújítása!


Azt is olvashattuk, hogy mi lesz a Virágórával? Ennek az Országzászló tér helyreállításához mi köze van? Semmi. Nézzenek csak utána!
Az eredeti Országzászló tér egyáltalán nem érintette a Virágórát. Miről beszél Polgármester Úr?! Ön nem ismeri az eredeti állapotot? A később lebombázott épületek tűzfalát egyetlen korabeli fényképen sem lehetett kitakarni, amelyek helyén található ma a Virágóra! Ki mondta, hogy a Virágóra nem kell oda?
 
A virágóra egykor, máskor és ma a tér azon oldalán, ahol tűzfalak csúfoskodtak valaha - hol itt a probléma?
Azt is olvashattuk, hogy a már évtizede bizonyítottan hamis mártíroknak is emléket állító "nyitott könyv" vita tárgya. Már miért is? Hogyan is kerülhetett az éppen oda, az Országzászló térre? Meg azt is, hogy ki kellene vágni a platán fákat. Ki mondta? Szó se lehet róla! Hova gondolnak?! S hogyan is jön ide az Aranybulla? Zászlót ide, meg oda? Ennek már végképp nincsen ahhoz köze, hogy az Országzászló téren az eredetihez méltó Országzászló mikor is loboghat újra!
A "nyitott könyv" nem maradhat az Országzászló téren. Országzászlónak pedig az Országzászló téren van a helye, nem pedig az Aranybullánál! Az eredeti állapothoz méltó helyreállítás az egyetlen elfogadható álláspont, semmilyen más megoldás nem járható, mert sértené történelmi alkotmányosságunkat! 
Egyébként mi is ez e terv az Aranybulláról? Hol jött ez szóba? Nem egyszer jeleztük, hogy határozott elképzeléseink vannak az Aranybulla környezetének kialakításáról. Miért nem akarnak hallani róla? Mi szeretnénk tudni, hogy mit terveznek az Aranybulla köré! Önök miért nem szeretnék tudni, hogy mi, társadalmi szereplők, közéleti érdeklődésű emberek, fehérváriak mit tervezünk oda?

Ám itt még vége sincs a történetnek, hiszen azt is olvashattuk az FMH-ban az Országzászló tér helyreállításáról, hogy arról nem a politikának kell döntenie. (?????) Értsük úgy, hogy nem a Közgyűlésnek? Avagy ne értsük, hogy hajdan a politika távolította el az Országzászlót onnan? Ugyan! Nézzünk csak és gondoljunk csak utána! A helyreállítás vagy "múltat eltörlő felújítás" közötti döntés mindig politika, azaz magyarul mondva: KÖZÉLET, KÖZÜGY, nem akármicsoda.
Egyébként meg miért is nem a politikának kell dönteni ebben a kérdésben? Nem a politika tüntette el az Országzászló térről az Országzászlót? Amennyiben politikai döntés a Közgyűlés döntése, akkor politikai döntést várunk el azért, hogy csakis helyreállítás történhet, nem pedig bűvészkedő-művészkedés szakmának álcázva. A pártpolitika ne szóljon bele abba a szakmai kérdésbe, hogy miként kell az 1938-as állapotoknak megfelelően helyreállítani az Országzászló teret. Így egyet lehet érteni ezzel, ha így gondolja Fehérvár polgármestere.
 
És Fehérvárnak a Magyar Holokauszt Emlékév programjaihoz felajánlásáról ki döntött? Nem a politika? Arról a szakma döntött? Avagy Fehérvár polgársága?

Nem értünk egyet a magyar és más nemzetiségű áldozatok rovására történő ilyen mértékű megkülönböztetéssel, mint amit a 2014. év Holokauszt Emlékévvé nyilvánítása jelent Magyarországon, s különösen nem, hogy Fehérvár ennek egyik éllovasa!!!

Mikor volt 1956-os emlékév Fehérvárott? Mikor volt 1944/45-ös bolsevik, szovjet népirtás emlékév Fehérvárott? Mikor volt 1920-as Trianon emlékév Fehérvárott? Mikor volt 1919-es szovjet tanácsköztársasági népirtásról emlékév Fehérvárott? Mikor volt 1848/49-es forradalmi emlékév Székesfehérvárott? Mikor volt Rákóczi szabadságharcos emlékév Fehérvárott? Mikor volt török megszállás avagy felszabadulás emlékév Fehérvárott? Mikor volt tatár-mongol népirtásról emlékév Fehérvárott? ... Ahelyett kérdeztem mindezt, hogy egyáltalán "Mikor volt bármely korszak szerinti magyar népirtásról emlékév Magyarországon és/vagy Fehérvárott?"

Kezdjük ezekkel és folytassuk is ezekkel, ha lehet nem faji alapon, hanem keresztényi hazaszeretet alapján, amiben székely, magyar, tót, horvát, oláh, szerb, bajor hazafiakról, sorstársakról is egyaránt megemlékezhet a "politika" és a társadalom, ha már annyira szét akarják választani a közéletet a közhatalom gyakorlástól! Ám - ha javasolhatom - leginkább mi, a saját hazánkban is ennyire nagylelkű magyarok emlékezzünk meg saját fajtánk véráldozatairól, s természetesen mindig együtt azokkal, akik nem a mi fajtánkból valók voltak ugyan, de legalább annyira hazafiak, azaz magyarok, s éppen ebből az alapállásból tiszteljük halottainkat!

Nagylelkűségünk sohase jelentse azt, hogy megrendelésre, vagy sem, de hajlandóak legyünk faji (sőt, csakis egy kiválasztott faji vagy vallási) hovatartozás szerint megkülönböztetetten emlékezni Fehérvár és/vagy Magyarország ilyen, vagy olyan áldozataira! Főként ne úgy, hogy közben történelmi félrevezetettségükből, súlyos tájékozatlanságukból, mértéktartási hiányosságukból fakadóan rágalmaznak mások korlátlanul és alaptalanul minket, magyarokat!

Végül, de nem utolsó sorban, olvashattunk arról is, hogy a Polgármester Úr szerint nem egyes "bejegyzett vagy be sem jegyzett" szervezetek döntsenek ezekről, amikről itt szó van. Véleményünk azért lehet? Ki akart dönteni? Úgy tudom, hogy Mező Balázs - velünk egyetértésben - Önökhöz, nem hozzánk fordult kéréssel, hogy tessenek végre dönteni. Határozott elképzelésünk is lehet? Esetleg meggyőződésünk is? Sőt, meggyőzhetünk erről másokat is? S lehet más véleményünk, tervünk az Aranybulla környékére is?

Tisztelt Polgármester Úr!
Hat bejegyzett szervezetet is soraiban tudó be nem jegyzett Fejér Szövetség is társadalmi szervezet. Tetszik vagy sem. Ráadásul több a tagja, mint amennyit gondolnak róla. Csak nézzen körül a városban, hány helyen látszik a nyoma: Országzászlót az Országzászló térre!
Olyan egyszerű és nagyszerű gondolat, hogy nem is értem, min és miért is folyt ott a közgyűlésen és folyik a város vezetésében erről - talán éppen pártpolitikai, s talán koránt sem szakmai - vita.

Dr. Boór Ferenc (az öreghegyi)
Fejér Szövetség

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése