2013. november 6., szerda

Gyenge bírósági kísérlet a törvénytelenség fenntartására

Az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület - Fejér Szövetség
sajtóközleménye
a kajászói törvénytelen szerződés semmissé nyilvánításáért indított perben 2013.11.5-én hozott bírói ítéletről.

A keresetünk benyújtása után egy évvel a Kerületi Központ Bíróság a tegnapi tárgyaláson jogilag csupán látszólag megalapozott, azonban indoklásában precedens értékű ítéletet hozott. 

Amint a közvélemény a sajtó hasábjain és az MTI közleményben is értesülhetett már róla, a bíróság a törvénytelen szerződés semmisségének érdemi vizsgálatát napirendre sem tűzve adott helyt az NFA, mint elsőrendű alperes ellenkeresetének, miszerint (érthetően fogalmazva):
  1. nem a földügyekben az állam nevében teljes hatáskörrel felruházott és minden ügyben (így a kajászói szerződésekben is) önállóan eljáró (a földtulajdoni lapokon is, mint ilyen bejegyzett) Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) ellen, hanem az "ÁLLAM" (??) ellen kellett volna keresetet indítani (a tárgyaláson meg sem jelent másodrendű alperesről nem is esett szó)
  2. és a törvénytelen földpályázati szerződés által közvetlenül érintett gazdákat tagjai közt tudó Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület - Fejér Szövetség nem nyújthat be keresetet a nyilvánvalóan törvénytelen, tehát közérdeket sértő földbérleti szerződés semmisségéért, mert - mondván - nem rendelkezik jogi felhatalmazással és érdekeltséggel, holott a tagjai érdekében is járt el az egyesület, amely érdekeltséget nem is vont kétségbe a bíró, de mégis azt állapította meg, hogy nem lehet felperes.
Nyújtson be bírósági keresetet az állam ellen (azaz maga ellen is), aki törvénytelenséget észlel (értsd: aki azáltal sérül)?

Ez tovább tűrhetetlen! Sürgősen választ keresünk arra a kérdésre, hogy az ellenkereset nyilvánvalóan hamis érveléssel történt bírói helybenhagyását milyen törvényi hivatkozással kell - mert kell - megfellebbezni és egyúttal, milyen új keresettel kell új pert kezdeményezzünk a jogsértést, a törvénysértő szerződést megsemmisítendő. Ha kell, akkor a még élő - pályázatban nyeretlen - gazdák által és akkor már az állam ellen (s akkor ki ellen is, hiszen "mi vagyunk az állam" is (?!)), ha már a törvényességi felügyeletet sem Fazekas Sándor miniszter, sem Szabó Csaba kormánybiztos, sem senki az állam nevében nem volt hajlandó - törvényi kötelezettségei ellenére sem - gyakorolni.

A törvénytelenség elleni fellépés - egy magát jogállamnak nevező államban - ilyen egyszerű és nem várt elkaszálása hallatatlanul ártalmas, s még ártalmasabb, ha tűrjük is, ha tűrjük, hogy így maradjon!

A Gazdatanácsok Szövetsége 2013. november 5.-i Földvédelmi Gazdagyűlése úgy döntött, szolidaritási pénzalapot hoz létre a magyar állam nevében eljáró állami szervek törvényességi felügyeletéért, a Kajászón, a Vál völgyben és más településeken, területeken folytatott törvénytelenségek felszámolásáért!

Mindeközben egy pillanatra sem feledkezünk meg arról, hogy nem elég a jog eszközeivel élni, sőt! Közéletet is élni kell, azaz a megosztó szerepektől vitathatatlanul mentes társadalmi erőt is fel kell építeni, hogy a mindenkori államhatalom is megértse, hogy nincs más út, mint

a földforgalmi, az üzemszabályozási és minden olyan törvényben és rendelkezésben,
amely a magyar föld sorskérdéséről szól!

Határidő: 2014. május 1.

Kelt: Székesfehérvár, 2013. november 5.

Tamási Béláné, Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület
Dr. Boór Ferenc, Fejér Szövetség

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése