2011. szeptember 1., csütörtök

Nyílt levél Csíkszereda és Székesfehérvár polgármestereinek és önkormányzatainak és az érintett közhivatalok képviselőinek


Tisztelt Ráduly Róbert Polgármester Úr és tisztelt Antal Attila Alpolgármester Úr!
Tisztelt Dr. Cser Palkovics András Polgármester Úr!
Tisztelt Csíkszeredai és Fehérvári Önkormányzat!
Tisztelt érintett közigazgatási tisztviselő Hölgyek és Urak!

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a Fejér Szövetség elnöksége és teljes tagsága nevében, hogy támogatták és segítették a Szövetség által felvállalt és társadalmi összefogással szervezett és előkészített maroshegyi külső körforgalomban állítandó székelykapu terveit és megvalósítását.

Ennek a székelykapu állításnak különös jelentőséget ad, hogy nagy örömünkre, 2011.-ben, a március 15.-i ünnepség keretében vált Csíkszereda Székesfehérvár testvérvárosává, ezzel is erősítve – a mesterségesen ránk erőltetett határokkal elválasztott – magyar-székelyek és székely-magyarok együttérzését, s az is, hogy végre megnyilvánulhat a közmédiában a jóérzésű román értelmiség is a Székely Autonómia természetszerű kérdéseiről. (http://fejerszovetseg.blogspot.com/2011/07/roman-felismeres-leteznek-szekelyek.html)

Külön köszönetemet szeretném kifejezni
 • Brájer Éva képviselő asszonynak, hogy az erdőelvi-erdélyi utcaneves maroshegyi városrészbe szervesen és lelkileg is beleillő ötletet újra felvetette és támogatta is többek között azzal, hogy ígéretet tett az alapozási munkálatok költségeinek képviselői keretéből történő fedezésére,
 • Kanizsay Zsoltnak, hogy az előzetes egyeztetés szervezést felvállalta és sikerre vitte,
 • Herczegné Ghyczy Zsuzsannának és Vojtek Tímeának a „Székelykapu kertépítészeti engedélyezési terv” elkészítéséért,
 • Csíkszereda önkormányzatának, hogy a szükséges faanyagot e célra adományként a tusnádfürdői székelykapu faragó mesterhez eljuttatta,
 • a Fehérvári Polgári Védegyletnek az adományok banki átutalási lehetőségének biztosításáért,
 • a Magyar Közúti Nonprofit ZRt Fejér Megyei Igazgatósága megyei igazgatójának és osztályvezetőjének, Molnár István és Gyuricza István uraknak, hogy időben és külön, még postai levélben is megküldték előzetes hozzájárulásukat a székelykapu állítás részletes feltételeinek ismertetésével együtt,
 • és nem utolsó sorban a Fejér Szövetség minden tagjának, hogy vállalják a teljes bekerülési összeg egyharmadát és az adományok gyűjtését.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 2011. augusztus 12.-i keltezésű "Meghívó székely kapu munkaterület átadásra" című levelünkkel kezdeményezett eljárás a megadott határidőig, 2011. augusztus 23.-ig, a szükséges összes hozzájárulás megérkezésével – illetve kifogásemelés nélkül – zárult.

A meghívóban szereplő ütemezés szerint és az előzetes egyeztetésnek megfelelően a Magyar Telekom munkafelügyelete mellett a Fejér Szövetség megbízásából Somogyi Viktor egyéni vállalkozó 2011. augusztus 25-én megkezdte a székelykapu alapozási munkálatait a munkaterületen, s a mai napon, 2011. szeptember 1-én, csütörtökön az alapozást be is fejezték.

Mellékletek:
Munkaterület átadás-átvételi eljárás lezárt jegyzőkönyve (2 oldal);
Alapozási munkálatokra árajánlat (1 lap);
Munkafelügyeleti jegyzőkönyv (1 oldal).

Tisztelt Cser Palkovics András Polgármester Úr!

Minthogy a székelykapu állításának összköltsége meghaladja a Fejér Szövetség jelenlegi kereteit, tisztelettel kérem, hogy Szövetségünkhöz hasonlóan vállalják fel a bekerülési összeg mintegy egyharmadát. A jelenlegi állapotok szerint ez megközelítőleg 250.000,- Ft. Természetesen, amennyiben ez nem áll módjukban, a Fejér Szövetség akkor is vállalja a teljes bekerülési összeg előteremtését.

Egyúttal kérem közreműködésüket abban, hogy október folyamán, 15-én avagy 16-án, az 1848-as szabadságharc alatt hősi küzdelmet folytató székely nemzeti hadsereg megalakulásának 163. évfordulójának emlékére a székelykapu állítás a fehérvári polgári, társadalmi közélet kiemelkedő eseménye lehessen!

Tisztelt Ráduly Róbert Polgármester Úr!

Ezúton hívjuk meg a Fejér Szövetség nevében tisztelettel Önt és Csíkszereda önkormányzatának képviselőit a Székesfehérvár-Maroshegy körzetében állítandó székelykapu átadó ünnepségére! A részleteket később, időben ismertetjük, egyeztetjük.

Székesfehérvár, 2011. szeptember 1.
Tisztelettel:
                                                                                                     Dr. Boór Ferenc
                                                                                           8000 Szfvár, Udvardi u. 34.
                                                                            Telefon: +36(30)2038648, fax: +36(22)301532
                                                                          Fejér Szövetség társadalmi szervezet képviselője
Kapják:
 • Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, Ráduly Róbert Károly, Antal Attila, Csíkszereda
 • Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal, 8000 Szfvár, Városház tér 1.
 • KörTeKert Táj- és kertépítész Stúdió, 8000 Szfvár, Udvardi u. 17.
 • Magyar Közút Zrt, Fejér megyei Igazgatóság, Székesfehérvár forgalomtechnikai osztály, 8000 Szfvár, Berényi út 13
 • Székesfehérvár MJV Városgondnokság, 8000 Szfvár, Szent Vendel u. 17/a
 • Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály, Közlekedési Iroda, 8000 Szfvár, Városház tér 2.
 • E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., 8000 Szfvár, Királysor 1/a.
 • E.ON Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt., 8000 Szfvár, Gáz u. 2.
 • Magyar Telekom, Műszaki Szolgáltatások Igazgatóság, Észak-dunántúli szolgáltatási központ, Támogató és előkészítő osztály, 8000 Szfvár, Petőfi út 4.
 • Fejér Víz Zrt., 8000 Szfvár, Király sor 3.-15.
 • Székesfehérvár Rendőr Kapitányság, 8000 Szfvár, Pf. 160.
 • Somogyi Viktor egyéni vállalkozó, 8000 Szfvár, Bánáti út 16/a
 • Brájer Éva, Székesfehérvár, Maroshegy Önkormányzati képviselője
 • Kanizsay Zsolt, a tervezés megrendelője, kapcsolattartó
 • Fehérvári Polgári Védegylet, Kaszás István
 • Sajó Victor, Fejér Szövetség, 8000 Szfvár, Határ u. 59.
 
Felhívásunk még az eredetileg tervezett határidővel

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése