2011. szeptember 1., csütörtök

Jó alap székelykapura - ma már beton borítja a tegnap elhelyezett alapköveket

A 2011. év újkenyér havának utolsó napján este 8 és fél tíz között megtörtént a maroshegyi székelykapu alapkőletétele Székesfehérvárott.

Az alapgödröket még 25-én kezdte el ásni a Somogyi család a körforgalom közepében.

Az ünnepélyes alkalmon mintegy tucatnyian jelentünk meg, s a Szövetség gyertyáját (rajta a 64 vármegye földjét tartalmazó vászonzacskóval) a leendő székelykapu tengely-középpontjában elhelyezve és meggyújtva, majd egy-egy mécsest ugyancsak elhelyezve és meggyújtva a három alapgödör mellett, Kanizsay Zsolt szavaival búcsúztattuk, s temettük el a székelykapu nélküli körforgalom világát képletesen.

Zsolt maroshegyi pálinkájával a három gödörben Földanyánknak áldozott, majd miközben körbeadta íves-míves pálinkás fémbugyrát, hogy fogyjon el egészséggel, Géza, a fejérek muzsikása két erdélyi népdalt játszott el nekünk nem kis örömünkre.

Ezután Boór Ferenc szólt néhány szót arról, hogy annak az "emlékműnek",  amelynek alapkövét készülünk lerakni, az az eddigelé egyedülálló sajátossága, hogy arra fába lesz róva (remélhetőleg kővé merevedve végleg, de legalábbis néhány száz évre) a fejérek szövetsége. A Fejér Szövetség, mintegy nem bejegyzett társadalmi közösség együtt, egy táblán szerepel hosszú-hosszú időre két egymástól mesterséges határokkal elválasztott önkormányzat megnevezésével, mint a székelykaput állítókkal, ezzel is kifejezve a vágyat, hogy ami összetartozik, tartozzék össze végre mindörökre.

Az öreghegyi öreghegyi borával Sajó Victor, "nagy fejér főnökünk" itatta meg a három gödrös szájjal tátongó jó Anyaföldet, majd azt is körbeadta mindannyiunk boldog örömére, miközben Géza újra két dalfeldolgozással örvendeztette meg a gyertyás alapkőletételre érkezett szövetségeseket.
Makk Éva, Zsolt, a maroshegyi és Ferenc, az öreghegyi helyezték el az aláírt alapító okiratokat tartalmazó kis, zöld teásdobozokat, mint alapköveket, a három tátongó gödör mélyére, hogy aztán Géza muzsikája mellett mindannyian kivegyük részünket, hogy kövekkel és földdel temessük be végleg a székelykapu állításra felhívásunkat, tervezett rovásfeliratokat az örökkévalóságra örökítve, s az aláírásainkkal is hitelesített mondattal az alapkőbe rejtve:

"Ha Isten velünk, akkor ki ellenünk?!"

Hogy legyen hit, remény és szeretet bennünk erre és további erőfeszítésre újra és újra az unokáink örömére.
A gyertyák, amelyeket a kőhalmok tetejében helyeztünk el, reggelre bizton porig égnek.

A magyar és a székely himnuszt elénekelve a székelykapu alapkőletételét Titeket képviselve, Veletek ünnepelte, aki ott lehetett a 2011. év újkenyér havának utolsó napján a három megszentelt alapgödör mellett.
A Jóisten áldása kísérjen minket!

Fejér Szövetség Sajtószolgálat
2011/09/01/1

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése