2011. szeptember 6., kedd

In memoriam Dr. Képíró Sándor

In memoriam
Dr. Képíró Sándor

Sarkad, 1914. február 18. – Budapest, 2011. szeptember 3. (9:15)

Magyar jogász, csendőr százados.

Tanulmányait Sarkadon kezdte, majd Mezőtúron folytatta és végül a békéscsabai evangélikus gimnáziumban fejezte be. 1932. és 1933.október 1. között a nyíregyházai 6. tüzér osztálynál szolgált, ahonnan 1933 október 1-én mint hadapród tűzmester szerelt le.

1933-ban Szegeden beiratkozott a Ferenc József Egyetem Jogi Karára és 1937 májusában államtudományi doktorrá avatták. 1937. őszén beiratkozott a budapesti Kereskedelmi Akadémiára, ahol kereskedelmi átképző tanfolyamon vett részt. 1938  májusában felvették a Magyar Általános Hitelbankba.

Ezt követően a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia csendőrtiszti tanfolyamára jelentkezett, amit 1939 és 1940  között végzett el. 1940. július 9-én hadnaggyá avatták. Ezt követően a csendőrség szolnoki szárnyához került szárnyparancsnok-helyettesnek, majd Orosházára helyezték. 1941. májusában főhadnagy lett, majd decemberben áthelyezték a makói csendőriskolába oktatótisztnek.

Horthy Miklós kormányzó 1943. elején századossá léptette elő, majd Tóth Józsefet, az újvidéki járőrvezető iskola parancsnokát helyettesítette annak távollétében. 1943. decemberében a Vezérkari Főnökség Szegedre idézte, előzetes kihallgatásra az újvidéki események kapcsán.

Ezt követően egészen 1944 június 1-ig eljárás folyt ellene. Később Kolozsvárra helyezték, majd augusztus 1-jétől Miskolcra, ahol a csendőrkiképző iskola parancsnoka lett. Miután az iskolát Németországba vezényelték, ő ott maradt egységével Miskolc védelmére. 1944. december 2-án a harcoló magyar és német alakulatok tagjai közül az egyik utolsóként hagyta el a várost.

A II. vh-t követően az előrenyomuló vörös rablók és gyilkosok és a bolsevik magyarírtás elől először Ausztriába kerül, így kerülte el a háború vége után a szovjet fogságba esést.

Ezt követően Linzbe került, ahol beállt mezőgazdasági munkásnak. Később Linzben a tolató-pályaudvaron vasutat épített, ahol egy magyar vasútépítő egységhez került. Innen átment Tirolba, ahol feliratkozott az Argentin Katolikus Egyház listájára és 1948. augusztus 1-én Buenos Airesbe emigrált. Távollétében a magyar népbíróság 14 év börtönre ítélte. Buenos Airesben egy textilgyárban kapott munkát, ahol mint munkaszerető magyar ember  megtanult szőni.

1950-ben megnősült, házasságából két gyermeke született.

Úgy szerette Hazáját, hogy 1996-ban hazatért Budapestre,
ahol ezt követően az alattomos, gyilkos magyargyűlölők  mindent elkövettek, hogy életét megkeserítsék és a halálba kergessék.

Emléke legyen áldott!

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése