2012. november 22., csütörtök

A Fővárosi Törvényszékhez fordultak a kajászói földfoglalók

A kajászói ügyben a Fővárosi Törvényszékhez fordult az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület - Fejér Szövetség (*frissítve 2012.11.23-án)


Tisztelt Szerkesztőség!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai napon 17 óra 35 perckor tértivevényes küldeményben bocsátotta útjára az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület - hosszabb távollét után a napokban visszaérkezett - elnöke a csatolt keresetet.


A Fővárosi Törvényszéknek címzett és az NFA (mint első rendű alperes) és Kiss Árpád (mint másodrendű alperes) ellen benyújtott kereset kérelmét az egyesület tagjait is érintő kajászói törvénytelenségek felszámolása, a "kajászói földfoglalásban" érintett földterületre megkötött szerződés semmisségének kimondása, a törvényesség érvényesítése, helyreállítása érdekében kezdeményezte.


*A kereset 2012. október 23-án a címzetthez rendben megérkezett. E naptól kezdve a Fővárosi Törvényszék  39.P.25531/2012. ügyszáma alatt szerepel, s az ügyet előreláthatólag Dr. Farkas Antónia tanácsvezető bíró tárgyalja majd.
"Alia iacta est"

"... Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület (képviseli: Tamási Béláné elnök, székhelye: 8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 4.) felperes a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet – későbbiekben NFA – (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) I. rendű és Kiss Árpád (2475 Kápolnásnyék, Vándor u. 33/A. szám alatti lakos) II. rendű alperes elleni, az alperesek között létrejött szerződés semmisségének megállapítása iránti kereseti kérelmem a következő tényálláson alapul. (...) Az ingatlan nyilvántartásban található földhasználati lapok adatai szerint a nyertes pályázat folytán a II. rendű alperes használatába került termőföld mértéke meghaladja az 1994. évi LV. tv. 22.§ (1) bekezdésében meghatározott mértéket a maximális 6000 Aranykorona tekintetében, tehát a haszonbérbe adás törvénysértő. (...) A tényállásból és a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből következően a pályázatok elbírálása és a létrejött termőföld haszonbérleti szerződések jogszabályba ütköznek, ezért semmisek. (...) Állítom, hogy a II. rendű alperes a pályázat szerinti szerződés megkötésére jogszabály alapján nem volt jogosult, az I. rendű alperes mégis nyertesnek nevezte ki és szerződést kötött vele, megsértette a jogszabályi rendelkezéseket. A Pp. 123.§-a szerint a felperes jogmegóvási szükséglete igazolt azáltal, hogy az egyesület tagjait a jogsértő eljárás miatt jelentős hátrány érte. A felperes egyesület tagjai jogának megóvása érdekében szükséges a törvénysértő szerződések semmisségének megállapítása. Túlzás nélkül állítható, hogy a pályázatok tisztaságának, törvényességének megóvása közérdek is. A felperes oldalán a jogmegóvási szükségletet önmagában az is megalapozza, hogy az alperesek között létrejött szerződés a jogszabály által kötelezően előírt feltételek számonkérésének mellőzésével jött létre. Mindezekre tekintettel az I. és II. rendű alperesekkel szemben
keresettel élek.
Kérem, hogy a tisztelt Törvényszék állapítsa meg az I. rendű alperes Kajászó HU21-10063 és Kajászó HU21-10064 azonosító számú haszonbérleti pályázatai nyertesével a II. rendű alperessel kötött haszonbérleti szerződések semmisségét."


Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy a kajászói Gazdatanács nevében közzétett felhívásra válaszolva, a Fejér Szövetség felkérését a személyes részvételre a 2012. december 1-ére, Kajászóra az "Összefogás a Magyar Földért és Vidékért" címen meghirdetett Országos Munkaértekezleten és Szolidaritási Nagygyűlésen máris elfogadták és szólni kívánnak a jelenlévőkhöz:
  • Rácz Sándor, a Földvédő Mozgalom elnöke,
  • Morvai Krisztina, EP képviselő,
  • Szabó Rebeka országgyűlési képviselő,
  • Hetzmann Róbert, a Váralja Szövetség elnöke.

A szervezők továbbra is tisztelettel várják a megyei vagy más térség országgyűlési képviselőinek, a felhívásunkkal egyetértő támogató szervezetek részvételi szándéknyilatkozatait és legfőképpen a helyi gazdák és közösségeik képviselőit!

Igazságot Kajászónak, lehetőséget a magyar gazdáknak és a vidéknek!

Tisztelettel:
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése