2012. november 14., szerda

Birtokbavétel bejelentése a jegyzőnek is Kajászón (Hír Tv Kajászó)

A föld azé, aki megműveli, aki jogosan műveli meg, tehát a Gazdatanács kezelésében a kajászóiaké.

Birtokbavételi bejelentés
2012. év 11. hó 11-én (Szent Márton napján)


Kajászó Község Önkormányzata
Dr. Balogh Lóránd jegyző
Kajászó Rákóczi u. 71.
2472

Tisztelt Jegyző Úr!

Alulírott, Böcsödiné Csányi Zsuzsanna a kajászói Gazdatanács megbízásából, annak képviseletében ezúton bejelentem Önnek,hogy Kajászó község határában a 0122/1 hrsz. 143,5317ha területű szántót 2012.11.11-én 11.00 órától birtokba vettük, annak művelését megkezdtük.

Indoklás:

Ahogy azt már számtalan fórumon, beadványban az illetékes hatóságnak jeleztük, Kiss Árpád (Kápolnásnyék, Vándor u. 31.) jogtalanul, szabálytalanul jutott a kajászói /0122/1 hrsz. 143,5317ha 4185,65AK és a 0124/1 hrsz. 141,1257ha 4008,68AK/ földek birtokába, ugyanis a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet /NFA/  által  a földhaszonbérleti pályázatban megítélt területek meghaladják az 1994. évi LV. trv. 5§ (1) bek. és a 11.§ (1) bek. meghatározott magánszemélyek által birtokolható terület AK értékét, amelyet a törvényben 6000 AK felső értékben határoztak meg. Kiss Árpád ezzel szemben 8194AK értékű területre pályázott és nyert bérleti szerződést 20 évre.

Ez az NFA-val megkötött szerződés a fenti oknál fogva törvényellenes (tehát törvénytelen), ezért az érvénytelen.
Ezt a tényt az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, Fejér Szövetség a kajászói Gazdatanács nevében már a 2012. október 17.-i „földfoglalás”-kor az NFA-nak tértivevényes levélben jelezte, ennek ellenére a törvényesség helyreállítására semmilyen intézkedés nem történt, sőt, Kiss Árpád megkezdte a „lefoglalt terület” egy részének művelését.

A kajászói Gazdatanács a törvényes mértéket meghaladó AK területet, amely 2194AK a mellékelt térkép szerint birtokba vette, művelését a mai napon megkezdte.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Kelt: Kajászón, 2012. 11. hó 11-én (Szent Márton napján)


                                                                                Böcsödiné Csányi Zsuzsanna
                                                                           a kajászói Gazdatanács képviselője


Sebestyén Róbert úr nem érti, hogy nem az törvénytelen, hogy egy négyzet-centiméternyi földhöz sem jutott Kajászón senki. Az csupán csak erkölcstelen, tehát arra nem kíváncsi senki, hogy Ő (ebben az országban egyedüliként) azt hiszi, de legalábbis arcrebbenés nélkül állítja, hogy hiszi, hogy a pályázatok elbírálásában nem volt mutyi, azaz teljesen véletlen, hogy a kápolnásnyéki Kiss és a másik, a polgármester úr, a felcsúti Mészáros az, aki mindent vitt.

Azt ugyan még tudja, hogy a leckét hogyan is kell felmondani. Csakhogy az itt kevés. Értelmezni is kell. Nem csak mondani. Nem azt írja elő a törvény, hogy a bérlemény egyenként legfeljebb ennyi vagy annyi, amiről ebben a műsorban és már sokadszor tetszett hablatyolni. Nem azt a parcellát kell lemérni, ellenőrizni, amit most (vagy épp a múlt hónapban) sikerült a gazdáknak megszántani, hanem együtt a kettőt, azt is, meg ezt is. Hiszen biztosan sikerült már - legalább - a legutóbbi levelet vagy esetleg egy helyszíni táblát elolvasni!

Tehát, koncentráljon Sebestyén Úr, hisz úgy látjuk, az NFA elnökeként a felfogása már egy kissé lelassult, a kápolnásnyéki Kiss úr szerződése azért érvénytelen, avagy semmis, mert hogy egy természetes személynek az érvényben lévő törvény szerint nem megengedett 6000 aranykoronánál nagyobb birtokot bérelni, vagy tulajdonolni. Tudta követni, Elnök Úr?!

Mintha nem tetszett volna még mindig felfogni, hogy az Önnek írt levélben nemcsak a 141 hektáros (Hrsz: 0124/1) terület szerepelt, ahol október 17-én merészeltek a kajászóiak egy sort szántani, hanem a 143 hektáros (Hrsz: 0122/1) terület is, ahova most helyszíni szemlére kellett Önnek egy szakértőjét kiküldeni, hogy megtekintse, hogy a gazdáknak november 11-én hol is sikerült már megint szántani?

Elnök úr! Tessék már a levelet vagy a kihelyezett táblákat egyetlen egyszer figyelmesen elolvasni, ha már nem egyszer tetszik azt is állítani, hogy minden beadványt, panaszt sikerült Önöknek ebben az ügyben tüzetesen és részletesen elbírálni. Hogy lehet, hogy nem találtak szabálytalannak, törvénytelennek itt semmit? Látja, hogy hány db helyrajzi számot tartalmaznak a levelek és a táblák feliratai? Nos, most már csak összeadni kellene megtanulni.

Nem, Elnök Úr! Nem a hektárszámokat kell összeadni! Az aranykorona értékeket kísérelje meg csak egyetlen egyszer, amúgy józan paraszti ésszel, tudja, ahogy a törvény rendelkezik, összeadni. Tudja még, vagy már nagyon-nagyon el tetszett felejteni?


Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Fejér Szövetség vonatkozó bejegyzései (történelem):
Kormányos gond-e az, ha most a jog és erkölcs is Kajászó oldalán áll? 
"Kérek engedélyt" földművelni, avagy "adsz-e király" egy-két hektárt Kajászón?! 
Ángyán József: forradalom kéne - Fejér: felsőház kéne 
Tátong az ásott verem az NFA elnöke alatt? 
Rendkívüli Sajtótájékoztatót tart a Fejér Szövetség 
Ha start, hát legyen START a föld után A TV-n is!  
Élőlánc Magyarországért - Élőlánc a törvényességért 
Visszás hangok és visszhangok Kajászóról 
Sajtónyilatkozat a kormány 2012. november 12.-i állásfoglalásáról 
Miért törvénytelen az NFA kajászói szerződése (felvételekkel)
MOZGÓSÍTÁS - IGAZSÁGOT KAJÁSZÓNAK - ŐSZI SZÁNTÁS 
Jelen állapotok között mutyizni sem törvénysértő... 
ODE (MTI OS): Ki hazudik a földügyben?
Szégyellje magát a süket és néma közszolgálati sajtó!
Föld(f)osztás NFA módra - Hajdú-Biharban is azt folytatják, amit Fejérben kezdtek el!

A 120. Hétvezér Est felvételei - A föld a létért és nem a génmódosításért dübörög 
Uraim, vigyázzanak, mit képviselnek - nyílt levél a MAGOSZ alelnökeinek! 
Csípi a szemünket ez a föld feletti porhintés 
Fejér után Borsodban is párolog a föld - Cipolla földje?! 
Gazdakövetelések 10 pontban - NFA STOP!
Követelések a Fejér Szövetség által is támogatott gazdatüntetésen 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése