2012. november 29., csütörtök

Megrovás, visszahívás az élő ómagyar rovásírás szabványosításában végre?

Tárgyilagos hangvételű, ám kemény, személyre szóló sajtónyilatkozat érkezett a Magyarok Világszövetségétől levelesládánkba a rovásírás szabványosításának ügyében.

Rendkívüli bizottsági ülés rovásírás ügyben

Rovásírás és -olvasás ma
Rovásírás és -olvasás Mátyás korában
Az elmúlt hetekben több, mint ötven szervezet lépett be a Magyar Szabványügyi Testületbe azért, hogy az ősi székely-magyar rovásírás számítógépes szabványosítása ügyében érvényre juttassa a Magyarok VIII. Világkongresszusa keretében megtartott Élő rovásírás kerekasztal egyhangú szavazattal elfogadott határozatait, amelyeket a Világkongresszus Záró-konferenciája is megerősített. A rovásírás szabványosítása négy éve egyhelyben topog, mert a már 2008-ban kialakult teljes szakmai konszenzust egy szűk csoport – önös érdekeinek érvényesítése céljából – felrúgta, mindmáig fékezve azt. A mostani rendkívüli bizottsági ülés kezdeményezői eljuttatták sajtószolgálatunkhoz az ülés általuk kért napirendjét, amelyet alább közzéteszünk.

1. Dr. Hosszú Gábor korábban megtörtént visszahívásának megerősítése
A bizottság kétharmados többséggel megerősíti Dr. Hosszú Gábor visszahívását az MSZT minden rovásírással kapcsolatos megbízásából.
Teszi ezt a következő indoklással:
- Dr. Hosszú Gábor önhatalmúlag felrúgta a magyar rovók közösségében már 2008 során kialakult szakmai konszenzust, és önös
érdekeit szolgálva négy éve késlelteti a székely-magyar rovásírás számítógépes szabványának elfogadását.
- Dr. Hosszú Gábor attól sem riadt vissza, hogy az élő székely-magyar rovásírást megpróbálja egybemosni az ezer éve halott kazár írással.
- Dr. Hosszú Gábor visszaélt a Magyarok VII. Világkongresszusának bizalmával és szembeszegült a Magyarok Világkongresszusának határozatával.

2. Dr. Hosszú Gábor beadványainak visszavonása
A bizottság kétharmados határozattal kéri, hogy a Magyar Szabványügyi Testület e határozat meghozatalától számított egy héten belül hivatalosan is vonja vissza valamennyi, rovásírásügyben 2008 augusztusa és e határozat meghozatalának napja között nemzetközi fórumokhoz benyújtott beadványt, amelyet Dr. Hosszú Gábor terjesztett elő a Magyar Szabványügyi Testület nevében, de különösképpen a következőket: az N4007 (2011-05-21) számút, a székely-magyar rovásról, az N4144 (2011-10-12) számút a Kárpát-medencei rovásról, az N4145 (2011-10-12) számút a kazár rovásról és az N4183 (2012-01-11) számút, amellyel az előző hármat helyettesítette.

3. Az ISO elé került illetéktelen levelek ügye
A bizottság kétharmados határozattal kéri, hogy a Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója haladéktalanul bocsássa a bizottság tagjainak rendelkezésére azt a levelet - esetleg azokat a leveleket - amelyeket Dr. Hosszú Gábor írt, és amelyekre az MSZT ügyvezető igazgatója 2012. 10. 03-án  kelt, ISO/IEC 10646:2012/PDAM2.2 szavazása tárgyú, Toshiko Kimurahoz intézett angol nyelvű levelében hivatkozott.

4. Krauth Péter visszahívása
A bizottság kétharmados határozattal visszahívja az MSZT/MB 819 Informatika Nemzeti Szabványosító Műszaki Bizottságának elnöki tisztségéből Krauth Péter urat.

Teszi ezt az alábbi indoklással:
Krauth Péter szembeszegült a Magyarok VIII. Világkongresszusának határozatával, amely  a Világkongresszus keretében megtartott Élő rovásírás kerekasztal egyhangú szavazattal meghozott ajánlásai alapján született, és kimondta, hogy a magyar rovásírók közösségében továbbra is fennáll a 2008-ban kimunkált konszenzus, amelyet egyetlen társaság - Dr. Hosszú Gábor, Sípos László, Rumi Tamás - rúgott fel. A magyar rovásíró iskolákat tömörítő kerekasztal 25 Igen, 0 Tartózkodás, 0 Ellenszavazattal erősítette meg a 2008-ban kialakult álláspontját, és egyértelművé tette, hogy a Michael Everson - Szelp Szabolcs nevével fémjelzett szabványtervezetet támogatja. Krauth Péter meghívást kapott a kerekasztalra, azon jelen volt. Magatartására nincs mentség.

5. A visszahívott tisztségviselők helyettesítése
5.1. A bizottság kétharmados többséggel megválasztja az MSZT/MB 819 Informatika Nemzeti Szabványosító Műszaki Bizottságának elnökévé Gyetvay György Gergely urat.
5.2. A bizottság kétharmados többséggel megválasztja az MSZT/MB 819 Informatika Nemzeti Szabványosító Műszaki Bizottságán belül működő Rovásírás Munkacsoportjának vezetőjévé Szondi Miklós urat.

MVSZ Sajtószolgálat
7669/121129

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése