2014. július 23., szerda

Aláírásgyűjtés Székesfehérvár Koronázó terén már két okból is

Néhány jellemző kép az aláírásgyűjtésünkről


Egyúttal tájékoztatjuk olvasóinkat, honlapunk követőit, hogy az aláírásgyűjtést egy újabb lehetőséggel kényszerültünk bővíteni, mivel a szakralitás máris romokban hever a székesfehérvári Romkertben és környezetében mindenütt. Óriási felháborodást tapasztalunk mindazok részéről, akik a készülődésnek szemtanúi. Aláírásukkal csatlakozhatnak tegnaptól kezdve Fehérvár polgárai a Fejér Szövetség nyílt leveléhez is, amelyben követelhetik, hogy soha többé ne rendezzenek semmilyen tömegrendezvényt királyaink és királynéink nyughelyeiként tisztelt sírjain!

Már a készülődés is kegyeletsértő, s tart még legalább egy hónapig, de Szent István halálozási évfordulójától koronázásának évfordulója közti napokban csúcsosodik a Nemzeti Sírkert részeként tisztelt székesfehérvári "Romkertben", amely város - a lila fényben fröccsenő kínai köves Fő utca látványbazári megoldása után már végképp elveszti szakralitását, hitelességét, mint királyaink és királynéink koronázási és temetkezési helye és uralkodóink, szentjeink iránt érzett tisztelet megnyilvánulásaként, egyben volt és leendő zarándokhelyként is.

forrás: feol.hu
Nagy csörömpöléssel és "k....anyázással" kezdődtek meg július 21-én Székesfehérvárott a - hajdan még szakrális helyként tisztelt, ám a városvezetés és tanácsadói által mára már - látványmániás emelvényhelyszínné degradált Nemzeti Emlékhelyen a "koronázási szertartásjáték"  előkészületei.

Állványzatok a falakon, tartógerendák a sírfedlapokon, vaslábak a hajdani bazilika romjain, mindez a Nemzeti Sírkert részét képező Nemzeti Emlékhely romjain. Előkészületek egy elképesztő színjátékhoz, mintha nem volna máshol hely Fehérvárott akár erre is, ha annyira jólesik.

Néhány éve még a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság is meg mert szólalni, hogy ne tessenek ottan, kérem "profán panoptikum-szerű bemutatót" álmodni. Ma már közérdekű levelünkre sem méltóztattak időben válaszolni. Megtanultak hallgatni inkább, mint kegyelettel nyilatkozni?

forrás: feol.hu
Több tíz millió forintot költ a város arra, hogy a romokon, a sírok fedlapjai felett emelt színpadi állványzatokkal tegyen látványossá egy kegyeletsértő bábjátékot. Nekik ott kell bábozni, ahol a kivételes képességű európai királyaink és királynénk nyughelyeit az ősöket tisztelő állampolgár kegyelettel tisztelheti. Avagy tisztelhetné, ha az ünnepinek nevezett szertartásjáték azt lehetővé tenné. Augusztus 15-én, Szent István halálának évfordulóján például nem teheti, vagy tegye, ahol neki tetszik, de ne Szent István sírjánál, mert nincs mód az állványzatok között csak úgy botorkálni.
És különben is!

A tavalyi kegyeletsértés óta a kegyeleti szertartásokat már a III. Béla Lovagrend sem szervezi, hiszen okafogyottá tették a létezését is. Óriási! A városvezetés pedig már nem emlékszik, hogy a királyi sírhelyeknél mikor és miképpen kell tiszteletet és kegyeletet gyakorolni. Így aztán nem is érti és érzi, hogy miért mondjuk mi azt, hogy szertartásjátékot nem ott, hanem ezer más hely közül bárhol is lehetne tartani.

Hallani még a végtelen megalkuvás hangjait, hogy
- "ugyan, nincsenek is ott a királyok és királynék csontjai ..."
Kérdezzük mi: ki az, aki családtagjai, ősei sírjánál a csontokat tiszteli?
- "templomban is szoktunk koncertezni ..."
És tessék mondani: emelvényt is szoktak ácsolni?! És ott istentisztelet helyett istentiszteleti szertartásjátékot szoktak játszani?! Mikor tetszenek majd - újhullámos felfogással - egy ravatali helyiségben temetési szertartást is eljátszani?
- ...

Unalmas már a nyilvánvalót ismételgetni, hogy más világban tetszenek élni. Nincs itt már mit tenni. A tiszteletleneket nem lehet többé tisztelni.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat
Olvasmányként és vélemény nyilvánítási lehetőségként is ajánljuk a Fejér Megyei Hírlap cikkét és képeit is:
2500 néző előtt elevenedhet meg Szent László élete

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése