2014. július 29., kedd

Kiss Endre József válasza a Barikád cikkére

Kiss Endre József a Bunyevácz-jelenségről

https://www.youtube.com/watch?v=zD5zCxHJWl8&feature=youtu.be
A megmozdulás videó-klippje (kattints a képre)
El kell temetnünk Petőfi Sándort!
2014.07.31. 20:00 óra, Hősök Tere

Ott a helyed!
Bunyevácz Zsuzsanna a Barikád hetilap 2014/29. számában ezúttal az őstörténeti melléklet előtt közölte cikkét, amely címe szerint a Petőfi – ügyről tájékoztat, a tartalma szerint azonban inkább a Magyarok Világszövetségét kritizálja. Miután meggyőződtem arról, hogy nem tévesztette el a rovatot, az alábbi kérdések merültek föl bennem: - vajon honnan származik a szerzőnő „tájékozottsága” amit megoszt az olvasókkal, ha a bírált szervezet rendezvényein nem jelent meg, a tevékenységéhez nem kapcsolódott, a tagjaival nem áll kapcsolatban?  - az olvasónak „déja vu” – érzése támadhat, hiszen a mondanivalójának a lényegét már korábban publikálta: - éppen most mi késztethette arra, hogy ismétlésekbe bocsátkozzon?  - vajon mitől – vagy kitől - tartja magát „helyzetjelentésre” felhatalmazottnak, amikor az írásában kifejezetten egyoldalú tájékozódásról tesz tanúságot?

A „szakavatott” tájékoztató szerepében, mint korábban, most is hosszan ecseteli a Megamorv Petőfi Bizottság érdemeit, hangsúlyozva abból különösen három személyiség tevékenységét.(Vajon miért nem említ egyéb neveket a több, mint 20 fős csoportból?) Nehézményezi a MVSZ Petőfi Bizottságának megalakulását és ettől fogva egyfolytában két Petőfi Bizottságot emleget. Vajon miért nem tesz említést a harmadikról, a MTA Petőfi Bizottságáról? Nem oldódik meg a cikkét olvasva az a rejtély sem, hogy ha az antropológusok vizsgálata alapján szerinte is több száz milliószoros biztonsággal Petőfi maradványait tárták fel Barguzinban, akkor voltaképpen miért mantrázzák a szerzőnővel együtt – önmagukkal is ellentmondásba kerülve – a „további tudományos – alias DNS - vizsgálatok” szükségességét?

A továbbiakban kiderül, hogy a Megamorv Petőfi Bizottság - talán túlzottan magas - piedesztálra emelésére főként azért kerül sor, hogy mellé állítva a MVSZ Petőfi Bizottságát, az utóbbit el lehessen marasztalni és ismételten sorolni lehessen a már ezerszer megcáfolt, rivalizálásról, plagizálásról, hozzá nem értésről szóló vádakat, mert a rossz hírbe hozásnak, lejáratásnak ezek a kézenfekvő kellékei. Mivel a MVSZ Petőfi Bizottsága így alapvetően hamis beállításban kerül terítékre, a szerzőnő rá vonatkozó állításai egytől-egyig nemcsak pontatlanok, hanem kifejezetten igaztalanok, melyeket Fuksz Sándor – a MVSZ Petőfi Bizottságának koordinátora - visszakézből, maradéktalanul el tud hárítani. Úgy tűnik azonban, hogy az érvek a szerzőnőt nem foglalkoztatják annyira, mint a minden áron történő lejáratás gondja. Ezért az írásának informatív értéke viszonylag csekély, s ha az ismétléseit lehántjuk, szinte nem marad más, mint a MVSZ köpködése, ízléstelen alkalmi személyeskedésekkel spékelve.
           
A Magyarok Világszövetsége ui. és annak Petőfi Bizottsága semmiben nem függ semmilyen más bizottságtól, vagy más szervezet programjától. A Magyarok Világkongresszusa és a közgyűlésének a határozatait hajtja végre, s Petőfi-ügyben azt teszi, ami a hazafias kötelessége. Patrubány Miklós elnök nem elmarasztalást érdemel amiért meghirdette: „El kell temetnünk Petőfi Sándort!”, hanem kitüntetést az egész nemzetünk nagyrabecsülése mellett. Vajon miféle magyarok azok a „kiváló magyarok”, akik a nyelvüket a magyarság legnagyobb civil szervezetén köszörülik, de azt is csak azért, mert úgy gondolják, hogy most büntetlenül megtehetik? Ugyancsak megítélem a Barikád szerkesztőjének a magatartását: - a sajtóetika alapvető szabályát szegte meg, amikor egyoldalú tájékoztatásnak adott helyet, figyelmen kívül hagyva az „audietur et altera pars” elvét és maga sem akarta vagy tudta venni a fáradtságot arra, hogy rákérdezzen a teljes igazságra.

            A szerzőnő – mint ismeretes - több tudományterületen otthon van. Amennyiben őszintén érdeklődik a Petőfi – ügy iránt, szeretettel invitáljuk a MVSZ Petőfi Bizottságába, hogy ismerkedjen meg a céljaival, tevékenységével és - Fuksz Sándor moderálása mellett – ez irányú munkásságát is kiteljesedően gyümölcsöztesse.

Sárospatak, 2014. július 19.
Kiss  Endre  József

MVSZ Sajtószolgálat
8423/140725

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése