2014. július 30., szerda

Hábel György levele Orbán Viktorhoz Petőfi Sándorért

https://www.youtube.com/watch?v=zD5zCxHJWl8&feature=youtu.be
Kattints a képre 
El kell temetnünk Petőfi Sándort!
2014.07.31. 20:00 óra, Hősök Tere
Ott a helyed
Magyarország Kormányának,
Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak,
Budapest
 
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Petőfi Sándor hamvait (csontjait) a MEGAMORV Bizottság 1989. július 17-én a Szovjetunióban, a Burját-Mongol Autonóm Köztársaság Barguzin nevű településének temetőjében találta meg. Ez azért vált lehetségessé, mert a burját-mongolok Attila hun király révén testvérnépnek tekintenek minket, tehát mindent igyekeztek elkövetni a siker érdekében. A mai napig is tartják velünk a személyes kapcsolatot ebben az ügyben.
Petőfi hamvainak megtalálása Kéry Edit érdeme. Ugyanis a sír kutatását a magyar titkosszolgálat beépített emberei nem a megjelölt helyen végezték, hanem attól távolabb, hogy eleve kudarccal végződjön a feltárás. Kéry Editnek ezt megelőző időben Vinokur bácsi, aki Barguzinban született és onnan került Moszkvába, elment és megmutatta, hogy melyik sírban találhatók Petőfi hamvai. A sírásók eredménytelen munkája után Kéry Edit makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy ott folytassák, ahova ő a jelzőbotot leszúrta. Csak ezért találtunk rá Petőfi sírjára, máskülönben az elterelő akció sikere esetén eleve kudarcot vallunk.

A Petőfi-kutatást figyelemmel kísértem, mert erdélyi erdőmérnök nagybátyám édesapja, dr. Simonfy Sámuel volt a Bem-hadtest tábori főorvosa. A csata előtti napon, 1849. július 30-án Székelykeresztúron, a Macskássy uraság kastélyában vacsoráztak és aludtak: Bem József főparancsnok, dr. Simonfy Sámuel orvos és Petőfi Sándor honvéd őrnagy. Másnap reggelizés után indultak lóháton a segesvári csatamezőre. Bem főparancsnok dr. Simonfy Sámuelre bízta Petőfi Sándor védelmét, és arra kérte, hogy ne engedje őt az ütközetbe. Dr. Simonfy Sámuel nem tudta az önfejű Petőfi Sándort visszatartani, mert a sebesültek bekötözésével volt elfoglalva. Petőfi Sándor, a parancsot megtagadva, a székely honvédek buzdítása céljából ment önként a csatamező jobbszárnyára. A Segesvár-Fehéregyháza közötti csatát azért vesztettük el (1050 hősi halottunk volt), mert a segesvári szászok (helyesen: Lotaringiából származó elszászok) a császár pártján álltak, és az orosz csapatok egy részét a városfal északi része mentén, a Nagy-Küküllő folyó partján, a fűzfák takarásában a honvédsereg hátába vezették. Éppen ezen a helyen tartózkodott a székely honvédek között Petőfi Sándor. Tehát ez a hadmozdulat váratlanul érte Bem hadtestét, és így Petőfi Sándort is. Dr. Simonfy Sámuel a sebesültek ellátása közben néha odafigyelt Petőfire, és látta, hogy az oroszok bekerítették. Hogy meghalt-e, vagy fogságba esett-e, azt ő azért nem láthatta, mert a megmaradt székely honvédekkel Bem tábornok Nagyszeben városába vonult vissza.
            A történelemből tudjuk, hogy a császári udvar azt a parancsot adta, hogy Petőfit élve, vagy holtan, de elő kell keríteni. Heidte osztrák őrnagy lóháton bejárta a nem nagy csatateret, de Petőfit sehol sem tudta felfedezni, pedig nem honvéd egyenruhát viselt. Kereste a hősi halottak között, és az osztrák hadsereg hadifoglyai között is. Amint tréfásan mondani szokás: „Úgy eltűnt, mint Petőfi Segesváron!” Petőfi sorsáról és a segesvári csatáról nagybátyám családi krónikája alapján az Országos Erdészeti Egyesület „Gyökerek és lombok” című emlékkönyve hatodik kötetében, majd 2013-ban a Kapu című folyóiratban bőven írtam.
Hiteles iratok vannak arról, hogy az oroszok a hadifoglyokat magukkal vihették, mert nemcsak a bécsi kormány, hanem Ferenc József császár is aláírta ezt a dokumentumot. Egyes történészek azon állítása, hogy 1849-ben az oroszok nem vittek magukkal foglyokat Szibériába, finoman mondva: egyszerű tévedés. Tehát Petőfi orosz fogságba esése bebizonyosodott, és jobb is így, mert ha élve fogják el, a császár felakasztatja.
A barguzini sírfeltárás még a magyarországi vörös diktatúra idején történt, tehát minden lehetőség megvolt a politikai manipulációra, és a későbbi események során a sikeres leleplezések bizonyítják is ezt. A Magyar Tudományos Akadémia nevű intézmény akkor a vörös diktatúra kiszolgálója volt, és meg is tette az ügy súlyos kompromittálása érdekében ellenvéleménye hangoztatását, és a bolsevista magyar ügynök beépítését a MEGAMORV bizottságba. Ez ki is derült már a helyszínen, majd Moszkvában, majd az MTA és a KGB együttműködésében.
Jól emlékszem arra a botrányos jelenetre, ami a budavári Hadtörténeti Intézetben a Petőfi-„konferencián” hangzott el. Itt dr. Kosáry Domokos, az Akadémia elnöke durva hangú üvöltözésbe kezdett, hogy a megtalált csontok nem Petőfié, mert női csontváz. Tudom jól, hogy ez onnan ered, amikor Barguzinból Petőfi csontjait a KGB a moszkvai Kremlbe szállította, hogy a Magyar Tudományos Akadémia küldöttei megvizsgálhassák. Nem vizsgálták meg, hanem ex-katedra nyilatkoztak, hogy ez nem férfi-, hanem női csontváz. Még azt is akarták, hogy a KGB porrá zúzza Petőfi csontjait. A szocialista MTA megbocsáthatatlan súlyos bűnt követett el a nemzet becsülete ellen!
Nem értem őket, hogy a rendszerváltozást követő negyed évszázad eltelte után is, még mindig tiltakoznak Petőfi csontjainak tudományos vizsgálata ellen, sőt, az Akadémián meglévő Petőfi-hajszálak vizsgálata ellen is.
Most a Leleplező című folyóirat 2014/XVI/II. számának 11-30. oldalain, 20 oldal terjedelemben olvasható, hogy nyilvánosságra került minden eddigi aljasság Petőfi holttestének feltárásával és tudományos vizsgálatával kapcsolatban. Ezek megdönthetetlen tények. Kár az MTA-nak emiatt mentegetőznie.
Nem értem, hogy miért van még ma is akkora ellenállás Petőfi és édesanyja csontjának, vagy Petőfi csontjának és saját hajának összehasonlító tudományos vizsgálatával szemben.
Miért baj az, ha hazánk legnagyobb költője nem Segesváron halt hősi halált, hanem hadifogolyként halt meg a szibériai Barguzinban? Hát mi nem a költeményeiért tiszteljük, hanem a segesvári halála miatt? Ha szibériai fogságban halt meg, akkor nem lehet nagy költő? Én Petőfit nem a hősi halála miatt szeretem és tisztelem, hanem csodálatosan szép versei miatt.
Mindez a szemlélet, nézet, felfogás, aljas intrika a mai magyar társadalom lelki betegségére figyelmeztető jel. Vajon nem vagyunk képesek a történelmünket a valóságnak megfelelően elfogadni, és így tanítani, hanem csak áltettekkel befonva? Akkor jó a magyar történelmi öntudat, ha mítoszokkal vesszük körül, mint a szomszédaink? Ez súlyos torzulásokhoz vezet, és a nemzeti önismeretet eltorzítja. Még az 1941-45 közötti tragikus történelmünk igazi mozgató erőit sem merjük tanítani az ifjúságnak! Leíró történelmet oktatunk, ahelyett, hogy a rendszerelméletet alkalmaznánk. Ideje lenne már a történészeknek az új módszereket is figyelembe venni.
A 25 éve tartó, sok cirkusz miatt már elvesztettünk egy kiváló tudósunkat, a Petőfi-sír feltárásában részt vett dr. Kiszely Istvánt, híres antropológust, - az idő telik, az évek múlnak, és újabb elhalálozások miatt nem lesznek koronatanúk, sőt, azt sem fogjuk tudni, hogy Nyugat-Európában hol őrzik Petőfi csontjait páncélszekrényben.
Meddig akarjuk a magyar becsületet, az erkölcsöt a sárba tiporni a legmagasabb tudományos szinten? A Magyar Állam és Budapest főváros távol marad és mélyen hallgat és hagyja, hogy társadalmi szinten folyjon a csatározás, méghozzá több irányból. Tisztelettel kérem a Kormányunkat, szíveskedjék ebbe a fontos nemzeti közügybe belépni, és hívja össze az ellenérdekű feleket, ültesse le, hallgassa meg álláspontjukat, igyekezzen azt a jó ügy irányában befolyásolni, és a döntést állami kézbe venni. Legyen vége a cirkusznak, ennek a szégyellni való nemzeti vitának!
Tisztelettel kérem, szíveskedjenek az ügyet kézbe venni.
 
Budapest, 2014. július 27.                                         vitéz Hábel György,
vasdiplomás erdőmérnök,
Jáky-díjas közlekedési mérnök és közgazda,
nyugalmazott MÁV mérnök-főtanácsos,
1940 óta nemzeti közíró,
Budapest, 1122 Városmajor u. 82.
1-355-9593

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése