2014. július 29., kedd

Végső rovás

Véglegesített rovás

2014. július 10-én lezárult a rovás jelkészletünket is tartalmazó, új kiadású nemzetközi szabvány végső tervezetéről szóló szavazás: http://www.magyarrovas.hu/?func=cikk&id=az-osi-magyar-jelkeszlet-vilagszintu-elfogadasa
----------------------------------------------------------

Az ősi magyar jelkészlet világszintű elfogadása


2014. július 10-én lezárult a rovás jelkészletünket is tartalmazó, új kiadású nemzetközi szabvány végső tervezetéről szóló szavazás.
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO – International Organization for Standardization) és a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC – International Electrotechnical Commission) közös műszaki bizottságának tagországai ellenszavazat nélkül döntöttek arról, hogy a magyar részről támogatott rovás jelkészlet váljon a nemzetközi szabvány részévé. Most már csak a szabvány kiadására kell várnunk, aminek megjelenése lehetővé teszi, hogy a világ számítógépeiben, számítógépes alkalmazást használó eszközeiben is választhassuk ősi írásunk kódolt betűkészletét, amelyet Old Hungarian (ősi magyar) néven kell majd keresnünk.


Köszönet érte elsősorban Michael Everson úrnak, aki annak a jelkészletnek az érvényesülését segítette, amiben a magyarországi rovásszakma 2008-ban még teljes mértékben egyetértett. Külön köszönet illeti őt a kitartásáért, hiszen mindenféle, mesterségesen gerjesztett „ellenszélben” is kitartott mellette.

Köszönet azoknak is, akik a Magyar Szabványügyi Testületen belül áldozatot vállalva részt vettek a szabványosítás menetében, a hivatalos magyar vélemény kialakításában, és akik összefogásukkal, szavazataikkal el tudták érni, hogy az írástörténetileg és szakmailag is helyes jelkészlet kerüljön szabványba.

A hosszúra nyúlt szabványosításban voltak, akik nemtelen támadásokat intéztek ellenünk – és a mai napig ezt teszik mindenkivel, aki nem ért velük egyet. Korszerű, egységes betűkészletként hirdetik azt a székely–magyar rovás-betűsort, amibe ők önkényesen vették bele a magyar ábécétől idegen jeleket (dz, dzs, x, y, q, w). Két szempontból is idegennek minősülnek ezek. Egyrészt, mert ezek nem egy hangot jelölnek, ezért nem lehetnek magyar betűk, másrészt rovásemlékeinkben sem igazolt a létük. Az idegen jelek mellett idegen származtatással is próbálkoztak. Az itt látható ábra a Rumi Tamás – Sípos László által írt és szerkesztett „Rovás alapismeretek” című könyv 2010-es kiadásából való.

Jellemző, hogy a szakmai érvek helyett személyeskednek, de az ő személyüket általában a Rovás Infó aláírás mögé bújtatják. Teszik mindezt a rovas.info honlapon, aminek a főszerkesztője Rumi Tamás és a tulajdonosa a Sípos László által jegyzett Rovás Alapítvány.

Ezúton is kérjük őket, hogy egyetértésünk hiánya esetén szakmai érveikkel álljanak elő és ne személyeskedéssel. Nagyon szeretnénk már, hogy ősi írásunk kapcsán mindenkinek az az ősi gyökér jutna eszébe, ami nemzetünket tudja táplálni, hogy az minél több éltető termést tudjon teremni utódainknak.

Szondi Miklós
----------------------------------------------------------

"Itt a vége, fuss el véle!"

Sokan tanultuk az ábécét az ilyen táblákról, amivel a ma használt 38 hangunkat jegyezték le. No, ezt tudjuk majd megtenni a rovásbetűinkkel, hogy most már befogadta azt a nemzetközi szabványosító szervezet.
Régi iskolai ábécé a 60-as, 70-es évekből

Áldás, Miklós

Kedves Miklós!

Örömünkre szolgált, hogy mi is szolgálhattuk a magunk erejéből azt az ügyet, amit sikerrel végigküzdöttetek mind. Külön tisztelettel adózunk Friedrich Klárának és Szakács Gábornak is.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

2 megjegyzés:

 1. A baj ott van, hogy az eredeti rovásírást az elmúlt évtizedekben dilettáns módon, hibás alapelvek szerint igyekeztek modernizálni, és a féle sikerült modernizálási kísérletek iszonyú zűrzavart teremtettek. A rovásírás átalakítását ráadásul a "szakértők" igyekeztek alátámasztani a régi iratokban található elírásokkal, hibákkal, amik a szakértők félreértései, téveszméi és rögeszméi segítségével alakították ki a teljes összevisszaságot. A sületlen zagyvalékot igen erőszakos lobbik préselték bele a nemzetközi szabványba. Noha jelenleg a rovásírást szinte kizárólag nosztalgiázásra használják, furcsa módon a szabvány lehetetlenné teszi a hagyományos betükészletek használatát, sőt a különböző stílusú betük használata is lehetetlen, ugyanis a kódok, hangértékek és betük öszzevissza zűrzavaros egymáshoz kapcsolása folytán a szabvány szerint nem lehetséges olyan betükészleteket alkotni, amelyek egymással egyenértékűek és egymással felcserélhetőek lennének, pedig a UNICODE szabványnak elvileg éppen ez lett volna a célja. Aki tehát a rovásírás szabvánnyal ír, gyanutlanul nem is sejtheti, hogy egy másik betükészlettel nem is lehet elolvasni az irományát... A szabvány hibás, merev és téves alapokon áll. Műmagyarkodáson kívül másra nem használható, de sajnos a felhasználók egy jó részének nincs is igénye másra. Remélhetőleg előbb utóbb egy javított változat alkalmas lesz majd arra, hogy a valódi rovásírást is lehessen használni.

  VálaszTörlés
 2. Nos, névtelen. Örülök, ha jobbat és még hűbbet akarsz, azonban ne feledd:
  1. a székely-magyar rovásírás nem a legelső írás, de hű az öökséghez, azaz
  2. pontosan annyi hangot jelöl, amennyit kell (38-at) ahhoz, hogy a valóságot leírhassad vele, azaz
  3. pontosan 14 azaz 2x7 magánhangzót és 24, azaz 2x12 mássalhangzót tartalmaz, amennyi a teremtéshez szükséges, mert mindennek és mindennek az ellentétének kifejezése is lehetséges.
  4. azokat ajeleket alkalmazza, amelyek hitelesek, bizonyíthatóan élő jelek és régiek.
  Mindemellett a szabvány nyilván nem tökéletes. Minden vágyat nem elégít kis, azonban most nem ez volt az elsődleges. A küzdelem azért folyt, hogy a szabvány, legalább az indulásnál, a fenti szabályokat ne szegje meg! továbbfejlesztés, értelmes és érzelmes bővítés mindig lehetséges.
  Ferenc (az öreghegyi)

  VálaszTörlés