2014. július 29., kedd

Levelesládánkba pottyant két üzenet egy szerzőtől a tudománytalan össztűzről

https://www.youtube.com/watch?v=zD5zCxHJWl8&feature=youtu.be
A megmozdulás videó-klippje (kattints a képre)
El kell temetnünk Petőfi Sándort!
2014.07.31. 20:00 óra, Hősök Tere

Ott a helyed!
Feladó: Gálfi Aba; Dátum: 2014. július 21. 19:10
Tárgy: Petőfiért! - Össztűz az MVSZ-re, jobboldalról

KOMMENTÁR
Olyan személytől, aki minden érintett felet és nyilatkozatait már akár évtized óta is elég jól megismerte.
Olyan személytől, aki senkinek sem lekötelezettje. Véleményében FÜGGETLEN.

Az ügy szereplői:
MTA és a körülötte meghúzódó, magát tudományosnak nevező és haszonélvező sokadalom. Ők a 25 éve regnáló rezsimek bértudós kiszolgálói. Érdekük, hogy a GAZDA etesse őket mannával. A GAZDA minden eszközzel meghiúsítja Petőfi örökségének az ápolását, mert tilos a magyar kultúra gondozása. Ez a legfontosabb tényező a szellemi-lelki elnyomás.

MTA uszályában szereplők: néhai Kiszely, aki akkor még amerikai laboratóriumról beszélt előttünk. Mára a neje, akinek a könyve a Királyaink temetkezéseiről egy merő félrevezetés. Két profi tényezővel állunk szemben.
Kéry becsületes, de outsider.
Morvay felszívódott és egy " fekete ló "
Demokrata lap az egy szélkakas.
Barikád hetilap jó szándékú, de történeti ügyekben " harmat gyenge ". Senki sem vonja kontroll alá a szerkesztőket, pedig a fiatal történészeik már képzettek és objektív beállítottságúak. De autoriter és ad hoc módon koncepció nélkül folyik a múlt feltárása.
Főszerkesztő lelkes, de nincs elég rálátása ilyen témákra. Kritika nélkül átmennek a kezén a történeti cikkek. Példa rá, hogy a kéthetente megjelentetett Őstörténeti Mellékletben 5 év óta a szerző O.B. a mi ÁZSIAI és főként MONGOL eredetünket sulykolja. Hiába kap számos jelzést róla, nem tágítanak ettől. Történelmünk torzítása folyik.
Bunyevácz: zavart és okoskodó, aki mára elvesztette a talajt a lába alól. Jobb időszakai is voltak. Fogalma sincs az MVSZ-ről. Az, hogy ez a cikk tudatos-e vagyis megrendelt esetleg csak kötekedő, az nem tudható. Becstelen volt az állampolgársági megjegyzése, hogy hiteltelenné tegyen igaz ügyet képviselőket. Szombathely szégyenkezhet miatta.
Fuchs és Patrubány személyi karaktereit a tetteik minősítik. Az 56-os szabadságharcosok szervezetének vezetőiről van szó !!!
Ez az a szervezet, amelyet 15 év óta az egymást váltogató rezsimek a sárba akarnak rántani és elhallgattatni.
Ők is jeles részesei a szellemi-lelki értékeink gondozásának. Lásd: Utolsó pálos hagyatékát rájuk bízta. Ez perdöntő.
Burját kutató színre lépésével megrendültek a hatalom sáncai. Szellemi össztűz indítva emiatt. Éppen ez alapozza meg a sikert.
------------------------------------------------------------------
Feladó: Gálfi Aba; Dátum: 2014. július 22. 15:42
Tárgy: Petőfi nyomában

A csatolt kivonat egy olyan előadó szavait örökítette meg, amely aranybetűket érdemel. Az előadó nem más, mint az egykori Arménia főrendi házának ma élő tagja, aki történészként kutatta az Ókort. Miért ? Mert rokonságának egy része itt, Erdélyben Gyergyó- és a Szamos-vidéken kapott menedéket a hányattatásuk idején.

Petőfi sorsáról a következőket mondta el, ami feljegyzésre került:
Paskievics örmény tábornok a cári hadsereg élén aratott győzelmet Segesváron. A fogságba esettek között volt Petőfi is. A foglyokat Örményországba deportálták és ott felügyelet alatt a mezőkön dolgoztatták.
Petőfi néhány társával szökést próbált, de sikertelenül és elfogták.
Büntetésből ezután szállították el őket Burjátföldre a Bajkál Tó környékére.
Erről az esetről is megvannak az iratok Jerevánban az állami levéltárban,amit ő is kutathatott.
Tudni kell, hogy a nyugati és az itteni történetírás hamisításokkal teli. Jobbára csak Keleten maradtak fenn az egykori eseményekről az okmányok. Főként Örményországban, amely az Ókorban ARMÉNIA néven egzisztált és máig ugyanott HELYBEN MARADT.
 ------------------------------------------------------------------
Csatolmány:
Nincs hitelesebb forrás a magyarokról,mint az örmény történetírás!!!
(most itt hely hiányában mellőzzük Bagratuni örmény történész kutatásaiból származó továbbított kiemeléseket azzal, hogy nagyon is figyelemre méltók és elolvasásra érdemesek)

Találkozunk a segesvári csata évfordulóján, július 31-én a Hősök terén
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése