2012. április 2., hétfő

Arcátlanság - helyreigazítási kérelmünknek nem tett eleget a Fehérvár Médiacentrum

Nem tett eleget helyreigazítási kérelmünknek a Fehérvár Médiacentrum Fehérvár című színes újságának szerkesztősége és annak március 26.-i számában teljesen hamis tájékoztatást nyújtó újságírója.

A Fehérvár TV honlapjaként is szereplő világhálós oldalon folyamatosan  Kapu jó szándékkal érkezőknek, kiút az életbe címmel az alábbi - teljesen hamis és a Fejér Szövetséget és a széleskörű társadalmi összefogást teljesen mellőző - tájékoztatás olvasható:
"Bár a Maroshegyiek és az önkormányzat keretéből a Fehérvári Polgári Védegylet kezdhette meg a székelykapu felállításának első lépéseit, mégis elmondhatjuk, hogy Maroshegy és Székesfehérvár megérett arra, hogy közös akaratát nem kívánja senki kisajátítani ..."

S ezzel a mondattal máris "kisajátította és Brájer Éva magánakciójává silányította" a kezdeményezést. Tette ezt egy közreműködő, de meg nem kérdezett szervezetre (Fehérvári Polgári Védegyletre) és a kapuállítás előtt, a költségek 70%-nak kifizetése után, néhány nappal érkezett önkormányzati támogatásra hivatkozva. Említésre sem méltatva a Fejér Szövetség és felhívásának eleget tevő 165 magánszemély és 18 szervezet erőfeszítését, munkáját.

Olvassuk csak el a cikk lényegi mondandóját is, amely az olvasót a székelykapu állításhoz vezeti!

"A városrész túl kíván lépni a külvárosi megítélésen, és megmutatja értékeit, illetve azokat gondozza – mondta a terület képviselője, Brájer Éva. Így született az a terv, majd tett, hogy méltó szimbólumokkal köszöntsük városunk látogatóit. Ilyen jelképe Székesfehérvárnak a Maroshegyen megépített Szent Korona élőváza – tette hozzá Brájer Éva. Már a korona elhelyezésekor tervbe vettük egy székelykapu felállítását Maroshegy és a város határán. A székelykapu a magyarság megmaradásának szép szimbóluma, alakja túlmutat egy egyszerű kapun."

Tisztelt Brájer Éva!

Milyen terv? Milyen tett? Mitől és kik révén is mutat túl már egy esetleg évekkel - ám nem lehet, hogy évtizedekkel (?) - ezelőtt is létező, netán más által is megfogalmazott, s ki tudja, mennyi ideig tervben is maradt ötleten, azaz egy székelykapun? Úgy-e nem hiszi, hogy ennyire kizárólagosan az Ön terve, az Ön tettei, s az Ön pénze, s az Ön munkája, s az Ön szervező tehetsége az, aminek ezt Maroshegy és Székesfehérvár köszönheti?! Úgy-e nem gondolja, hogy csakis és kizárólag az Ön jóvoltából áll ott az a gyönyörű székelykapu, amelynek anyagát, faragó mesterét, feliratait is csupán csak általunk ismerheti? Szégyellje magát, ha nem kér helyesbítést Ön is!

Megjegyzés: Dr. Boór Ferenc, aki a Kanizsay Zsolt tagunk által - természetesen Brájer Éva támogatásának tudatában - kijárt és összeállított előzetes "Kertépítészeti tervet" 2011 júniusában átvette és azok alapján a székelykapu kivitelezéséért és állításáért, annak felállítási engedélyezéséért, a Fejér Szövetség nevében, mint magánszemély vállalva felelősséget a székelykapu állítást (műszaki és társadalmi értelemben is) szervezte, kérdésünkre azt válaszolta: "Elegem van! ... bármennyire is sértőek egyes sajtószerkesztőségek módszerei és Brájer Éva szándékosan félretájékoztató, minket nem létezőként kezelő, lejárató jellegű nyilatkozatai, amennyiben a Fejér Szövetség Elnöksége nem kéri, nem kívánok élni jogi lehetőségekkel, mert méltatlannak tartom ahhoz, amit a Székelykapu állításával a Fejér Szövetség már bizonyított."

Mindezek mellett hozzátesszük, hogy hálásak vagyunk továbbra is a Fehérvári Polgári Védegyletnek és elnökének, Kaszás Istvánnak a közreműködéséért, az adományért, a folyamatos gyűjtőszámla biztosításáért, az önkormányzati hozzájárulások kezeléséért.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

A Fejér Szövetség nevében írt korábbi helyreigazítási kérelem itt, alább olvasható:
feladó: Fejér Szövetség
dátum: 2012. március 27. 0:21
tárgy: Nyílt levél a sajtó képviselőinek és Brájer Évának Tisztelt Sajtószerkesztőségek!

Tisztelt Sajtószerkesztőségek! Tisztelt Brájer Éva!

Az alábbi Nyílt levéllel fordulunk Önökhöz és kérjük annak közlését. Hosszú, de igaz és tanulságos a jövőre nézve.

Ezúton köszönöm meg a Fejér Megyei Hírlap Szerkesztőségének, hogy helyreigazítási kérelmünknek eleget téve a szombati számban az igaz tényeket tükröző híradással enyhítette a csütörtöki cikkének tévedéseit! Bár a Fejér Megyei Hírlap már eleget tett kérésünknek, de megköszönjük, ha mégis helyet szorít és leközli levelünk torzítatlan részleteit. Levelünk honlapunkon az alábbi csatolóval is elérhető és olvasható!
http://fejerszovetseg.blogspot.com/2012/03/nyilt-level-sajto-kepviseloinek-es.html

Egyúttal felszólítom a Fehérvár Médiacentrum Fehérvár hetilap szerkesztőségét, hogy a 2012. március 26-án "Kapu jó szándékkal érkezőknek, kiút az életbe" címmel nyomtatásban is megjelent súlyos ferdítéseit a lehető leggyorsabban igazítsa helyre a vonatkozó sajtótörvény és mellékelt nyílt levelünkben leírt tényeknek megfelelően!

Ez már több, mint felháborító! Az alábbi sületlenséget honnan vették?

"Bár a Maroshegyiek és az önkormányzat keretéből a Fehérvári Polgári Védegylet kezdhette meg a székelykapu felállításának első lépéseit, mégis elmondhatjuk, hogy Maroshegy és Székesfehérvár megérett arra, hogy közös akaratát nem kívánja senki kisajátítani ..."

Erre válaszul ajánlom figyelmükbe a Fejér Megyei Hírlap szeptember 3.-i számában megjelent írást, ami mintegy hónapokkal előzi meg azt a támogatói szerződést, amit a Fehérvári Polgári Védegylet a Fejér Szövetség megbízásából, személyesen az én felkérésemre kötött, mint bejegyzett és bankszámlaszámmal rendelkező és együttműködő, számunkra teljesen megbízható szervezet a székesfehérvári önkormányzattal, hogy azon támogatásokat, amelyek számlás visszaigazolást igényelnek, gyűjtse.

E ferdítés annyira megalázó mind a Fejér Szövetség, mind pedig jómagam személyét illetően, aki mint magánszemély kezdeményezte a munkaterület átadást és vállalta a felelősséget az alapozási és kivitelezési és kapuállítási munkálatokért, hogy amennyiben nem tesznek eleget kérésünknek, kénytelenek leszünk jogi úton szerezni érvényt kérésünknek és kártérítést kérni a Fejér Szövetség szervezetei, 165 adományozó magánszemély és saját személyem nevében a jóhiszeműséggel visszaélés és szándékos lejáratás alapos gyanújával.

Az eddig hozzánk, a már kifizetett költségekre kiállított számlákra beérkezett összeg a fehérvári önkormányzattól mindösszesen 67.050 Ft.
Az FPV által eddig továbbított magán és szervezeti támogatások összege (a fentivel együtt) összesen 245.050,-Ft, míg eddigi számlás költségeink mintegy 1.1 millió forintra rúgnak.
Továbbra is várjuk a már kifizetett fuvarköltségre és alapozási költségre az önkormányzat összesen 250.000 Ft-os ígéretét(, amelyből az FPV beszámolója alapján Brájer Éva ígérete 100.000 Ft-ot tesz ki).

Kérem olvassák el a levelünkben a csatolókkal elérhető honlap bejegyzéseinket is! Megengedhetetlen, hogy a 7 szervezet szövetségeként működő Fejér Szövetséget, akinek ez a kapuállítás és társadalmi összefogás köszönhető, Önök egyszerűen nem nevezik meg híradásukban. Amennyiben kétségeik lennének a szövetség létezésére, akkor ajánlom figyelmükbe a maroshegyi székelykaput megtekinteni, annak feliratait elolvasni, különösen az északi oldalon a tükörtábla (lásd a csatolt képet) és két adományozó tábla feliratait javaslom elolvasni! Egyúttal a http://fejerszovetseg.blogspot.com honlapon található beszámolóinkat avagy a heti rendszerességgel megtartott Hétvezér Est rendezvényünket is ajánlom figyelmükbe, hogy létezésünk végre tudomásul vegyék!

Elnézést kérek azon sajtószerkesztőségektől, akik esetleg úgy érzik, ez az ügy nem tartozik rájuk, vagy akik a mi korábbi híradásainknak megfelelően tájékoztatták olvasóikat, azonban erőnket meghaladja, hogy minden híradásnak utánanézzünk. Bíznunk kell az Önök együttműködésében jelen körülmények között is. 

Tisztelettel:
Dr. Boór Ferenc
Fejér Szövetség képviselőjeként
és a székelykapu állításért, annak teljes engedélyezési eljárásáért felelősséget vállalt ("bejegyzett"!!!) magánszemélyként

2 megjegyzés:

  1. Nem látom a Fehérvári Védegylet hatalmas tiltakozását!!!!!!!!!!!!!!

    VálaszTörlés
  2. helyesbítek: Nem látom a Fehérvári Polgári Védegylet hatalmas tiltakozását!!!!!!!!!!!!!!

    VálaszTörlés