2012. április 30., hétfő

Ne hadoválj, ha magyarul nem tudod kifejezni magad!

2011. szeptember 22-én tettünk közzé első felhívásunkat azzal a címmel, hogy "Ne mélezzünk tovább, hanem inkább levelezzünk", majd november 9-én a másodikat is, amelyek látszólag csupán a magyar nyelv tisztaságának megőrzését tűzték célul, azonban már a második felhívásból is kiolvashatta, aki akarta, hogy többről van itt szó, hiszen a címe sem volt véletlenül az, hogy: Ne politizálj! Élj! Élj közéletet!

Nos, ha eddig nem volt világos, hogy mennyire fontos a mai világban, hogy érthetően, a hallgatóság nyelvén, hozzá szólva, nem csupán képzettségét "fitogtatva" kell szóljon, írjon az, aki nemzetet építeni, tanítani akar, ajánljuk figyelmébe a nemzetért áldozatokat hozó embereknek, s főleg fiataloknak, hogy 

NE MÉLTASSÁK TÚLZOTT FIGYELEMMEL AZOKAT,
AKIK KÉPTELENEK KIFEJEZNI MAGUKAT
ÉRTHETŐEN, SZÉP MAGYARUL!

Legyen hiteltelen számunkra az, aki indokolatlanul használ idegen kifejezéseket, szavakat! S, ha pedig rendszeresen részesíti előnyben azokat, akkor higgyük el, hogy gyanúnk már egyáltalán nem megalapozatlan! Legyünk bizonytalanok abban, hogy jót, igazán, avagy egészen magyart akar átadni! Tudva, vagy tudatlan? Legyen ez is mindegy! Ugyanis ebbéli szokása kisebbségi érzéseket kelt bennünk, ha nem ismerjük éppen azokat az idegen szavakat, amelyeket teljesen feleslegesen hangoztat unos-untalan. Beszéljen magyarul, ne hadováljon, legyen a tudása hatalmas vagy csak nagy!

Nem több a "fíling", mint egy érzés, s a király sem "tradicionált", mikor természetes egyszerűséggel gyalog járt oda, ahova a szokás parancsolta.

Aki nem magyar szavakkal fogalmazza meg – ráadásul magyaroknak – mondandóját, az vagy szándékosan teszi azt, vagy pedig maga sem érti és tudja pontosan, amit kifejezni akar, hiszen magyarázni nem tudja, vagy ami rosszabb, nem is akarja.

Fellapoztam néhány „nemzeti oldalakon” ajánlott és tán olvasott írást és elrettentem. Lássunk akkor példákat! Kérlek, olvasd el mindet szépen sorban, s ha lehet hangosan, kiejtve, kimondva, esetleg felolvasva valakinek, hadd hallja, hadd halljad csak, mi az ajánlott tananyag!

1. példa (még tán ártalmatlan): Három bevezető bekezdésben, megközelítőleg 10 mondatban szereplő kifejezés bombák:

stratégiát, komplex, narratívák, in-determinisztikusan determinisztikus komplex, intenzitású, prognózisok, aktívan, paradigmák, dezintegrálódik, mechanizmusai, funkcionális, dimenzióit, radikálisan, próbálunk, evidenciájával, komplex öko-szocio-kulturális, ...

2. példa (már nagyon is ártalmas): egy a cikk véletlenszerűen kiválasztott oldaláról úgy, ahogy előfordultak, sorban, válogatatlan, csak az "affektáló" szavakat kiragadva:

doktrína, normálisan, koherenciával, szakrális, dinasztiától, dinasztia esszenciáját, kondenzáltan, szimbólum, manifesztációját, tradíció, adaptációjának, vertikális, tradíció, ortodox, tradíció, poláris, lunáris, akcionális, deviáció, heroikus, szolaritással, doktrína, modern antitradicionális, proletariátust, tradicionális, hierarchikus, contradictio in adiecto, antitradicionális, tradíció, tradicionális, normálisan, tradíció, tradicionális, spirituális, tradíció, lunáris, emocionális, kollektív, exoterikus, tradicionális doktrína, poláris, szoláris, lunáris, tradíció, lunáris, tradicionalitás, primordiális tradíció centrális, ezoterikus, lunarizálódott, transzcendáló, realizációja, metafizikai tradíciótól, metafizikai realizáció, vertikalitás, konzekvenciája, teória, …(egyetlen lazán szedett oldalról)

3. példa (borzasztóan ártalmas - mi is a cél?): ugyancsak egy véletlenszerűen kiválasztott oldalról változatlan sorrendben, szerkesztetlenül felsorolva:

hierarchikus, gradualitas hierarchica kollektívumokra, kulturális, evolucionizmus, radikális, involutív organicizmus, graduál-proporcionális kreacionizmus, szintézise, tradicionális, vulgárkreacionizmus, hierarchicitás, darwinista-neodarwinista, antidarwinista darwinizmust, kripto-materialista, metafizikai tradicionalitás, monarchiák, imperiumok, reprezentáló, nivellatív, indifferenciatív, szubintegratív vulgár-nacionalizmus, nivellatív internacionalizmus, antitradicionális, tradicionális, antinivellatív, differenciatív, integratív nacionalizmust, nacionalitást, internacionalitást, konnacionalitáson, konkludálni, transznacionalitás, szupranacionalitás, konnacionális–transznacionális Imperium Monarchicum, tradicionális orientáció, konvencionális, konzervatív politikai, szociális, tradicionalitás, radikális, konzerválni, konzerváló konzervativizmus, konzerválni, metafizikai, strukturális, funkcionális, metafizikai, modernitást, modern, modernitás, antitradicionalitás, fázisával, modernitásnak, offenzívába, antitradicionalitással, …

A példák olyan irodalomból valók, amelyek - szerzőik avagy kihámozható tartalmuk miatt - nagyon is ajánlottak az ún. "nemzeti oldalon", s már évek óta! S az utóbbi kettőben a "tradícióról" szólnak, annak fontosságát hangsúlyozzák, ezért is szerepel e szó oly' gyakran a felsorolásban.

Nem mellékes megjegyzésként tehát az utóbbi két példához hozzá kell, tegyem, avagy inkább meg is kell kérdezzem, hogy "mit gondolsz, melyik kifejezés az, ami a két oldalon egyetlen egyszer sem szerepelt, sőt, az egész irományban sem. Nos?"

Elárulom: a "szokás" szó tűnik egyesek számára a hagyománynál is jobban felejtendőnek, kiirtandónak! Pedig a szokás az élő hagyomány, nemde?! Többet már nem volt kedvem ellenőrizni.

Nekem senki ne mondja, hogy a hagyománytisztelet jó szokását idegen kifejezésekkel hangsúlyozzam!

A Fejér Szövetség nevében:
Ferenc (az öreghegyi)
 

1 megjegyzés:

  1. Adjon az Isten!

    Gratulálok, igencsak összeszedted annak ellenére, hogy mindenütt találkozni hasonló kitételekkel! Ami kínos, hogy állítólagos "nemzeti" oldalakról, lapokról rántod le a leplet, s ez, nem neked s nem nekem kínos, hanem a lap, vagy oldal üzemeltetőinek. Ezek után, vajh hajlandóak-e, küzdeni a magyartalanság ellen? Hajlandóak-e, észre venni, micsoda károkat okoznak a fönnmaradás érdekében küzdők törekvéseinek? Gyanítom, nem! A Szent Korona eszmeiségért, vagy a Szent Korona mindenhatóságáért küzdők között is, számosan vannak, akik mindenféle bikkfa nyelven szóló szavakat szőnek mondandójukba, s aztán, személyes sértésnek veszik, ha szemrehányást kapnak innen-onnan! Fejtegetéseddel egyetértek, az ostornak e témakörben is, rittyennie köll!

    Szebb jövőt!

    Szeretettel: Kunavar

    VálaszTörlés