2012. április 11., szerda

A föld nem játék - a 100-ak tanácsának állásfoglalása

A magyar föld nem magánügy! A magyar föld nem a Tied, s nem is lehet másé!
A magyar föld az őseidé és az unokáidé, arról gondoskodni (Neked, nekünk) szent kötelesség!
A magyar föld nem a gazdák ügye, s nem a városi jogászoké, a magyar föld mindannyiunké!
A magyar föld a magyar nemzeté, az egyetemesen nemzetté, a Magyar Korona tagjain keresztül a Magyar Koronáé!
A "Korona" magyarul a föld mérőszáma ugyan, de nem váltópénz!
A Magyar Korona szent határ és eszme és személy, minden földtulajdon és minden jog forrása volt 1944. március 18.-ig, s az is marad, amíg lesz, aki Magyarországon a földért és a földből él!
A Magyar Korona Szent, a korona határt is jelent, a határ alatt egy magyar a messzi földre tekint, mert a határ számára egyben földet is jelent, s a földjét, határát megművelni, korona értékét, a Korona Jogait megvédeni nem lehet kérdéses számára egy pillanatra sem! Ébresztő városi és vidéki magyar ember! Szövetségbe - hangzik a határokon, s a városok peremén! 

lesz a jelmondat 2012. május 5-én a
(Budapest, Magyarok Háza)

Olvassuk csak el, hogy "A 100-ak tanácsa" mit üzen!


A Százak Tanácsának állásfoglalása a gazdáknak a kormány földprogramját számon kérő követeléseiről

A Százak Tanácsa észleli, hogy a kormány 2010. nyarán közzétett földprogramja és annak máig történt végrehajtása között lényeges ellentmondások feszülnek. A program a nagybirtokrendszer visszaszorítására és a családi gazdálkodás támogatására vállalt kötelezettséget. Az eddigi jogalkotás, viszont mind az állami földtulajdont, mind az önkormányzati föld – és ingatlantulajdont úgy tekinti nemzeti vagyonnak, hogy üzleti vagyonná nyilvánításuk címén, azok megvételét biztosítja a tőketulajdonosok számára. A Nemzeti Földalap a földprogram alapelveivel ellentétes gyakorlatot folytat, amikor földbérleti juttatásai nem a családi gazdálkodást és nem a népességzuhanás mérséklését, az elöregedő agrárnépesség fiatalokkal való utánpótlását szolgálják, hanem tovább növelik a nagybirtokrendszer földalapját.

A Százak Tanácsa egyetért a magyar gazdák követeléseivel, amelyek a kormány közérdekű földprogramjának a következetes végrehajtásához, az értékalapú földpolitika jogintézményi érvényesítéséhez és gyakorlati megvalósításához ragaszkodnak. Véleménye szerint a föld „nemzeti hatáskörben megtartásához” – amint ezt a program célozza - az állami földtulajdont forgalomképtelen kincstári vagyonná kell nyilvánítani. Az önkormányzatok termőföld – és ingatlantulajdonát, pedig kizárólagos önkormányzati tulajdonú, forgalomképtelen törzsvagyonná kell minősíteni. A nagybirtokrendszer túlsúlyának ésszerű csökkentése, a külföldi földspekuláció kizárása és a családi gazdálkodás térnyerése érdekében a mezőgazdasági üzemekről kötelező törvényt kell alkotni, amely a teljes földalapra és az összes árutermelőre gazdaságra kiterjed, közérdekből korlátozza az üzemméretet, továbbá az agrártámogatás feltételévé teszi az üzemtörvény előírásainak a teljesítését.

A kis - és középbirtokosok és a jövedelmezőbb családi gazdálkodás térnyerése érdekében szükséges, hogy az állam gazdasági ösztönzőkkel, és jogalkotással preferálja a HANGYA típusú, önkéntes (gazdasági-önvédelmi) szövetkezeti mozgalom újjáéledését, a honi élelmiszergazdaság fejlesztését.

A Százak Tanácsa szerint mielőbb meg kell változtatni a Nemzeti Földalap pályáztatási rendszerét és felül kell vizsgálni a jogsértőnek tűnő, nagyüzemi földjuttatásokat.
A történelmi kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy amikor a hatalmasok egy szűk köre kisajátítja az egész nemzetet, a társadalmat megillető földet, nemcsak a nemzet, hanem a termőföld, a természet is, szinte végzetesen és jóvátehetetlenül elpusztul. A nagyüzem, a város nem tudja megőrizni a népességet számszerűen sem, a nép és föld együtt pusztul el.

Budapest, 2012. április 5.
dr. Andrásfalvy Bertalan, dr. Tanka Endre és a Százak Tanácsa soros elnökei:
Bakos István, dr. Béres József, dr. Bíró Zoltán, dr. Naszlady Attila, Piukovics Gábor és  dr. Szijártó István ügyvivő elnök

Vonatkozó híreink: 
A föld - országos összefogásért - dübörög: 10 pont a gazdákért
A 120. Hétvezér Est felvételei - A föld a létért és nem a génmódosításért dübörög 
Uraim, vigyázzanak, mit képviselnek - nyílt levél a MAGOSZ alelnökeinek! 
Csípi a szemünket ez a föld feletti porhintés 
Fejér után Borsodban is párolog a föld - Cipolla földje?! 
Gazdakövetelések 10 pontban - NFA STOP!
Követelések a Fejér Szövetség által is támogatott gazdatüntetésen 
Nem piskótára ... FÖLDre megy a ... - Nem, ez nem játék! 
Nagy János NFA elnökhelyettes "nagyot alkotott", miután a GMO értekezletről távozott


Fejér Szövetség Sajtószolgálat

1 megjegyzés:

  1. Teljesen egyetértek s Százak Tanácsával!
    Mielőbb meg kell változtatni a Nemzeti Földalap pályáztatási rendszerét és felül kell vizsgálni az eddigi földjuttatásokat.
    A pályázatok elbírálásának legfontosabb, döntő szempontja a Morvai Krisztina EP képviselő szociális keresztmegfeleltetését kell alkalmazni, melynek célja célja, a mezőgazdasági ágazatok munkahelyteremtő képességének növelése illetve megtartása! Nincs ettől nagyobb érdek.
    Téves alapvetés az állatok számának a növelését preferálni, ezzel szemben a gazdálkodók és az ebből élők számának növelése és ezek szövetkezése legyen az elsődleges cél, az állattartás ennek csak eszköze lehet, de nem célja!

    VálaszTörlés