2012. április 10., kedd

A föld - országos összefogásért - dübörög: 10 pont a gazdákért

A TAHSZ 2012. március 31.-i Állandó Értekezlete döntött
A TAHSZ ÁÉRT nem támogat népszavazást, amely a köztársasági államforma alapjain állva, tisztázatlan – nem a történelmi alkotmány jogfolytonosságának helyreállításának megfelelő – jelölési feltételek és egyenlőtlen média hozzáférés mellett kívánna dönteni államformáról vagy államfői minőségről, személyről. A TAHSZ nem nyújt kezet semmilyen akcióban, amely a jelenlegi országvezetést felmentené a hatalmával járó kötelezettségei és felelőssége alól.
Következésképpen a TAHSZ szervezetei nem támogatnak semmilyen pártkatonát államfő jelöltnek és semmilyen kezdeményezést, amely az ország vezetésének felelősségét megosztja, vagy áthárítja a majd 70 éves köztájékoztatási mulasztást folytatva és gyakorolva egy népszavazási vagy bárminemű joggyakorlati módszerrel is az államfő kinevezésében (választásában). A felelősség bármely módszer esetén is a jelenlegi hatalomgyakorlóké.

Elég volt, hogy valakik valakit elképzelnek arra, amire nem alkalmas,
csak mert pártszempontból számukra elfogadható! Nem! Pártkatona nem elfogadható!

Áder Úr!
Akkor ezt a választ kellett volna csak megtanulnia: Szó szorri! Ájken NOT spík inglis!
Most pedig válaszolhatna egyszerűen magyarul: NEM vagyok államfőnek alkalmas!
Pártkatonák! Gyakoroljátok a következő bekezdést: Nem vagyok erre-arra alkalmas!

A TAHSZ ÁÉRT egyöntetűen javasolja, hogy az V. Országos Értekezletét a TAHSZ főszervezője és helyi titkárságai 2012. április 28.-ára, de legkésőbb május 5.-ére szervezze meg lehetőleg Budapesten, a Magyarok Házában, melynek egyetlen napirendje és címe és jelmondata legyen a következő:

Egy, akinek földje van: "Nem adhatom el a földemet annak, akinek én akarom?"

NEM! NEM ADHATJA EL IDEGENEKNEK!
A MAGYAR FÖLD NEM ELADÓ!
KORONÁS FÖLD A KORONÁÉ (SACRAE CORONAE)
ITT A HATÁR! MINDEN VISSZAKERÜL, AMI VISSZAJÁR A MAGYAR HATÁRHOZ,
A MAGYAR KORONÁHOZ!

10 PONT A GAZDÁKÉRT
(Prof. Tanka Endre javaslata alapján)
 1. A kormány ... teljesítse a 2010. nyarán közzétett, eredeti földprogramját, ... a nagybirtokrendszer visszaszorítására!
 2. A Nemzeti Földalapról szóló törvény módosításával szüntessék meg az állami földtulajdon „üzleti vagyonná” minősítését, ...!
 3. Az önkormányzatok termőföld- és ingatlantulajdonát ki kell vonni az „üzleti vagyon” köréből és ... kizárólagos önkormányzati tulajdonú, forgalomképtelen törzsvagyonná kell minősíteni!
 4. A „zsebszerződések” ... felszámolása érdekében ... vissza kell állítani a ... szankciókat, amelyek ... visszamenő hatállyal kizárják a külföldi és gazdálkodó jogi személyek jogellenes földtulajdonszerzését. ... Az állam éljen az elővásárlási jogával, ... közel egy millió ha termőföld állami közvagyon legyen!
 5. Gátat kell vetni annak a gyakorlatnak, amely ... külföldi jogi személy (beruházó) kívánságára bármely rendeltetésű és forgalomképtelen külterületi termőföldet ingatlanná minősít, amivel korlátlan (a föld nagyságát sem korlátozó) forgalomképességet biztosít a föld külföldi tulajdonba adásához!
  Ezért ... ki kell mondani, hogy az ... "önkormányzati föld – és ingatlantulajdon - mint forgalomképtelen törzsvagyon - nemzeti vagyonnak minősül. E rendelkezések kizárásával vagy korlátozásával ellentétes rendelkezés semmis.”
 6. Az Ftv a földbérletnél ... meg kell szüntetni az ültetvényt telepítő vagy halastavat létesítő beruházó javára, továbbá az állattartó telep és halastó üzemeltetője részére biztosított, elsőbbségi elő haszonbérleti jogot!
 7. Az Ftv ... módosításával ... meg kell szüntetni a gazdasági társaság és a szövetkezet térmértéki kiváltságát ...!
 8. A nagybirtokrendszer lebontása, a külföldi földspekuláció kizárása és a családi gazdálkodás térnyerése érdekében a mezőgazdasági üzemekről kötelező törvényt kell alkotni, ...!
 9. A hatályos földvédelmi törvény ... helyett új törvényt kell alkotni, amely ... intézményi biztosítékokkal teljesíti a termőföld mennyiségi és minőségi védelmét!
 10. A Nemzeti Földalap ... nem a családi gazdálkodást és nem a demográfiai földprogramot ... szolgálják, hanem tovább növelik a nagybirtokrendszer földalapját. Meg kell változtatni az NFA pályáztatási rendszerét és felül kell vizsgálni a ... nagyüzemi földjuttatásokat!

Tenni akarsz valamit a magyar földért? Akkor JELENTKEZZ! (fejerszovetseg@gmail.com)
Nem hiszed, hogy tehetsz valamit? Mi akkor is KIÁLLUNK A GAZDÁKÉRT!
Nem hiszed, hogy így van? Akkor OLVASS!
A 120. Hétvezér Est felvételei - A föld a létért és nem a génmódosításért dübörög 
Uraim, vigyázzanak, mit képviselnek - nyílt levél a MAGOSZ alelnökeinek! 
Csípi a szemünket ez a föld feletti porhintés 
Fejér után Borsodban is párolog a föld - Cipolla földje?! 
Gazdakövetelések 10 pontban - NFA STOP!
Követelések a Fejér Szövetség által is támogatott gazdatüntetésen 
Nem piskótára ... FÖLDre megy a ... - Nem, ez nem játék! 
Nagy János NFA elnökhelyettes "nagyot alkotott", miután a GMO értekezletről távozott

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése