2012. április 4., szerda

A TAHSZ felhívása: Nem én kiáltok, a föld dübörög

A TAHSZ titkárság felhívása a
Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség minden csatlakozó szervezetéhez!
 

Tisztelt Szervezetek és Magánszemélyek, akik csatlakoztak a TAHSZ felhívásához és annak szellemében dolgoznak helyi és országos szinten, de legfőképpen helyi közösségeikkel!

Magyarország államfője lemondott, melynek következtében Magyarország vezetésének tekintélye mind állampolgárai körében, mind pedig nemzetközi szinten óriási mértékben csökkent és tovább csökkenhet.

A jelen helyzetben, ahogy eddig is, az ország vezetésének (Magyar Országgyűlés, Kormány, ... ) teljes felelőssége, hogy Magyarország tekintélyét helyreállítsa.

A TAHSZ által megfogalmazott 11 pontos Felhívásában, s különösen a 10. pontjában világosan és egyértelműen megfogalmazta, hogy mit vár el Magyarország legfőbb hatalmi szereplőjétől, az Országgyűléstől.

10.  A Magyar Országgyűlés addig is átmeneti jogszabályokban biztosítsa a meg nem újuló természeti kincsek eladásának tilalmát, a nemzeti vagyon és közszolgáltatások nemzeti tulajdonba vételét, megőrzését és működtetését, valamint a magyar élet, nemzet, haza védelmében a szociális és létbiztonsághoz, munkához, lakhatáshoz és egészséghez való alapvető jogokat!

A Felhívás és az Állandó Értekezlet 11 pontos Nyilatkozata értelmében a Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetségbe tömörült szervezetek egyértelműen kijelentették, hogy nem fogadják el alapjogi értelemben "legitimnek" a jelenlegi országgyűlést és kormányt mindaddig, amíg egyértelmű biztosítékát nem nyújtják annak, hogy helyreállítják a történelmi alkotmányos jogfolytonosságot, mint az egyetemes magyar nemzettest alázatos szolgálatának sarkalatos pontját. Következésképpen a TAHSZ szervezetei nem támogatnak semmilyen pártkatonát államfő jelöltnek és semmilyen kezdeményezést, amely az ország vezetésének felelősségét megosztja, vagy áthárítja a majd 70 éves köztájékoztatási mulasztást folytatva és gyakorolva egy népszavazási vagy bárminemű joggyakorlati módszerrel is az államfő kinevezésében (választásában). A felelősség bármely módszer esetén is a jelenlegi hatalomgyakorlóké.

A TAHSZ csakis és csakis olyan személyt fogad el átmenetileg "legitim" köztársasági elnöknek, egyáltalán jelöltnek, aki egyértelmű biztosítékát adta esküjével, avagy nyilatkozataival annak, hogy maradéktalanul helyre kívánja állítani a magyar történelmi alkotmány 1944 március 19-én megszakadt jogfolytonosságát.

A TAHSZ titkársága nevében ezért azzal a felhívással fordulunk minden szövetségesünkhöz, hogy személyes, vagy szervezeteik nyilatkozataival nyíltan támogassák az MVSZ felhívását, azaz Rácz Sándor jelölését köztársasági elnöki kinevezésre!

Rácz Sándor személyében, aki mind a négy Országos TAHSZ Értekezlet első számú szószólója, megnyitó szónoka volt, látjuk biztosítékát annak, hogy az a folyamat elindulhat, amelyet a TAHSZ 11 pontos Felhívása az ország vezetésétől világosan és egyértelműen megkövetel.
Javasoljuk a csatlakozott szervezeteknek, hogy támogassák az MVSZ általi kezdeményezést és ezen nyilatkozataikat hozzák nyilvánosságra és küldjék el a TAHSZ (atahsz.sajto@gmail.com) címére és az MVSZ Sajtószolgalatnak (sajtoszolgalat@mvsz.hu) is!

Kelt: Budapesten, 2012. április 4-én
Fetzer János, TAHSZ főszervező                                 Dr. Boór Ferenc, TAHSZ szóvivő

Melléklet:

Beszámoló a TAHSZ március 31.- i Állandó Értekezletéről

A történtekről sorrendben:
  1. Fetzer János bevezető beszéde.
  2. Tamási Béláné az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület elnök asszonyának fergeteges összefoglalója a magyar föld védelmének alapkérdéseiről.
  3. Matyasovszki Gábor a kőbányai csoport helyi eredményeiről, tapasztalatairól
  4. Dr. Boór Ferenc a fejér megyei kezdeményezésekről, sikerekről.
  5. Dr. Szőllősi József a legfontosabb feladatokról.
  6. Gedei Tibor az EKA-s körkérdés tapasztalatairól és egy 32 pontos újabb kérdőívről „Mit tehet, mit tegyen a TAHSZ?” címmel.
A TAHSZ Állandó Értekezlete a következőkről döntött:
  1. A honlapunkat fölélesztjük és tovább működtetjük, melyben segít Kompán Dániel harcostársunk.
  2. A TAHSZ ÁÉRT nem támogat népszavazást, amely a köztársasági államforma alapjain állva, tisztázatlan – nem a történelmi alkotmány jogfolytonosságának helyreállításának megfelelő – jelölési feltételek és egyenlőtlen média hozzáférés mellett kívánna dönteni államformáról vagy államfői minőségről, személyről. A TAHSZ nem nyújt kezet semmilyen akcióban, amely a jelenlegi országvezetést felmentené a hatalmával járó kötelezettségei és felelőssége alól.
  3. A TAHSZ ÁÉRT egyöntetűen javasolja, hogy az V. Országos Értekezletét a TAHSZ főszervezője és helyi titkárságai 2012. április 28.-ára, de legkésőbb május 5.-ére szervezze meg lehetőleg Budapesten, a Magyarok Házában, melynek egyetlen napirendje és címe és jelmondata legyen a következő:
Nem én kiáltok, a föld dübörög
A TAHSZ V. Országos Értekezletére egyik főelőadójának Morvai Krisztina EP képviselő asszonyt kértük fel, aki elfogadta a felkérést. További előadóknak kívánjuk megnyerni a magyar földért és élelemezésért, természetes gazdálkodásért, a családi gazdaságok jogaiért harcosan kiálló közismert és neves személyiségeket, mint Ángyán József, Tanka Endre és Bardocz Zsuzsa egyetemi tanárokat, az Élőlánc Magyarországért mozgalom, a 100-ak Tanácsa egy-egy képviselőjét és a helyi gazdák képviselőit és az általuk és mások által is javasolt további szakértőket.

Kérjük azokat, akik birtokában vannak bármilyen magyar földre vonatkozó helybeli tapasztalatnak, adatoknak, írják le röviden és küldjék meg a TAHSZ titkárság címére és hozzák magukkal az értekezletre, továbbá hívjanak meg minél több érintettet!

Fetzer János, TAHSZ főszervező

Vonatkozó korábbi bejegyzésünk: Rácz Sándor feddhetetlen jelölt

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése