2012. április 1., vasárnap

Gazdakövetelések 10 pontban - NFA STOP!

Fejér földet vártak a gazdák, nem setét maszlagot

A Fejér Szövetség nem hagyja annyiban, hogy kidumálták a "nagyok", miután bedumálták magukat az országházba, hogy "ránk szavazzatok, s akkor földhöz jutnak a családok, a családi gazdaságok"!

Lehet, hogy azt hiszik odafenn, hogy bevettük a maszlagot, de ki fogjuk köpni hamarosan, mert ami sok, az sok!


Lepsény - csak egy ügy, amiről viszont a Fejér Szövetség már szeptember 8. óta hírt adott, hogy valami nincs rendben, avagy nagyon is bunda gyanús, ami a föld körül kavarog!
Nem piskótára ... FÖLDre megy a ... - Nem, ez nem játék!

Ajánljuk mindenki figyelmébe a gazdák földügyi követeléseit!
Mindenkinek, lett légyen városi, avagy vidéki, ugyanis ha föld nincs a lába alatt, akkor étele, s itala sincs, avagy csak akkor, ha idegenek-jövevények kegyelemből odadobnak valamit.

Prof. Tanka Endre:

A gazdák törvényes követelései a kormány földprogramjának
végrehajtásáért
 1. A kormány a jogalkotással és a Nemzeti Földalap földjuttatásaival teljesítse a 2010. nyarán közzétett, eredeti földprogramját, amely kötelezettséget vállalt a nagybirtokrendszer visszaszorítására és a családi gazdálkodás támogatására.
 2. A Nemzeti Földalapról szóló 2001: CXIV. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011: CXCVI. törvény módosításával szűntessék meg az állami földtulajdon „üzleti vagyonná” minősítését, ami helyett azt – mint nemzeti vagyont – forgalomképtelen kincstári vagyonná kell nyilvánítani.
 3. Az önkormányzatok termőföld – és ingatlantulajdonát ki kell vonni az „üzleti vagyon” köréből és – a nemzeti vagyonról szóló 2011: CXCVI. tv. 5. § módosításával – kizárólagos önkormányzati tulajdonú, forgalomképtelen törzsvagyonná kell minősíteni.
 4. A „zsebszerződések” sikeres felszámolása érdekében a földtörvény (1994: LV. tv. - Ftv) módosításával vissza kell állítani az Ftv 25/A – 25/D. szakaszaiból - a Gyurcsány kormány által kiiktatott – szankciókat, amelyek 1994. VII. 27 – re visszamenő hatállyal kizárják a külföldi és gazdálkodó jogi személyek jogellenes földtulajdonszerzését. A kormány „föld – amnesztiát”, vagyis az erkölcsi és jogi felelősség alóli mentesülést hirdethet a földet külföldieknek átjátszó hazai földtulajdonosok javára azzal, hogy segítsék a jogellenes ügylet felderítését. Az állam éljen az elővásárlási jogával, hogy a külföldiek birtokába jogellenesen került, közel egy millió ha termőföld állami közvagyon legyen.
 5. Gátat kell vetni annak a gyakorlatnak, amely – a Csatlakozási Szerződésben 2014. IV. 30 - ig kikötött és az Ftv 7. § - ban írt tulajdonszerzési tilalom ellenére - a külföldi jogi személy (beruházó) kívánságára bármely rendeltetésű és forgalomképtelen külterületi termőföldet ingatlanná minősít, amivel korlátlan (a föld nagyságát sem korlátozó) forgalomképességet biztosít a föld külföldi tulajdonba adásához.
  Ezért az Ftv 6. § módosításával ki kell mondani, hogy ”az önkormányzat termőföld tulajdonjogát csak lekötött célvagyonként, törvényes elidegenítési és terhelési tilalom mellett szerezheti meg. Az önkormányzati föld – és ingatlantulajdon - mint forgalomképtelen törzsvagyon - nemzeti vagyonnak minősül. Az önkormányzat meglévő termőföld – és ingatlantulajdonát ilyen törzsvagyonná kell minősíteni. E rendelkezések kizárásával vagy korlátozásával ellentétes rendelkezés semmis.”
 6. Az Ftv a földbérletnél a nagyüzemi tőketulajdonosnak kiváltságokat nyújt, amikor az elő – haszonbérleti jog törvényi rangsorával szavatolja, hogy a helyi gazdák kizárásával, a nagyüzemi haszonbérlő cégtulajdonosai és tőkeberuházói szerezzék meg a földbérletet. Ennek megváltoztatására – az Ftv 21. § módosításával – meg kell szüntetni az ültetvényt telepítő vagy halastavat létesítő beruházó javára, továbbá az állattartó telep és halastó üzemeltetője részére biztosított, elsőbbségi elő – haszonbérleti jogot.
 7. Az Ftv 22. § (1) módosításával a földhaszonbérletnél meg kell szüntetni a gazdasági társaság és a szövetkezet térmértéki kiváltságát, amelynek fenntartása súlyosan sérti a földbérleti piac szereplőinek egyenjogúságát és a közösségi jogba ütközik.
 8. A nagybirtokrendszer lebontása, a külföldi földspekuláció kizárása és a családi gazdálkodás térnyerése érdekében a mezőgazdasági üzemekről kötelező törvényt kell alkotni, amely a teljes földalapra és az összes árutermelőre gazdaságra kiterjed, továbbá az agrártámogatás feltételévé teszi az üzemtörvény előírásainak a teljesítését.
 9. A hatályos földvédelmi törvény (2007: CXXIX. tv.) helyett új törvényt kell alkotni, amely – az értékalapú földpolitika erre irányadó alapelvei szerint – intézményi biztosítékokkal teljesíti a termőföld mennyiségi és minőségi védelmét.
 10. A Nemzeti Földalap a kormányprogram alapelveivel ellentétes gyakorlatot folytat: földbérleti juttatásai nem a családi gazdálkodást és nem a demográfiai földprogramot (a népességzuhanás mérséklését és az elöregedő agrárnépesség fiatalokkal való utánpótlását) szolgálják, hanem tovább növelik a nagybirtokrendszer földalapját. Meg kell változtatni az NFA pályáztatási rendszerét és felül kell vizsgálni a jogsértőnek tűnő, nagyüzemi földjuttatásokat.

Vonatkozó bejegyzéseink (nem kevesek, sőt, sokasodnak és egyre csak súlyosbodnak): 
Követelések a Fejér Szövetség által is támogatott gazdatüntetésen 

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése